CEIP SES COMES

DE DOL AMB EL TIL
El Govern de les Illes Balears ha aprovat un nou decret per regular el tractament de les llengües a l'escola. És el Tractament Integrat de Llengües (TIL).

Però, per què un nou decret de llengües?
El govern al·lega que per garantir el coneixement i l'ús de les 2 llengües cooficials de les Balears.
La realitat, però, és que des del 1986 que l'escola és en català (IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA) ja es garanteix un domini equilibrat de les 2 llengües oficials tal i com demostren les dades de les proves IAQSE de la mateixa Conselleria d'Educació:

Dominen el...
CATALÀ
CASTELLÀ
4t de primària
62%
61%
2n d'ESO
68%
68%

El nou decret preveu una reducció considerable del català a l'escola per tant creiem que en reduirà el seu ús i coneixement.

Idò per què aquest nou decret lingüístic?
El govern defensa que per fomentar l'aprenentatge de l'anglès.
Des de l'escola esteim totalment d'acord en la necessitat de fomentar l'anglès però no creiem que aquest nou decret realment n'afavoreixi l'aprenentatge perquè:
-      No compta amb un pla de formació eficaç del professorat.
-      Va acompanyat de retallades, no de dotació de recursos personals i materials.
-      No preveu una aplicació gradual del decret.
-      No presenta unes instruccions pràctiques i clares de com s'ha d'aplicar.

L'escola Ses Comes defensa la Immersió lingüística en català i n'aplaudeix els seus èxits en l'aprenentatge de la llengua pròpia de les Illes Balears així com la cohesió social que ha aportat durant tots aquests anys.

L'escola Ses Comes pensam que el nou decret de TIL:
* ÉS CLARAMENT IDEOLÒGIC I POLÍTIC, NO EDUCATIU.
* NO ES CENTRA EN L'ELIMINACIÓ DEL FRACÀS ESCOLAR.
* ÉS IMPOSAT, NO CONSENSUAT AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA (PARES I MARES, DOCENTS, UNIVERSITAT...).
* VA ACOMPANYAT DE RETALLADES MATERIALS I PERSONALS, NO DE DOTACIÓ DE RECURSOS.
Mestres del CEIP Ses Comes (Portocristo)
Més recent Anterior

Formulari de contacte