Comptes

ESTAT DE COMPTES 

DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA 

IBAN ES54 2056-0009-74-4102003418
Caixa Colonya
(a nom de l'Obra Cultural Balear)
per ingressos des de l'estranger:
ES54 2056-0009-74-4102003418 (IBAN)
swift/BIC: CECAESMM056


Formulari de contacte