dimarts, 11 d’agost de 2015

Comunicat d'Illes Per un Pacte: El Consell Escolar de les Illes Balears, la brúixola del Pacte Educatiu


Divendres passat es van donar a conèixer els nomenaments del Consell de Govern de les Illes Balears al CEIB (C​onsell Escolar de les Illes Balears)​. I​lles per Un Pacte (IxP) vam renunciar a ocupar la vicepresidència perquè anava lligada a una presidència no independent, sense que amb això volguéssim desmerèixer les persones seleccionades.

Les persones que han participat en Illes per un Pacte i que actualment formen part del CEIB, ho fan a títol personal o en representació d’altres col∙lectius. Estem segurs de que aportaran la seva vàlua professional per aconseguir un nou model consensuat.​

El nostre compromís amb la Comunitat Educativa i ­per tant­ amb la Conselleria d ́Educació és fer feina colze a colze i ajudar en tot el que sigui necessari. També intentar que tots els partits polítics i sindicats entrin dins el procés per fer possible el Pacte. Creim que la nostra funció ha de seguir en la línia del que hem fet fins ara. O sigui recollir la veu tant dels experts com de la societat civil sobre les millors propostes per l ́avanç del sistema educatiu i perseguir el necessari consens social envers un pacte estable i de llarga durada que serveixi de base a una llei educativa de les Illes Balears. Pel cas del CEIB, aportarem el que faci falta per impulsar un debat constructiu sobre el model de CEIB que permeti fer d ́aquest òrgan una frontissa de participació i diàleg entre la societat, la comunitat educativa i l ́Administració. Un model que creim que hauria de passar per:

A. Un CEIB independent del poder polític.

  • Una presidència i vicepresidència ocupades per persones independents i elegides amb un criteris públics prèviament consensuats.
  • Amb representació d​e nous col∙lectius (professionals,​ del tercer sector i també Illes Per un Pacte).
B. Un CEIB representatiu de la Comunitat Educativa i espai de trobada amb l'Administració. De manera que a la segona fase se’n modifiqui l​a composició donant predominància a la comunitat educativa sobre l'administració.

C. Que tengui com a missió l ́avanç i el benestar dels aprenents.

D. Que compti amb la dotació presupostària necessària (mitjans materials i humans suficients) p​er poder desplegar el document del Pacte en condicions de qualitat.

  • Per això consideram necessari crear una Comissió tècnica dins el CEIB que pugui desplegar el Pacte (amb dedicació temporal exclusiva).
  • Que la presidència i la vicepresidència comptin amb hores de dedicació exclusiva.

En posteriors escrits anirem aportant arguments en relació a cadascun d ́aquests punts. Consulatau al nostre blog el primer. Quina és la missió del CEIB?

dissabte, 8 d’agost de 2015

Resum i valoracions de la mesa de negociació

Ahir divendres, a les 12 del migdia, va tenir lloc una nova reunió dels comitès de vaga amb els màxims representants de la Conselleria d'Educació. L'objectiu d'aquesta reunió era iniciar el procés de negociació global de la taula reivindicativa de la vaga indefinida.

Com a marc inicial de la reunió, la Conselleria va proposar el següent document: 
Reunió dels comitès de vaga amb la Conselleria d'Educació i Universitat. Com veureu, és un document que no aporta cap dada ni cap data. Així les coses, com que el document ens va ser lliurat l'horabaixa anterior a la reunió, tampoc vam tenir marge de fer cap proposta de millora a la Conselleria.

La reunió, que va durar al voltant de dues hores, es va iniciar amb unes puntualitzacions prèvies per part dels membres dels dos comitès. Per part nostra, vam insistir en el fet que no havia de tornar a passar que se'ns convocàs a una reunió de negociació sense abans tenir les actes de la reunió anterior -ahir no vam poder aprovar les actes de la reunió anterior perquè encara no ens les han passat-. La comissió de la conselleria va estar d'acord amb nosaltres en això.

Entrant en el document, tots dos comitès vam coincidir a opinar que era un document pobre i que mancava de propostes concretes de resolució de cadascun dels punts, dades, xifres i dates. Sense això, difícilment es pot obrir una negociació, cosa que torna a endarrerir la solució negociada del conflicte educatiu. A més, també es va exigir que es facilités el màxim d'informació respecte a cada punt de les nostres reivindicacions i també es va demanar que se'ns expliqués on havien anat a parar els aproximadament 6 milions d'euros estalviats amb la vaga indefinida, així com tots els doblers no pagats en salaris per les retallades salarials vàries.

Una altra reivindicació que va unir ambdós comitès és que el marc de la negociació dels punts de la vaga és el comitè de vaga. En aquest punt va haver-hi una discrepància per part dels representants de CCOO que entenien que tot allò relatiu a complements salarials s'havia de tractar i acordar primer en la mesa general de la funció pública per més tard, l'acord, ser ratificat pels comitès de vaga.

Per part de la Conselleria, en termes generals, es varen acceptar les propostes dels comitès. Se'ns va emplaçar a una futura reunió, prèviament a la qual se'ns facilitarà un document amb propostes de resolució dels punts i informacions complementàries per poder valorar tot allò referent als punts.

En un principi es va xerrar de fer aquesta reunió a finals d'agost, però per part del nostre comitè es va insistir que hi ha temes urgents com els companys i companyes que perdran llocs de feina com a conseqüència de l'aplicació de la normativa autonòmica de la LOMCE que aquesta Conselleria no ha volgut modificar, problema que s'hauria de resoldre com més aviat millor . Respecte a aquest punt, tots dos comitès van mostrar disponibilitat a reunir-se en qualsevol moment del mes d'agost.

La Conselleria també va aprofitar la reunió per anunciar que el pròxim curs hi haurà 300 docents més fent feina -no se'ns va explicar en quins cossos ni especialitats- i que pel curs 2016-2017 fan comptes de replantejar les hores de feina del professorat de secundària.

Per part del nostre comitè, hem valorat que ara no és moment de convocar una nova assemblea, doncs no hi ha hagut canvis significatius respecte a l'anterior. Previsiblement, la pròxima convocatòria de l'Assemblea de Docents tindrà quan la Conselleria ens faci una proposta concreta de negociació i ens faciliti la informació que se li ha sol·licitat.

Mentrestant, si trobau que hi ha qualsevol assumpte sobre el qual hauríem de demanar informació de cara a la negociació, no dubte en proposar-nos-ho. El pensament col·lectiu sempre funciona millor.

dimecres, 5 d’agost de 2015

Valoram positivament la nova disposició de la Conselleria però no és suficient. Nou comunicat de la Plataforma CREA

Avui al matí des de la Plataforma CREA ens hem reunit amb el Conseller d'Educació i Universitats i el DG de Planificació, Ordenació i Centres per a parlar de la situació de l'educació artística en la nostra comunitat autònoma.

En relació a la LOMCE la conselleria s'ha mostrat sense marge de maniobra en relació al nombre d'hores lectives que es perden de música i plàstica i ens ha parlat de la possibilitat de fer desdoblaments en el marc de les accions per a combatre el fracàs escolar en alguns centres.

Des de la plataforma som conscients del potencial de les nostres àrees en la lluita contra el fracàs escolar però entenem que les mesures que es proposen pel que fa a secundària es queden curtes, hem proposat que s'impulsi un pla de xoc amb l'Educació Artística com a eix.

Hem parlat de la necessitat de crear un mapa escolar dels recursos en l'educació artística per a planificar i racionalitzar l'oferta formativa en el mig i llarg plaç, el conseller s'ha compromès amb nosaltres a tenir el mapa enllestit abans d'arribar a la meitat de la legislatura.

Hem mostrat la nostra preocupació pel cas del conservatori superior de música que acaba d'anunciar la suspensió dels estudis de jazz i música moderna després d'haver fet el procés de selecció dels alumnes.

El conseller s'ha mostrat positiu en la creació de la figura del coordinador dels estudis d'arts i s'ha parlat de la possibilitat de incorporar-lo al mes de setembre dins l'organigrama de la conselleria.

Ens han informat també de la intenció d'unir les fundacions de l'ESADIB i el Conservatori Superior i fer un sol patronat.

Valoram el canvi de talant de la Conselleria però no ens basta. Som l'única comunitat autònoma on un alumne podrà no fer música, plàstica o teatre en cap moment de la seva formació obligatòria.

divendres, 31 de juliol de 2015

L'Assemblea de Docents contribueix al verkami d' Ona Mediterrània amb una aportació de 1.500 euros.

El passat mes de juny, a l'assemblea de Porreres, els docents varem decidir fer dues aportacions econòmiques al verkami d' Ona Mediterrània: una primera, de 500 euros, i una altra per fer possible l'assoliment de la xifra objectiu de 14.000 euros. Aquesta segona quantitat, de 1000 euros, es va abonar un dia abans que finalitzàs del projecte de micromecenatge.

Ona Mediterrània podrà continuar la programació de ràdio gràcies a les aportacions de molta gent i entitats que s'han sumat al projecte del verkami, que pretenia aconseguir la xifra de 14.000 euros per comprar nous equipaments i acondicionar els seus estudis.

Aquesta emissora s'ha caracteritzat com a mitjà de comunicació lliure i completament en català, difonent l'actualitat i la cultura de les nostres illes, i s' ha fet ressò dels diferents movimients socials que han sorgit per a la defensa de la nostra identitat.

Des de fa dos anys, Ona Mediterrània ha apostat per donar veu a les reivindicacions dels docents a través del programa Taula Eduactiva, que s'emet els dimecres de 18.00 a 19.00 hores i que ha esdevingut l' únic programa radiofònic dedicat íntegrament al món educatiu, i en el que s'ha fet un seguiment rigorós del conflicte, on s'ha donat veu a tots els col·lectius implicats.

Enhorabona, entre tots ho hem aconseguit!

dimecres, 29 de juliol de 2015

Comunicat de la plataforma CREA després d'haver-se reunit amb els representants de la Conselleria d'Educació

Pot ser normal un curs sense educació artística?

Els representants de la Plataforma CREA ens vàrem reunir ahir dematí amb el Director General d’Ordenació, Antoni Morante, i la cap de serveis d’Ensenyament de Règim Especial, Maria Francisca Thomàs, per tractar els aspectes relacionats amb la implantació de la LOMCE i els perjudicis que crea a l'ensenyament de les matèries artístiques.

Com a conseqüència del poc marge de maniobra deixat per l’anterior equip de Govern, la nostra comunitat serà la més perjudicada en quant a la pèrdua horària de les matèries artístiques. Les instruccions per a l'inici de curs donades el passat 14 de juliol pel conseller Martí March, en què se'ls instava als directors dels instituts que apliquessin els horaris de les assignatures de la LOMCE, encara que no comptin amb l'aprovació dels claustres, han estat insuficients i arriben en retard, ja que a molts de centres no s'ha contemplat la possibilitat d'utilitzar les tres hores de lliure disposició per destinar-les a les àrees que més perden amb la nova Llei. La Conselleria s'ha mostrat conscient de la problemàtica que ens afecta, tot i que les solucions es plantegen de cara al curs 2016 - 17, i no pel proper curs que encetam en setembre de 2015.

El tema més urgent dels plantejats ha estat la dràstica reducció de les hores destinades a música i plàstica a secundària. Les dades recollides des de la nostra plataforma no són gaire esperançadores; les vacants de música, publicades per la Conselleria d' Educació el darrer divendres, s'han reduït a la meitat, mentre que les hores de plàstica han perdut un terç del seu pes total a ESO i Batxillerat respecte al passat any.
Segons Antoni Morante, aquestes dades no són les definitives, i la reducció no serà tan gran per l'esmentat curs 2016 - 17. Estam pendents que ens facin arribar una previsió més acurada. De totes maneres, s'ha compromès a tornar a plantejar el tema, tot i que ha assegurat que les quotes de professorat estan tancades per l'inici de curs. Això vol dir que com a mínim es perden una trentena de llocs de feina pel professorat de música, per posar un exemple.

Des de la Plataforma CREA hem mostrat el nostre desacord en la manca de previsió i el retard en les mesures preses des de l'administració per intentar minimitzar els efectes de la Llei. Tot i això, destacam el seu interès i el compromís d'intentar solucionar el problema de cara al curs 2016-17. Per aquest motiu, ens ha dit la Conselleria que es comptaria amb nosaltres a l'hora de redactar els nous currículums i ens ha emplaçat a fer-los arribar una proposta d'organització de les matèries.
Així mateix, hem fet una proposta de desdoblaments per tal de pal·liar la reducció de professorat tant a música com a plàstica. Altres propostes han estat la creació d'un mapa escolar de recursos de l'educació artística i la creació de la figura d'un coordinador d'estudis d’Arts.

Tot i que la Conselleria s'ha compromès a defensar els ensenyaments de música i plàstica davant el Govern central, la manca de temps i de pressupost condicionaran inevitablement el curs que ve pel que fa a aquestes matèries, així com la improvisació viscuda aquest darrer mes per la Conselleria d' Educació. Segons A. Morante, "el nou Govern té clar que l'educació artística ha d'ocupar un espai digne dins els plans d'estudi", però la seva resposta i demanda davant les nostres crítiques ha estat "la necessitat d'iniciar el curs amb normalitat". Doncs bé, sembla que aquesta normalitat no la trobarem a les matèries artístiques, pel que compte al nombre d'hores impartides en continguts artístics que rebran els alumnes de les Balears, com la situació laboral dels companys i docents artísitcs, alguns d'ells superant el nombre d'hores lectives segons normativa, i altres perdent el seu lloc de treball.

divendres, 24 de juliol de 2015

Comunicat respecte l'assemblea celebrada el 23 de juliol a l'IES Pau Casesnoves

Tal com havíem anunciat, i després de la recent reunió dels comitès de vaga amb la Conselleria d'Educació el passat dilluns dia 20, l'Assemblea de Docents es va reunir ahir per valorar diferents qüestions relacionades principalment amb tot el procés de la Vaga Indefinida.

Amb una assistència d'entorn a 100 persones, a meitat d'estiu i amb una assemblea convocada en pocs dies d'antelació, podem considerar tot un èxit la participació en la que ha estat la primera assemblea de la nova negociació de la vaga indefinida, que a ben segur esperonarà la participació en les successives assemblees que es vagin convocant.

Després d'un punt informatiu en el qual es va donar comptes de totes les accions dutes a terme pel comitè des de la darrera assemblea, es va passar a valorar l'esborrany de substitució de baixes i tot allò referent a la vaga.

Quant a l'esborrany de substitució de baixes, es va valorar positivament que la Conselleria hagi inclòs quasi totes les propostes que el Comitè de l'Assemblea va posar sobre la taula a la reunió de dilluns passat per tal de millorar el text. Conscients que la proposta s'aprovarà avui en Consell de Govern, l'Assemblea li dóna el seu vist i plau tot supeditant la seva aprovació final dins el context de la vaga, a arribar a un acord global també amb tota la resta de punts.

En aquest sentit, es va aprovar també la línia d'apostar per una negociació global en tots els punts que, d'acord amb allò prèviament acordat amb la Conselleria, hauria de començar durant la primera setmana d'agost.

En el tercer punt de l'assemblea es va tractar la qüestió de la implantació de la LOMCE. Es va trasmetre a l'Assemblea el posicionament del govern sobre aquesta qüestió i es va constatar novament la distància que hi ha entre aquest i l'Assemblea. S'acordà que es demanarà al govern que solucioni totes les conseqüències negatives que la implantació de la LOMCE tengui sobre les plantilles i les àrees més afectades. Quant a les conseqüències pedagògiques, el mateix govern admetia el matí i així es va informar als presents, que no queda garantida la formació integral de l'alumnat que començarà primer d'ESO el proper curs, i que amb les accions empreses pel govern per minimitzar la LOMCE no es pot solucionar.

Un assumpte polèmic que no es va arribar a tractar va ser el de les titulacions per impartir classes d'anglès. Durant l'assemblea va sortir el tema, i des de la moderació es va posar com a primer punt dels assumptes diversos en el torn obert de paraula. Arribats a aquest punt, la persona interessada, que havia tret la qüestió en el transcurs de l'assemblea, ja havia partit sense dir res.

Des del Comitè de Vaga valoram molt positivament aquesta darrera assemblea, ja que significa l'inici d'un procés negociador per millorar el nostre sistema educatiu, i ara és responsabilitat del govern seguir posant a sobre de la taula les propostes de solució en els diferents temes, i dels treballadors i treballadores de l'ensenyament prendre part activa en la negociació a través de les assemblees que es convoquin a partit de l'agost.

dimecres, 22 de juliol de 2015

A la fi un govern que ens escolta! Començam una vertadera negociació, vine a dir la teva!

El pròxim dijous dia 23 de juliol a les 19.30 hores a l'IES Pau Casesnoves d'Inca vos convocam a una Assemblea General de Docents de Mallorca.

L'ordre del dia provisional serà el següent:

1-Informe de la feina realitzada des de la darrera assemblea, en especial als contactes amb el govern.
2-Negociació de la Vaga indefinida.
-Informació sobre el Comitè de vaga reunit el dilluns dia 20.
-Valoració del document/esborrany presentat per la Conselleria en relació a la substitució de baixes.
-Valoració d'altres aspectes de la taula reivindicativa que seran objecte de negociació.
3-Estat de la qüestió sobre la implantació de la LOMCE a secundària.
4-Torn obert de paraula.

Aquesta serà una assemblea molt important. No hi pots faltar!

I tampoc serà la darrera en aquest sentit. Després de dos anys de lluita, tenim l'oportunitat de posar a sobre la taula les nostres reivindicacions per a ser negociades amb el govern, i necessitam que la valoració de les propostes es faci de manera la més àmplia i democràtica possible. Ara, més que mai, són necessàries les vostres aportacions per a millorar l'educació per la qual tant hem lluitat