dilluns, 23 de novembre de 2015

Taula Educativa: La justícia restaurativa com a model de resolució de conflictes als centres educatius


En el programa de dia 19 de novembre, l'equip de Taula Educativa va entrevistar la directora del CEIP de son Gotleu, na Cristina San Juan i a en Vicenç Rul·lan, de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit escolar.

En Vicenç ens va explicar còm funciona el model de resolució de conflictes que es fonamenta en la idea del diàleg i del pacte com a eines per millorar les relacions i reestablir els vincles amb la comunitat: “Les pràctiques restauratives”. Na Cristina, va explicar com funciona aquest model en un centre educatiu de primària situat a un barri amb un percentatge molt elevat d'alumnes estrangers.

Es debat al programa si aquest model pot ser una eina per evitar l'aïllament, l'exclusió social i l'odi que pot desembocar en actes de violència i terrorisme.

En Pere Carrió opinà que el tema de la violència terrorista és molt complexe i veu difícil afrontar la problemàtica des de l'àmbit educatiu, tot i que va aplaudir l'estratègia de repartir els alumnes extrangers en tots els centres d'una mateixa localitat per evitar els guetos.

En Miquel Àngel Tortell va analitzar els esdeveniments educatius de setmana i va entrevistar n'Isaac ayuso, membre de la Crida que ens parlà de la presentació del de bases per elaborar una nova llei d'educació el proper dimecres 25 de novembre al saló d'actes de l'ICE.

N'Isaac, ens va explicar que es tracta d' un projecte que s'elabora des de la base de
la comunitat educativa i que s'està elaborant entre totes les comunitats autònomes. La crida reclama que es tengui en compte, a més d'altres propostes com la d'Illes per un Pacte, a l'hora d'arribar a acords legislatius en materia educativa a les illes balears.

Aquest programa va ser dirigit i presentat per na Jero bonnín.


dijous, 19 de novembre de 2015

S'anuncien mobilitzacions per una millora del pressupost educatiu

A més, es comença a concretar la possibilitat de crear una associació professional de docents

Avui dijous ha tengut lloc una altra Assemblea de Docents de Mallorca a l'IES Josep Sureda i Blanes. Aquesta ha tengut dos punts principals: la valoració de la situació actual i la possibilitat de mobilitzacions, d'una banda, i l'inici del debat sobre la creació d'una associació professional de docents, de l'altra.

Al principi de l'Assemblea s'han tractat diferents temes breus i informatius, després dels quals s'ha entrat en el debat sobre la creació d'una associació professional de docents que serveixi per representar el col·lectiu en tot allò relatiu a qüestions pedagògiques i de formació (tant inicial com permanent). En aquest debat hi ha hagut un especial esment a la necessitat d'una renovació pedagògica i per això s'ha convidat a participar a mestres de l'Associació Innova Talaiot -vinculada al CEIP Talaiot de s'Illot- i de l'Associació es Niu. També ha estat present en el debat Miquel Oliver, director de l'ICE de la UIB, qui ha respost algunes de les preguntes que s'han fet sobre aquest assumpte.

En la reunió, s'ha acordat informar a les assemblees de centre sobre aquest tema de l'associació professional. A tal efecte, s'elaborarà documentació escrita que serveixi d'explicació i a la vegada valgui per resoldre els dubtes que s'hagin pogut plantejar.

Quant al punt de valoració de la situació del conflicte educatiu s'han fet les següents valoracions: La Conselleria continua rebutjant el diàleg amb l'assemblea de docents, no fa comptes seguir negociant amb el nostre comitè de vaga i margina l'Assemblea de qualsevol negociació. A més, es valora que el pressupost educatiu està molt per davall de les nostres expectatives en aquesta legislatura que havia de ser de l'Educació i sense un bon pressupost és impossible acabar amb greus problemes del sistema educatiu de les Illes Balears, com són les aules massificades, els suports insuficients, la manca d'infraestructures... Per això, avui s'ha aprovat iniciar les feines per organitzar mobilitzacions en el mes de desembre. Unes mobilitzacions que tindran com a objectiu demanar una millora substancial del pressupost educatiu, UNS NOUS PRESSUPOSTS EN EDUCACIÓ, ara que aquests encara estan en tràmit i hi ha marge per a la modificació. Per tant:

-En els dies que vénen, hi havent escoltat les propostes que s'han fet a l'assemblea, el comitè de vaga es reunirà per plantejar quin format han de tenir les mobilitzacions.

-Es convoca una nova assemblea general de Mallorca per a dia 2 de desembre, en la qual l'Assemblea decidirà quina proposta del comitè es du endavant.

No reclamar uns pressuposts educatius a l'altura de la lluita que hem duit a terme és renunciar a la dignitat com a col·lectiu que tant d'esforç ens ha costat aconseguir.

dilluns, 16 de novembre de 2015

L’exconsellera Camps, pendent de declarar per presumpte malbaratament de fons públics

L’Assemblea de Docents es va querellar, la primavera de 2014, contra l'exconsellera d'Educació, Cultura i Universitats del govern de José Ramón Bauzá, per presumpte malbaratament de fons públics en els desplaçaments al seu lloc de residència. El Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, que fins aleshores ho havia arxivat, es veu obligat el dia 22 de juliol de 2015 per l'Audiència a obrir la investigació instada des de l'AD, i a tal efecte cita la Sra. Joana Maria Camps a declarar en qualitat d'imputada, i assumint ella mateixa la defensa. Estava previst que a dia d’ahir, 16 de novembre de 2015, la Sra. Camps declarés.

L'exconsellera Camps, en escrit de 6 d'octubre de 2015, va sol·licitar declarar per exhort a Menorca "con el fin de evitar el desplazamiento de la declarante de una isla a otra". El passat 13 d'octubre de 2015, el Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma acordà per Providència deixar sense efecte la citació de la Sra. Camps i remetre exhort a Ciutadella perquè li prenguessin declaració allà, concretament ahir 16 de novembre. Així mateix la Sra. Camps dia 16 d’octubre presentà al Jutjat, com a escrits de defensa, els documents corresponents als viatges de dues exconselleres de l’anterior pacte, i residents a diferents illes.

L'Advocacia de la CAIB, per sengles escrits de 19 d'octubre de 2015, per una banda es persona a la instrucció, i per l'altra, interposa recurs de reforma contra la Providència que havia resolt prendre declaració a la Sra. Camps a Menorca.

En aquests moments, està pendent de resoldre, per part del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, on haurà de declarar la querellada després del recurs de reforma interposat per la CAIB.

Una altra vegada haurem de lluitar pels nostres drets: dijous Assemblea de Docents de Mallorca

Millores laborals per la resta de funcionaris i perpetuació de retallades pels docents

Un mes després de la consulta realitzada per l'Assemblea de Docents respecte a la proposta d'acord global de la Conselleria d'Educació, proposta que va ser rebutjada per una àmplia majoria dels docents, convé fer un repàs de la situació i del context en el qual ens trobam.

Aquella consulta va ser tremendament ignorada per la Conselleria, el Govern i els partits que l'integren. Des de llavors, cap membre del nostre comitè de vaga ha rebut cap comunicació -formal o informal- per xerrar-ne, ni en el seu moment es va poder escoltar cap valoració oficial d'aquell referèndum per part de ningú.

De qualsevol manera, des del comitè de vaga es donà un temps prudencial per rebre una resposta per part de la Conselleria. Esperaríem a la proposta de pressupostos. Una vegada arribats aquests, veiem com ens trobem amb una proposta continuista amb els pressupostos educatius del Govern Bauzà, amb un incompliment molt clar de les promeses electorals en matèria de pressupost educatiu dels partits que donen suport al Govern. I cal entendre l'austeritat dels pressuposts com un gran entrebanc en la resolució de problemes més greus del nostre sistema educatiu: aules massificades, manca de professorat de suport educatiu, manca i deficiència en infraestructures i etc.

A més d'això, hem pogut veure com des del Govern s'ha retornat drets laborals als funcionaris de sanitat i als dels serveis generals mentre que a nosaltres se'ns torna a castigar amb un «acord marc» que prorroga les retallades, en alguns casos fins a tres anys. En el tema dels sexennis, el nostre «equivalent» al complement de la carrera professional, veiem com aquests se seguiran congelant com ja va fer el Govern Bauzà i així consta el la proposta de pressupost que ha fet el Govern per 2016. Mentrestant, la Conselleria d'Educació, per ara, no fa comptes negociar amb el Govern aquestes millores. Per això mateix, aquest no va ser un punt a tractar a la mesa sectorial de divendres passat.

A les darreres negociacions entre els comitès de vaga i la Conselleria d'Educació, tot i reclamar millores en tots els punts, la nostra incidència va ser especial en la millora de les nostres condicions laborals a les nostres aules, aquelles que també repercutien en la millora de l'atenció al nostre alumnat. Això no impedeix que ara ens manifestem agreujats per aquesta política de discriminació del nostre col·lectiu respecte als altres en qüestions laborals i salarials.

És en aquest context, companyes i companys, que dijous 19 celebrarem una altra Assemblea de Docents de Mallorca. Aquesta tindrà lloc a l'IES Josep Sureda i Blanes de Ciutat a les 17h. Entre altres temes, i seguint els acords presos a la nostra penúltima assemblea a l'IES de Sineu, dijous es xerrarà de concretar mobilitzacions per demanar un millor pressupost en educació, un tracte no discriminatori del professorat i la reobertura de la negociació amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents.

Recordau que els pressuposts de la comunitat autònoma no s'aprovaran fins passades les eleccions del 20 de desembre. Qualsevol compromís de millora d'aquests s'haurà d'aconseguir amb anterioritat i això és feina de tots i de totes.

dissabte, 7 de novembre de 2015

La proposta de pressupost educatiu per 2016 és insuficient i decebedora

Som a davant d'un pressupost educatiu continuista amb els del Govern Bauzà

Des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents, volem trencar el nostre silenci de les darreres setmanes amb una valoració pública de la proposta de pressuposts per a 2016, una proposta que, en allò que es refereix a Educació no podem més que qualificar de decebedora i insuficient. És més, podem valorar l'apartat educatiu del pressupost com a continuista dels pressupostos educatius del Govern Bauzà. Ara ho explicarem amb números.

1- Del pressupost de 2015, es dedicà un 19'22% a Educació. En la proposta de pressupost per a 2016 s'ha proposat un 19,26%. En concret, per 2016 es preveu que per educació hi haurà 41'57 milions d'euros més. No veiem un gran canvi que mostri que, com s'havia declarat, l'Educació sigui prioritària per aquest Govern.

2- La partida pressupostària en Educació passa dels 775'65 milions d'euros de 2015 a 817'21 per 2016. Això representa un augment del 5'36%. Aquest percentatge queda lluny de l'expectativa creada amb els programes electorals dels partits que donen suport al Govern i resulta decebedor.

3- Si ens fixem en l'augment de la partida pressupostària respecte al PIB, tenim que en 2015 el pressupost en Educació va representar un 2'89 del PIB de les Balears. La proposta per 2016, tenint en compte que el PIB serà un 3% més elevat, segons el Govern, quedarà en un 2'96%. Veiem un lamentable augment de 7 centèsimes que ens torna a deixar amb un pressupost educatiu molt pobre amb una inversió per davall del 3% i molt lluny de la mitjana espanyola, que ara mateix està al voltant del 4% i de la mitjana europea que està al 5'3%.

Vist l'incompliment que s'està duent endavant dels programes electorals, aquesta setmana, hem hagut d'escoltar veus que, per activa i per passiva, intentaven justificar aquests pressuposts d'acord amb dos arguments: l'elevat deute de la comunitat autònoma -herència del Govern Bauzà- i l'espoli fiscal al qual les Illes Balears estan sotmeses -amb més doblers es podria fer millor-. A tot això hem de dir dues coses:

a) Que la situació d'endeutament de la comunitat autònoma i l'infrafinançament de la mateixa ja eren coneguts quan es van redactar els programes electorals. Ara no poden ser una excusa per al seu incompliment.

b) No hem vist mesures valentes i decidides per part d'aquest Govern ni dels partits que li donen suport per qüestionar la legitimitat del deute, per negociar el seu pagament o per exigir un millor finançament a Madrid. No s'han fet auditories, ni s'ha mobilitzat ni tan sols a les seves bases en una intensa campanya que reivindiqui un millor finançament. La cosa queda en l'àmbit de declaracions, una actitud molt poc compromesa. Si volen que la societat, i a dins d'ella l'Assemblea de Docents, els cregui i els doni suport, han de prendre la iniciativa i lluitar activament per allò que diuen reclamar. Creiem que la lluita de la comunitat educativa en els darrers anys n'és el millor exemple. En aquests temes, les declaracions institucionals són fum que s'endú el vent.

Abans de seguir, pensam que és important recordar que als programes electorals dels partits que donen suport al Govern es feia referència al pressupost educatiu en aquests termes: MÉS proposava un augment anual del 10% respecte al pressupost anterior. El pressupost per 2016 es queda a la meitat del camí d'aquest compromís electoral. El PSIB i Podem proposaven, respectivament, arribar a un pressupost del 5% i del 7% respecte al PIB. El que tenim no apunta ni a què gradualment es pugui arribar a aquestes xifres al final de la legislatura. Com hem dit, en el primer dels quatre pressuposts de la legislatura només han augmentat 6 centèsimes.

No ens aturarem ara a comentar les retallades en Educació que el Govern Bauzà va instaurar amb el decret de mesures urgents 5/2012 i que el Govern de Francina Armengol ara pretén fer seves incloent-les en aquesta proposta de llei de pressupostos. Això ho farem en un futur comunicat.

Com a conclusió, volem reiterar que la proposta de pressupost no està a l'alçada de les necessitats del nostre sistema educatiu, no respon a les urgències que el mateix presenta (pla de xoc per la disminució de les ràtios, millora de l'atenció a l'alumnat amb més necessitats, millora d'infraestructures...) i no és conseqüent amb l'important moviment i a la gran preocupació social per l'Educació que ha mostrat la nostra societat en els darrers anys.

Només queda l'esperança que aquest pressupost sigui esmenat i modificat a la seva tramitació al parlament. Per això mateix, és molt important fer visibles les seves contradiccions tant des de la crítica pública com des de la mobilització. El canvi és possible i necessari.dimarts, 3 de novembre de 2015

Premi Lluís Companys a l'Assemblea de Docents
L'Assemblea de Docents va rebre el dotzè guardó en reconeixement a la tasca que ha realitzat en l'àmbit educatiu a les Illes Balears. Aquesta vegada, el reconeixement va tenir lloc en el marc dels XXI Premis Lluís Companys, que es va dur a terme el passat divendres 30 d'octubre al Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs -Barcelona- per part d'Esquerra Republicana.

Els guardonats són persones i institucions que s’han destacat en la defensa de la Nació Catalana. Els premiats d'enguany han estat la Federació Catalana de Futbol Sala, l’Assemblea de Docents de les Illes Balears i Pitiüses, Súmate, Miquel Sellarès, Manel Pousa i Xavier Sala i Martín.


Per part de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears recolliren la distinció dues
joves activistes mallorquines residents a Barcelona, n’Irene Jaume i na Neus Tur. En un discurs compartit, en recollir el guardó feren una clara i ben argumentada defensa de l’escola pública, de qualitat i en català i de les conquestes que pel model educatiu a les Illes havien representat les mobilitzacions dels docents, junt amb una enumeració de les reivindicacions que encara queden pendents en aquest àmbit.

En dos anys de trajectòria, l'Assemblea de Docents ha rebut diversos guardons per la seva tasca. Els premis provenen tant del món pedagògic, polític, com del cultural i de defensa de la llengua:

1- Premi Pen Club català (2013)

2- Premi Martí Gasull, de la Plataforma per la Llengua (2013)

3- IV Premi Veu Lliure, que lliura el Pen Català (2013)

4- Menció als Premis 30 d'Octubre al País Valencià (2013)

5- Premi Gabriel Alomar, en els Premis 31 de Desembre de l'OCB (2013)

6- Premi Gall Vermell, de la Revista Sa Plaça (2014)

7- XXXIII Premi Marta Mata, de l'Associació Rosa Sensat (2014)

8- Reconeixement de Som Països Catalans en el fossar de les Moreres, (a la Diada de 2014)

9- XV Premi Joan Mascaró i Fornés, de l'OCB a Santa Margalida va lliurar (2014)

10- III Premi Emili Darder, d'Esquerra Unida, per la seva defensa de l’educació i la cultura (2015)

11- Premi Sinofós a la Palma MÉS Democràtica, de MÉS Palma (2015).

12.- XXI Premi Lluís Companys.

dimarts, 27 d’octubre de 2015

Al Debat de Taula Educativa parlam dels centres socioeducatius amb Núria López


El programa del passat dijous 22 d'octubre es va iniciar amb el recull de premsa, secció habitual del programa on Miquel Àngel Tortell va analitzar els titulars de la setmana.

A l'entrevista, na Jero Bonnín i en Miquel Àngel Tortell parlaren amb na Núria López Roca, coordinadora educativa dels centres de menors Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol. Na Núria va explicar com ha viscut el succés de la mort del jove de 17 anys, quina és la situació dels interns i en quines condicions treballen els educadors en aquests centres socioeducatius. Va donar testimoni de la feina que fan els 15 professors i mestres del centre, i la gran qualitat del treball que realitza aquest equip. Per una altra part, va explicar com afecten les retallades , tant en els centres de primària i secundària, com en els equips d'orientació de la Conselleria.

A " l'Apunt", en Pere Carrió va explicar un estudi fet per la UAB i la UIB sobre els patrons de descans i activitats físiques i la relació que hi ha amb el rendiment escolar.

En la recta final del programa tinguérem un "Tremending toppics" especial on en
Miquel àngel Ballester va comptar amb la col·laboració de na Cristina Conti , n'Elisa Pons i na Joana Alemany. Les tres, són dones compromeses amb el món educatiu que practiquen habitualment un esport molt sa: "la democràcia participativa". Ho fan a través de la seva feina en associacions i també opinant i creant debat en les xarxes socials. En aquesta ocasió comentaren els tuits del tema estrella de la setmana "el nou títol d'FP de picador".

El Programa va estar dirigit i presentat per na Jerònia Bonnín.

http://www.ivoox.com/taula-educativa-22-10-15-audios-mp3_rf_9141611_1.html