Dades seguiment

     Classificades per illa i per tipus de centre (CEIP, IES, Altres)
     Es mostren les dades de cada centre al llarg dels dies