divendres, 27 febrer de 2015

El comitè de Vaga denuncia les formes de la convocatòria de la mesa de negociació de dilluns i demana un ajornament

La convocatòria de mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació i els comitès de vaga per dilluns dia 2 de març peca de precipitada. Per això mateix té unes mancances de forma que es podrien solucionar amb un ajornament de la convocatòria de la reunió.

La Conselleria d'Educació ens va convocar ahir horabaixa -just el dia en què comença un pont- a la primera mesa de negociació Conselleria-comitès en 14 mesos. Aquesta reunió està prevista pel dilluns a les 8:45.

Per la nostra part, ahir mateix ens vàrem adreçar a la Conselleria per demanar un canvi de data, ni que fos d'un dia, atès que hi ha dos problemes. El primer és que als mantins els membres del nostre comitè de vaga fan feina a escoles i instituts i acudir a la reunió repercuteix en deixar grups d'alumnes desatesos. Aquest fet ens resulta quelcom molt contradictori atès que una de les nostres preocupacions és la no cobertura immediata de les baixes per part de l'administració. No serem nosaltres els qui deixarem alumnes sense mestres ni professors.

El greuge és totalment innecessari, ja que les reunions es poden fer perfectament d'horabaixa. De fet, en aquest assumpte l'administració ha perdut memòria, perquè a l'anterior fase de negociacions aquest va ser l'únic punt d'enteniment al qual vam arribar amb Joana Maria Camps i Guillem Estarellas: fer les reunions d'horabaixa per poder anar a fer feina.

A més de tot això, resulta que el pròxim dilluns, moltes escoles i instituts disposen d'una jornada no lectiva anunciada des del principi de curs. Molts docents feim plans amb les nostres famílies des de fa estona i això també afecta membres del nostre comitè de vaga, que fins i tot parteixen de viatge. A aquestes alçades, no podem entendre que es posi una reunió en un dia com aquest.

Amb els nostres arguments, trobam que la Conselleria no hauria de tenir problemes en ajornar la reunió mínimament. Però davant la nostra petició, no ha sabut respondre amb cap valoració. Per això mateix, des del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents exigim un ajornament de la mesa de negociació per a com a mínim el pròxim dijous 5 de març. Començam a dubtar de la bona voluntat de la Conselleria convocant-nos en aquests termes, més quan el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si escau, de les 10 actes de les anteriors meses de negociacions –de fa més d'un any-, actes que desconeixíem fins ahir horabaixa i que en aquestes condicions són difícilment valorables.

Després de 14 mesos sense convocar els comitès de vaga, la Conselleria està molt equivocada si es pensa que ens pot tractar d'aquesta manera. Quan hi ha voluntat negociadora, es consensuen els termes des del principi.

dijous, 26 febrer de 2015

Taula Educativa: valoracions inicials sobre els nous currículums LOMQE de Secundària i Batxillerat

Al programa d'avui hem repassat l'actualitat educativa aprofundint en l’estat en el qual es troba l'exposició pública dels nous currículums de Secundària i Batxillerat. Hem parlat dels currículums amb Antònia Serra, vicepresidenta d'ADESMA. Hem parlat també de les problemàtiques que afecten a l'IES Antoni Maura de Palma amb Gloria Ferrer (professora i representant del Consell Escolar), Vicente Trujillo (president de l’AMIPA) i Conxi Clar (mare membre del Consell Escolar). Pere Carrió ha dedicat el seu apunt a parlar dels nous currículums LOMQE. I hem acabat el programa amb una entrevista a Jaume Mascaró Pons de Menorca Edu-21 sobre el Pacte educatiu.


Antònia Serra d’ADESMA valora l’adaptació dels currículums LOMQE a les Illes Balears.
Segons Serra “els marges que té la Comunitat Autònoma per adaptar els currículums LOMQE és molt reduït perquè la LOMQE és una llei molt uniformitzadora”.

Serra trasllada la gran preocupació per l’aplicació de la LOMQE el curs vinent: “Ens preocupa posar en marxa els currículums el curs que ve. Els terminis són molt justos, haurem de fer feina amb esborranys, no amb normativa aprovada”.

A més de destacar els problemes organitzatius, Serra comenta la inestabilitat de la LOMQE: “Vull destacar un altre fet, que La LOMQE és una llei no consensuada, rebutjada per tots els partits polítics de l’oposició, els quals han dit que si arriben a governar, la derogarien. És per tant, una llei temporal i el món educatiu no es pot permetre fer feina amb lleis no consensuades perquè ens duen al caos”.


Problemàtiques de l’IES Antoni Maura de Palma
Jerònia Bonnín introdueix les particulars característiques de l’Antoni Maura i condueix l’entrevista amb Gloria Ferrer, Vicente Trujillo i Conxi Clar.

Vicente Trujillo i Gloria Ferrer expliquen la problemàtica relacionada amb l’abocador existent al solar d’enfront de l’Antoni Maura i comenten l’estat en el qual es troba la retirada de residus perillosos que s’hi ha trobat, com ara restes d’amiant i que s’està duent a terme en aquests moments.

Ferrer també parla dels problemes d’infraestructures que afecten al centre, especialment de la manca de reparació del pati i de les pistes esportives. Ferrer recorda que la reparació del pati és una reivindicació pendent des de fa 17 anys i que s’havia de resoldre amb els doblers promesos per part de l’ajuntament en compensació per l’expropiació d’uns terrenys pertanyents a l’institut. Ferrer recorda que la quantitat de la indemnització promesa pujava fins els 54.000 euros, però que ha estat una quantitat que no s’ha cobrat mai.

Conxi Clar destaca la inseguretat que pateixen els nins al pati, ja que contínuament es fan nafres i ferides per culpa de l’estat del paviment.

Ferrer, per la seva banda, afegeix que hi ha un problema d’inseguretat per robatoris, tant durant l’entrada com a la sortida de les classes, que s’ha agreujat amb l’eliminació del guarda de seguretat que pagava el propi centre i que no s’ha pogut mantenir per culpa de les retallades.

A tots aquests problemes, s’hi afegeix la manca de recursos per atendre els 151 alumnes amb necessitats educatives especials.

Ferrer destaca que la Conselleria coneix les dificultats de l’Institut, “que coneix que el nostre centre té el menor índex socioeconòmic i cultural de les Balears, que el percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials és superior al de la resta de centres de Mallorca i fins i tot que tenim 50 nins que estan atesos pels serveis socials, coneix que hi ha major conflictivitat a les aules, però curiosament les ràtios són les mateixes que a altres centres”.

Ferrer afegeix que “la gran concentració d’alumnes de minories ètniques fa que al final el que es fa és crear un gueto i una desintegració”.


L’apunt de Pere Carrió sobre els currículums escolars
“Ara que es torna parlar dels currículums escolars aprofit l'ocasió per a donar la meva opinió al respecte. No tenc cap dubte que l'actual model de currículum és una de les principals causes del fracàs escolar.
L'alumnat ha d'aprendre massa coneixements diversificats i sovint no té la suficient capacitat per assolir el nivell que se li exigeix i fracassa. El coneixement, que és global, es fracciona en massa matèries i assignatures que rarament segueixen unes pautes seqüencials de dificultat per manca de coordinació didàctica dels materials i del propi professorat.
D'aquesta manera només els alumnes amb més altes capacitats superen la barrera del currículum i acaben amb èxit els seus estudis. Però molts queden pel camí per aquesta mateixa causa. Si giram el cap enrere en el temps veurem que tot segueix igual com sempre o que s'han afegit entrebancs. Allò que s'ensenya i com s'ensenya és el mateix que s'ensenyava als nostres padrins però actualitzat i multiplicat per cent. Així no es va enlloc. S'ha de fer un nou model de currículum adaptat a les exigències de la societat on el coneixement evoluciona a gran velocitat. Ja no fa falta aprendre de memòria tots els coneixements perquè aquests estan al nostre abast per mitjans telemàtics. Allò que hem de fer és simplificar i facilitar l'aprenentatge amb un nou enfocament. S'ha de diferenciar entre el coneixement que s'ha de memoritzar perquè és bàsic .... i el coneixement que s'ha d'aprendre FENT O TREBALLANT. Però amb el compromís que quan l'alumnat realitzi les activitats pràctiques - LES QUE S'APRENEN FENT O TREBALLANT (INCLOSOS ELS EXÀMENS) - sempre ha de poder tenir a l'abast els seus materials o allò que anomenem MEMÒRIA AUXILIAR. Fins que trobem una millor solució, aconsellam aquest ENFOCAMENT BIMODAL que s'està experimentant amb èxit”.


L’objectiu del Pacte educatiu en opinió de Jaume Mascaró Pons d’Edu21
Per a Mascaró l’objectiu del pacte és “que hi hagi una massa crítica suficient per a què els poders politics acceptin que hem d’assumir un punt de vista de consens i de respecte per la voluntat majoritària de la gent implicada (...) el pacte s’ha de traduir progressivament en normatives i maneres de funcionar que siguin clarament consensuades i assumides per la majoria”. Però sobretot Mascaró destaca que l’objectiu del pacte és que el document sigui una base que doni estabilitat al món educatiu amb independència de qui governi, “de manera que cada vegada que hi hagi un nou govern no ho hagi de capgirar tot”.

dimecres, 25 febrer de 2015

Els i les docents amb l'alumnat en vaga pels seus drets

Fa temps que des de l'Assemblea de Docents venim qüestionant les polítiques «educatives» que s'estan imposant des dels governs estatal i autonòmic per diferents motius: no estan justificades pedagògicament, no responen a consensos socials, estan vinculades a plantejaments econòmics com la reducció del dèficit... i, en definitiva, estan resultant una degradació del sistema educatiu i de la seva qualitat.

En aquestes condicions, no només entenem una aturada d'estudiants de l'ensenyament secundari i universitari, sinó que volem mostrar el nostre suport a l'alumnat en vaga.

Al progressiu encariment de les matrícules universitàries, a la desaparició de les beques o als plans d'estudis que dificulten o impedeixen fer feina mentre s'estudia una carrera, ara cal afegir la proposta del ministre Wert de 3+2 -apostant pels màsters que encareixen els estudis- i altres perles de l'Estratègia Universitària 2015, com l'augment de l'interès privat a dins del món universitari. Motius en sobren per prendre aquesta iniciativa.

Des del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents valoram la vaga d'estudiants com un exercici de responsabilitat en la lluita per una educació de qualitat en un moment en el qual els governants no volen escoltar a ningú que qüestioni les seves formes de fer «educació». Per això mateix, feim una crida a tot el professorat a vetllar pel dret de vaga del seu alumnat. En aquesta línia, recordam que fins i tot el tribunal suprem ha reconegut recentment que l'alumnat de 3r d'ESO i cursos superiors té dret a fer vaga sense haver de demanar permís a la seva família.

Solidaritat!

dilluns, 23 febrer de 2015

​Esmenem la LOMQE​!!

​Dimecres acaba el termini per presentar esmenes al desplegament dels currículums de la LOMQE per a ESO i Batxillerat. Per això, posam al vostre abast dos models d'instàncies perquè puguem esmenar els currículums de forma massiva. El primer document és per demanar un allargament dels terminis per poder presentar esmenes i denuncia alhora la manca de consens que hi ha hagut.

Per una altra banda, el segon document: la Plataforma CREA ha elaborat un model d'al·legacions contra el currículum -en especial quant a l'ensenyament artístic- i el vol compartir amb tota la comunitat docent per tal que ens hi adherim el màxim nombre d'afectats que sigui possible. És molt fàcil. Podeu imprimir el document, emplenar-lo i registrar-lo a Secretaria del centre o bé enviar-lo via mail a ordenacio@dgoifp.caib.es.


Esmenes demanant temps (centres)
Model esmena CREA

diumenge, 22 febrer de 2015

Esmenes al currículum LOMQUE

El proper dimecres, 25 de febrer, s'acaba el termini per fer esmenes al desenvolupament dels currículums LOMQE. (Sols han donat 7 dies)

Poseu-vos en marxa i feu la vostra al·legació a nivell personal i/o col·lectiu.

Envieu-la directament a Conselleria al correu ordenacio@dgoifp.caib.es i després feu un recull per centre i envieu-ho també a l'Assemblea de Docents al correu assembleadocentsib@gmail.com

A l'enllaç http://weib.caib.es/normativa/boib/normativa_nopublicada_.htm trobareu els currículums.
dissabte, 21 febrer de 2015

Assemblea general de docents. El pacte a debat


El proper dimarts 24 de febrer es convoca una nova l'Assemblea General de Docents de Mallorca oberta a tots els docents. Lloc: IES Berenguer d'Anoia d'Inca. Hora: 17:30h

Únic punt de l'ordre del dia:
  • Valoració i redacció de les esmenes (del document Illes per un pacte) que es duran a aprovació en els centres i posterior ratificació en una altra assemblea.

divendres, 20 febrer de 2015

El Govern es venja de l'escola pública amb la imposició de la LOMQE

El desplegament dels currículums LOMQE per a ESO i Batxillerat suposa un nou atac frontal a la comunitat educativa i una provocació. La derogació d'aquesta llei no consensuada amb ningú és el desè punt de la taula reivindicativa que motivà la vaga indefinida dels docents, que tenim convocada encara ara. Aquesta, és una mesura innecessària i que surt de la iniciativa del Govern, quan moltes comunitats autònomes han optat per ajornar-la. Durant aquest curs, 38 claustres s'han manifestat crítics amb la nova llei educativa. Lamentablement, la implantació de la LOMQE enguany a Primària i a la FP Bàsica s'està evidenciant com a caòtica, allunyada de la realitat i, sobretot, retrògrada

L'Assemblea de Docents considera una autèntica provocació i un despropòsit l'aprovació a correcuita del nou currículum que desplega la LOMQE per a Secundària i Batxillerat. Aquesta, és una mesura innecessària i que surt de la iniciativa del Govern, quan moltes comunitats autònomes han optat per ajornar-la. El Govern ha consumat així un nou atac a l'educació i s'ha assegurat que el proper curs sigui una altra vegada caòtic. Aquestes presses per aprovar els currículums a contrarellotge -tant l'elaboració (tres setmanes) com els set dies de termini d'al·legacions- sembla més una venjança contra l'escola que una aposta de futur. Una venjança perquè no fa cas de les nombroses peticions d'ajornament de la comunitat educativa -Assemblea, sindicats, directors, inspectors, pares...- i, per contra, s'assegura que just a les portes de les eleccions -maig- ja haurà imposat la LOMQE per al curs vinent, a Secundària i Batxillerat, que és presenta amb més interrogants i greuges que no amb solucions als veritables problemes que hi ha a la docència i a l'escola.

Quan tothom parla de pacte, de consens i de diàleg per construir un model d'escola estable, l'actual Govern persisteix en l'obsessió per desmuntar el sistema educatiu públic i a perpetuar les retallades en drets socials, educatius i econòmics. És absolutament irresponsable que un Govern que s'ha manifestat incapaç i nefast en la caòtica gestió educativa, encara vulgui reblar el clau i consolidar l'augment de les desigualtats socials generades amb l'excusa de la crisi.

Un dels fets més greus que consolida aquesta llei és l'exclusió del sistema dels pobres i dels alumnes amb necessitats de suport educatiu, amb un model absolutament retrògrad. Això es manifesta tant amb la segregació primerenca d'alumnes cap a la Formació Professional Bàsica (3r ESO) -que enguany ha començat sense recursos econòmics ni planificació-; com també amb la reducció d'àrees com filosofia, tecnologia, música, plàstica o l'arraconament de la llengua catalana (no serà part de la revàlida) i de moltes de les optatives que actualment s'imparteixen (teatre, alemany, processos de comunicació). Per contra, religió -gestionada per l'església- serà una assignatura que comptarà per fer mitjana a l'expedient acadèmic. I tot, culminat amb el retorn de l'examen de revàlida d'uns continguts dictats pel Ministeri per poder titular d'ESO.

Per això, és obvi pensar que transposar aquests canvis tant en forma de plantilla com en continguts canviats al proper curs serà terriblement complicat. I per això mateix també és greu quan es mostra com tota una declaració d'intencions que no fan comptes cedir ni negociar ni consensuar el model educatiu amb ningú.

S'ha de recordar que l'entrada en vigor de la Lomqe ja afecta a Primària amb disbarats tals com començar el primer curs d'escolarització obligatòria sabent llegir i escriure i acabar-lo sabent multiplicar. Aquest fet, no menor, ha fet escandalitzar els pares, que consideren absolutament desproporcionades les exigències d'aquesta llei educativa.

L'Administració ja no està obligada a garantir places escolars en l'ensenyament públic. Per exemple, a l'IES Manacor s'ha eliminat per al pròxim curs un dels cinc grups de primer d'ESO que hi havia fins ara, cosa que obligarà prop d'una vintena d'al·lots a matricular-se a "escoles concertades, de semipagament i confessionals" (Balears, 7 juny 2014). I l’Associació de Directors de Primària de Mallorca (ADIPMA) té constància de quatre centres en què hi ha hagut bastants alumnes que no hi han estat admesos, per la qual cosa és probable que siguin derivats a escoles concertades; es tracta dels CEIP Miquel Duran i Saurina d’Inca, Escola Nova de Porreres, Mestre Colom de Bunyola i Can Bril de Sencelles (Ara Balears, 7 juny 2014).

Des de l'Assemblea de Docents els darrers mesos ja hem anat analitzant com ens afecten els continguts mitjançant set articles de 'Desxifrem la Lomqe' que hem anat publicant periòdicament i que podeu trobar en els següents enllaços:

DESXIFREM LA LOMCE

FONTAMENTS IDEOLÒGICS: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/11/desxifrem-la-lomce-preambul-ii.html

PREÀMBUL: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/11/desxifrem-la-lomce-i-el-preambul.html

ESO: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/01/desxifrem-la-lomce-vi.html

BATXILLERAT: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/01/desxifrem-la-lomce-vii.html

CONTRA L'ESCOLA INCLUSIVA: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/12/desxifrem-la-lomce-iv.html

FORMACIÓ PROFESSIONAL: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/02/desxifrem-la-lomce-viii-la-fp.html

UN LABERINT NORMATIU: http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/11/desxifrem-la-lomce-iii.html