ELECCIÓ DE LLENGUA AL PLA PILOT I AL PRIMER ENSENYAMENT

 (Baixar el document)

Els plans de la Conselleria per al procés d’escolarització per al curs 2024-2025 no només són conflictius i extremadament regressius, sinó que han traslladat a la comunitat educativa una gran confusió.

La prioritat de la Conselleria és absolutament ideològica, no pedagògica i, per això, ha bastit una estratègia d’escolarització amb la finalitat d’erosionar l’ensenyament en català, encara que això impliqui segregar els alumnes o discriminar uns centres respecte dels altres.

Ens trobam davant de dos processos diferenciats, sobre els quals sovint es genera una confusió interessada:

–Pla Pilot de lliure elecció de llengua. És el Pla experimental –encara en fase d’esborrany– que proposa la Conselleria per satisfer les exigències del seus socis radicals.

S’ha de desenvolupar durant els curs 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027, a Primària; i durant els cursos 2025-2026, 2026-2027 i 2027-2028 a Secundària.

Implicarà la segregació dels alumnes en funció de la llengua i costarà 240M€ només en aquesta fase experimental.

Els centres interessats s’hi podran adherir, i seran seleccionats en funció de criteris fins ara no especificats.

–Elecció de llengua al primer ensenyament. Mecanisme previst a la LNL (1986) i altres ordenaments posteriors. Implica una decisió de la família, no del centre, i afecta només l’Educació Infantil i, només excepcionalment, el primer cicle de Primària.

Està regulada per l’Ordre de 13 de setembre del 2004 i implica rebre de 6 a un màxim de 16 hores en la llengua elegida –cas de ser diferent a la prevista pel PLC–, sense que es pugui separar l’infant del seu grup i havent de respectar el mínim del 50% de l’ensenyament en català (Decret 92/1997).

L’elecció de llengua al primer ensenyament no té continuïtat més enllà de l’etapa, és obligatòria per a tots els centres i s’aplicarà sense cap tipus de dotació pressupostària.

L’Assemblea de Docents ha posat en marxa una campanya informativa per, al llarg del període d’escolarització, acompanyar les famílies en el procés i garantir la correcta informació dels centres i dels professionals en aquest delicat procés.

(Baixar el document)

Més recent Anterior

Formulari de contacte