dijous, 24 de desembre del 2015

L’Assemblea de Docents interposa un recurs de reforma contra l’Auto del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma


L’Assemblea de Docents ha interposat avui un recurs de reforma contra l’Auto del 21 de desembre de 2015 de la Magistrada del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, la Sra. Piedad Marín Sánchez, on acordà el sobreseïment lliure de les diligències prèvies i l’arxivament de la causa contra l'exconsellera d'Educació, Cultura i Universitats de l’anterior govern, la Sra. Joana Maria Camps, per presumpte malbaratament de fons públics en els desplaçaments a Menorca on té la seva residència.

La jutgessa Piedad Marín, en l’Auto del passat 21 de desembre afirmà que, segons l’examen de les diligències practicades fins a les hores, es posava de manifest “la inexistencia de un delito de malversación de caudales públicos”. L’Assemblea de Docents ha recorregut l’arxivament del cas degut a què la diligència està pendent de completar. A l'auto de 30 de setembre de 2015 de l’Audència s’acordà que es lliurés tota la relació dels viatges realitzats per l’exconsellera Camps a càrrec del pressupost públic “desde su nombramiento como cargo público de la administración de la CAIB hasta la fecha de emisión de la certificación, acompañando los correspondientes expedientes administrativos de la autorización del gasto, o en su defecto, las facturas debidamente autorizadas y con el justificante de la tramitación de los pagos”. La Sra. Camps fou nomenada Directora General de Treball i Salut Laboral el 23 de juny de 2011.

La Sra. Joana Maria Camps va declarar per videoconferència en qualitat d'imputada, i assumint ella mateixa la defensa, el passat 18 de desembre de 2015 davant l’ Advocacia de la CAIB i el misser de l’Assemblea de Docents, sense haver-se personat el Ministeri Fiscal.

divendres, 18 de desembre del 2015

L’exconsellera Camps es nega a respondre les preguntes del misser de l’Assemblea de docents, en la declaració per presumpte malbaratament de fons públicsAvui matí ha declarat per videoconferència l'exconsellera d'Educació, Cultura i Universitats del govern de José Ramón Bauzá, Joana Maria Camps, per presumpte malbaratament de fons públics en els desplaçaments al seu lloc de residència. La declaració s'ha produït davant la Magistrada del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, la Sra. Piedad Marín Sánchez, l'Advocacia de la CAIB i els missers de l’Assemblea de Docents. El Ministeri Fiscal no s'hi ha personat.

L’exconsellera Camps ha declarat des de Menorca, tal com va sol·licitar 6 d'octubre de 2015 per evitar el seu desplaçament a l’illa de Mallorca. El Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma va acordar per Providència deixar sense efecte la citació de la Sra. Camps i remetre exhort a Ciutadella per prendre-li declaració a l'illa veïna, en un principi el passat 16 de novembre. En personar-se a la instrucció l'Advocacia de la CAIB i interposar un recurs de reforma contra la Providència, el Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma va resoldre que finalment la Sra. Camps declarés el dia d’avui per videoconferència des de la seva localitat de residència, un mes després de la data prevista.

La Sra. Camps s'ha acollit al seu dret a no respondre a l'acusació particular, l’advocat de l’Assemblea de Docents. Sí ha respost a les preguntes de l'Advocacia de la CAIB, centrades en el complement de 22.000 € que ja cobrava, segons normativa, pel fet de ser de Menorca i haver de traslladar la residència a Mallorca, concretament a Manacor a un habitatge propietat seva, segons ha dit la querellada. Davant la pregunta de l'Advocacia de la CAIB de si, mentre va exercir el càrrec, es va pagar algun viatge a Menorca de la pròpia butxaca i si ho podia acreditar, l'exconsellera Camps ha respost que ho havia fet unes 7 o 8 vegades encara que no ho podia justificar. Finalment, Joana Maria Camps ha acabat la seva intervenció anunciant que presentarà un escrit amb una sèrie de justificacions d'haver assistit a alguns dels actes que consten a la relació de viatges.

Cal recordar que l’Assemblea de Docents es va querellar fa més d’un any i mig, a la primavera de 2014, contra l'exconsellera d'Educació, Cultura i Universitats del govern de Bauzá, per presumpte malbaratament de fons públics en els desplaçaments al seu lloc de residència, després d’una notícia publicada en un mitjà de comunicació local, el qual es feia ressò d’una pregunta parlamentària del febrer de 2014. El Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, que fins aleshores ho havia arxivat, es va veure obligat per l'Audiència el 22 de juliol de 2015 a obrir la investigació instada des de l'AD, i a per aquest motiu va citar la Sra. Joana Maria Camps a declarar en qualitat d'imputada. L'exconsellera ha assumit la defensa pròpia.

dilluns, 14 de desembre del 2015

L'Assemblea de Docents aconsegueix comprometre per educació un 30% de l'increment pressupostari

L'Assemblea valora positivament la negociació per millorar els pressuposts en educació i desactiva la vaga de demà dimarts

En l'Assemblea general de Docents de Mallorca celebrada avui a Sineu s'ha duit a valoració el segon document que la Conselleria d'Educació ha traslladat en menys de 24 hores al Comitè de Vaga, fruit d'un acord de les forces parlamentàries que donen suport al Govern.

Després d'un primer document que des del Comitè havíem valorat com a poc concret pel que respecte al compromís d'augment del pressupost educatiu de produir-se una millora del finançament, avui migdia arribava un segon document que sí concretava la xifra d'un 30% en referència a aquesta qüestió.

L'Assemblea ha avalat una vegada més la feina de negociació del Comitè de vaga durant les dues darreres setmanes i després de tres hores de deliberació ha acordat:

-Desactivar la jornada de vaga de demà dimarts dia 15 de desembre, així com la concentració davant el Parlament que hi havia prevista.

-Així mateix s'ha acordat iniciar el procés per dur a als centres la consulta sobre la possible desconvocatòria de la vaga indefinida que s'inicià el 16 de setembre de 2013. Per això la primera passa serà traslladar aquesta decisió a la resta de coordinadores de les altres illes i mirar d'arribar a acords sobre aquesta qüestió, sobre quan es produiria i amb quin procediment.

-També ha acordat no firmar l'acord lliurat per la Conselleria, ja que es considera insuficient i no arriba ni tan sols al 50% de les propostes efectuades per l'Assemblea el passat dimarts dia 8. Es tracta d'un document sobre el qual no hi ha hagut temps per a que hi haguera negociació i per tant emplaçam al conseller Martí March per a que obri un procés de negociació real amb l'Assemblea en els propers dies. Aquest emplaçament és al marge de l'acordat respecte la vaga.

Consideram que amb l'acord parlamentari aconseguit aquest dilluns s'ha millorat el pressupost educatiu, tot i que es tracti de partides que encara no han arribat. Ens mostra una esperança de futur en la millora dels pressuposts educatius que permetrien ser optimistes de cara al futur en aquesta qüestió. Seria un augment pressupostari per disminuir el nombre d'alumnes per aula, per augmentar els equips de suport i orientació educativa i començar a solucionar els problemes més urgents en infraestructures educatives.

Amb tot, des de l'Assemblea de Docents no baixam la guàrdia, i no podem deixar de mostrar preocupació pel fet de com s'està aplicant la LOMCE a les Balears, i sobre la necessitat que tenim d'establir urgències pel que fa a la recuperació de drets laborals perduts, temes que esperam es puguin negociar en els propers dies.

El desplegament curricular LOMCE a les Illes Balears. Comunicat de l'APTIB

(Associació de Professorat de Tecnologies de les Illes Balears)

Aquesta Associació vol informar de les passes dutes a terme en la defensa de l’àrea de Tecnologia; que la LOMCE estatal i el desplegament autonòmic del PP deixa  reduïda. Després de les eleccions autonòmiques al mes de Maig de 2015 i amb els “Acords pel canvi” que feien els partits polítics que composaren el nou Govern, i que en concret havien promès en campanya a l’APTIB la seva preocupació per l’àrea de Tecnologia com a base de l’FP, les Enginyeries i la formació integral del nostre alumnat així com la minimització de la LOMCE per tal de què l’àrea conservara la seva identitat i la seva estructura horària i curricular;  l’APTIB va mantenir una conversa amb el que ja era el nou Conseller d’Educació, Martí March, per poder dur a terme aquesta promesa. En aquesta nova reunió post eleccions (juny 2015),  l’actual conseller va mostrar la seva preocupació pel nostre col·lectiu,  donada la importància de l’àrea,  que minvava degut a l’optativitat i les poques hores setmanals d’aquestes assignatures que els curriculums del Govern anterior li havien assignat. Així mateix va prometre que aquesta vegada, a diferència de les mesures adoptades pel PP, seria el col·lectiu de Tecnologia qui participaria al desenvolupament del currículum pel que fa a l’àrea de Tecnologia. 

Martí March, el conseller,  va comunicar a tota la comunitat educativa que es derogarien aquests curriculums, i es redactarien uns de nous on es minimitzarien al màxim els efectes de la LOMCE “Prometen el mantenimiento de las plantillas globales de los centros, no disminuir las horas asignadas a las áreas afectadas, en especial música, plástica y tecnología, siempre y cuando el número de grupos del centro no varíe durante el curso 2015-2016”. (veure premsa 19/06/2015).

Aquest estiu 2015, l’APTIB es va posar en contacte amb la Direcció General de Personal Docent pel que fa referència l’oferta de places del cos de secundària de l’especialitat de tecnologia que d’acord amb el còmput necessari de places, deurien d’haver-se oferit per al nostre professorat però no havien estat publicades a la convocatòria d’interinatge. Inicialment Personal Docent  va negar aquest fet però a dia 2 de setembre es va reunir amb la junta directiva de l’APTIB i va admetre que faltaven places de tecnologia i molt més enllà, faltaven moltes hores de tecnologia (que no places únicament) donat que malauradament molts de tecnòlegs no n’estan exercint les funcions de tecnologia sino que han completat horari amb altres atribucions. 

L’APTIB es va decebre moltíssim quan va sortir el primer esborrany (octubre 2015) de la modificació del desplegament dels curriculums a les Illes Balears. Aquest esborrany suposa una forta reducció de 4 hores d’obligarietat setmanal de la nostra àrea de primer a tercer d’ESO entre d’altres modificacions que desafavoreixen la tecnologia respecte a la LOE, (ja que passa de tenir 6 h setmanals obligàtories a només 2h a 2n ESO, i a 3r ESO seria optativa també en dues hores, per tant, en el millor dels casos, l’àrea perdria dues hores però la realitat és que en perd 4 d’hores (veure esborranys). Aquesta reducció suposa una pérdua del 66% de la nostra àrea que conjuntament amb el plantejament de 4t d’ESO i Batxillerat així com la proposta de les noves plantilles amb Informàtica podrien reduir l’àrea un 80-85%, cosa que no ha passat en la resta de  CCAA que SI han minimitzat de forma efectiva el desenvolupament curricular de la LOMCE i han mantingut quasi en la seva totalitat la càrrega lectiva i currículum LOE.

L’APTIB es va reunir en aquesta ocasió amb el Director General de Planificació i Ordenació de Centres a l’inici del mes d’octubre 2015,  Antoni Morante on se li va explicar la importància de augmentar les hores de Tecnologia obligatòria a l’ESO per la formació integral del nostre alumnat (veure article opinió premsa) , de manera que Tecnologia, al igual que  Música i Plàstica, quedàssin amb la mateixa càrrega LOE i no haguèssin d’asumir la pèrdua d’hores per les de lliure distribució, cosa que ha generat discòrdia als claustres. A més, la junta de l’APTIB li va recordar que s’hauria d’haver comptat amb els docents d’aquestes especialitats per el·laborar aquest primer esborrany, donat que esmenar, no és participar a l’elaboració del currículum.  A. Morante, després d’escoltar durant més de dues hores les propostes de la junta,  va encoratjar  la junta directiva de l’APTIB,  a  posar per escrit tot els arguments exposats, ja que ell els va trobar força interessants així com les propostes suggerides des del col·lectiu. Va convidar l’APTIB a esmenar,  tot i  explicant per escrit les argumentacions per augmentar les hores i la presència de la  Tecnologia així com per dotar-la de més obligatorietat i oferta als curriculums, i l’APTIB així ho va desenvolupar amb cura i detall (veure esmenes APTIB).

El segon esborrany de la modificació del desplegament dels currículums LOMCE amb l’actualització de les esmenes que va sortir dia 01/12/15 va ser una nova decepció,  ja que la distribució horària a l’ESO i al Batxillerat continuava idèntica per a la Tecnologia i la Tecnologia Industrial. (veure esborranys). Amb aquest precedent la junta de l’APTIB al complet  es va reunir la setmana passada (primera setmana de desembre 2015) una altra vegada amb el Conseller, Martí March. Aquesta reunió va ser per tractar exclusivament  l’incompliment per part de la Conselleria d’allò promès a l’inici de la legislatura d’aquest nou Govern. 

Arribats en aquesta situació, i gràcies als sindicats Alternativa i UOB, dos dels membres de la junta de l’APTIB varen acudir convidats a la Mesa Sectorial d’Educació de dia 4/12/15 (veure comunicat) on s ’explicaven les al·legacions presentades i els criteris per tenir-les en compte o no.

La conclusió a la que arribam és que la Direcció de Planificació i Ordenació de Centres fa que les assignatures més perjudicades per la LOMCE com són la Tecnologia (en percentatge d’hores perdudes és la més reduïda), la Plàstica, la Música així com la segona llengua estrangera assumeixin, amb la seva reducció horària a l’ESO, l’autonomia de Centre (3h de lliure disposició) i això NO ÉS MINIMITZAR AL MÀXIM ELS EFECTES DE LA LOMCE  cosa que SI han fet en altres CCAA, i així els ho varem fer saber a la Mesa.

En aquests moments, aquesta Conselleria ens diu que és el Consell Escolar de les Illes Balears  qui  ha d’atendre  les nostres peticions i no ells perquè el tràmit d’aquesta normativa, continúa però la seva tasca ja ha finalitzat. Com que la nostra no ha finalitzat, presentarem les nostres esmenes al Consell Escolar de les Illes Balears.

diumenge, 13 de desembre del 2015

Dilluns Assemblea general a Sineu


Dilluns 14 de desembre hi ha la propera Assemblea de Docents de Mallorca a l'IES Sineu a les 17:30h.
És de gran importància la participació de tothom. Haurem de prendre decisions rellevants.

Per poc que puguem anem!! la veu de l'Assemblea és la veu de tots.

dissabte, 12 de desembre del 2015

Vaga el 15D per tot això i més


Els passat dijous, els companys de Taula educativa entrevistaren a Guillem Barceló, portaveu de l'Assemblea, i explica també, el motius que han duit als docents a convocar la vaga d'aquest 15 de desembre.

dijous, 10 de desembre del 2015

Reunió de la Conselleria d'Educació amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents


Avui ens hem reunit amb la Conselleria d'Educació, concretament amb els directors generals Antoni Morante, Rafi Sánchez i Jaume Ribas.

A la reunió se'ns ha informat de la proposta de serveis mínims que fa la Conselleria:

  • Centres d'infantil i educació especial: 1 docent per cada 3 unitats o fracció
  • Centres primària i secundària: 1 docent cada 4 unitats o fracció.
A continuació la reunió ha transcorregut amb cordialitat, en base a la proposta que presentàrem el passat dimarts als partits polítics i a la Conselleria.
Hem compartit diagnòstic amb els directors generals, quant a que allò més urgent i que necessita una intervenció immediata són les ràtios, els equips de suport i les infraestructures, sense perdre de vista les retallades que encara es prorroguen. Tot això, però, supeditat al fet de no haver-hi previsió de pressupost i per tant sense poder-se dur endavant.

Per ells és una qüestió de finançament. Per nosaltres és una qüestió de prioritats polítiques.
Amb tot, tant ells com nosaltres estàvem assebentats de les negociacions que s'han obert aquests dos darrers dies a nivell parlamentari per pactar una millora del pressupost educatiu en base als 80 milions del conveni amb Montoro. Tot i que algun diari dóna per feta aquesta partida (i això pot fer pensar a més d'un que perquè no ho donam per bo i ho duim a assemblea ja), hem de dir que en cap moment de la reunió se'ns ha assegurat aquest fet, i sempre s'ha tractat el tema amb molta cautela. Esperem doncs si es tradueix en document.

Nosaltres hem plantejat que estam a l'expectativa, que hem convocat assemblea general a Mallorca per dilluns dia 14, i hem demanat que si hi ha avenços en la negociació sobre pressupostos, que se'ns presenti abans de l'assemblea una proposta d'acord sobre els punts on hi ha coincidències. Hem afegit que per nosaltres és molt important acabar amb el greuge que suposa per una part dels interins no cobrar l'estiu i també hem posat sobre la taula la necessitat d'obrir un major debat entre les organitzacions del món educatiu i la Conselleria entorn a la minimització de la LOMCE. Més enllà de bona predisposició, no n'ha sortit res concret al respecte.
Al final hem tornat a insistir en el fet que si hi ha avenços en la qüestió dels pressuposts, que se'ns faciliti un document de proposta que poguem presentar a l'Assemblea.

Companys i companyes, ha calgut que tornàssim posar la vaga en l'ordre del dia de les mobilitzacions per a que dos mesos després de la consulta la Conselleria s'hagi volgut reunir amb nosaltres. I aquesta nova crida a la vaga ha vengut seguida també per una activitat frenètica de negociació en el Parlament per intentar desbloquejar la qüestió pressupostària en educació. Durant aquests dies des de molts sectors s'ha atacat l'Assemblea, i s'ha retret que la vaga no era l'eina. Però la vaga és la nostra eina, i ens ha reconduït al diàleg. Estam preparats per a la mobilització de dimarts, però també per al diàleg i l'entesa si cal.
És molt important que mobilitzeu els vostres companys, i que dilluns tothom qui pugui sigui dilluns 14 a Sineu a les 17:30 h. per decidir de manera democràtica les passes a fer.

Podem dir que la d'avui ha estat una reunió per prendre el pols novament i estendre ponts de diàleg, però no ha estat una autèntica reunió de negociació, ja que des de la Conselleria no tenien res en ferm per oferir-nos. Valoram positivament el fet d'haver-hi anat i restam a l'expectativa.
Vos anirem informant si demà o durant el cap de setmana hi ha novetats.

dimarts, 8 de desembre del 2015

Proposta de resolució immediata de la vaga indefinidaLa pròxima aprovació del pressupost general de la comunitat autònoma obre l'oportunitat de tancar el conflicte educatiu a les Illes Balears que es va cristal·litzar en la convocatòria de la vaga indefinida de docents.

Amb aquest escrit, ens adreçam als partits que donen suport a l'actual Govern de les Illes Balears (PSIB, MÉS i Podem) i a la Conselleria d'Educació i presentam una proposta que pensam que és acceptable per totes les parts i que, l'acceptació de la qual, té com a conseqüència una possible desconvocatòria de la vaga indefinida abans de les eleccions del 20 de desembre.

Aquesta proposta no pretén renegociar l'acord global, que va ser rebutjat per més de 3.000 docents en la nostra consulta i que sabem que el conseller Martí March no vol tornar a debatre. Tampoc pretén posar en qüestió l'acord sobre sexennis al qual van arribar el conseller i els sindicats STEi, ANPE i CCOO en el marc de la MSE (acord que no s'ha sotmès a consulta entre els docents).

Per la nostra part, pel que a nosaltres ens pertoca, aquesta proposta d'acord representa un avanç en tres punts fonamentals: pla de xoc de ràtios, pla de xoc en suport educatiu, prorroga màxima de les retallades en dos anys.

Termes de la proposta d'acord

Augment del pressupost educatiu en 36 milions d'euros. Aquest augment faria que el global del pressupost educatiu augmentàs en un 10% respecte al pressupost de l'any 2015. D'aquesta manera el pressupost educatiu comença a destacar dins el global del pressupost i entra en la línia de millora que s'esperava des de la comunitat educativa, superant el 3% del PIB (ara seríem al 3'08%).

Veiem dues possibles vies d'obtenció d'aquests 36 milions d'euros: l'esmena de Podem al pressupost que demana 40 milions d'euros més per educació o els 80 milions d'euros de l'acord entre la presidenta Francina Armengol i el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.

D'aquests doblers, una part aniria dedicada a les nostres propostes concretes que ara explicam a continuació i l'altra a aquelles necessitats més urgents que la mateixa Conselleria d'Educació pugui proposar.

1) Pla de xoc de ràtios: 10 milions d'euros es dedicarien a la contractació de professorat per fer front, de diferents maneres (desdoblaments, +1, etc.), a les ràtios més elevades dins les nostres escoles i instituts. L'escandalosa realitat de molts dels nostres grups crida a una acció urgent per a què el procés d'ensenyament/aprenentatge en aquestes aules tengui sentit. A més, fruit d'una anterior política educativa sense cap ni peus, la realitat és que actualment, a moltes de les nostres escoles i instituts s'està vulnerant el Reial Decret 132/2010 que estableix unes mínimes condicions d'alumnes per aula, cometent-se il·legalitats en aquest sentit.

Aquest pla de xoc s'hauria de fer efectiu durant el febrer de 2016 i els seus detalls es podrien acordar en un futur i ser ratificats per una MSE.

2) Pla de xoc de suport educatiu: 700.000 euros destinats a la contractació de professorat per a la recuperació immediata de les quotes d'EOEP de 2010. La millora d'aquests equips és fonamental per a començar en aquest curs una millor atenció als alumnes amb més necessitats de suport educatiu. Aquesta contractació de xoc no invalida qualsevol proposta de canvi del sistema de funcionament o d'organització d'aquests equips que es pugui fer des de la Conselleria d'Educació, però respon a les urgències del moment.

3) Contractació del professorat interí durant els mesos de juliol i agost: 5.815.693 € per la contractació del professorat interí durant els mesos d'estiu en els termes anteriors a la retallada de 2012. Aquesta és necessària per a posar fi a la injusta situació d'aquest col·lectiu de professorat en termes no només econòmics, sinó també de cotitzacions a la seguretat social o de puntuació de cara al seu futur professional.

La finalitat dels restants 19.484.307 euros queda oberta a altres assumptes urgents en matèria educativa (infraestructures, beques...).

4) Per nosaltres també és important que amb aquest acord, el Govern i la Conselleria es comprometin públicament a augmentar progressivament el pressupost educatiu fins a arribar a un 5% del PIB en 2019.

5) A banda d'aquestes mesures, demanam també una millora, que ja serà a compte del pressupost de 2017 que avançaran la fi l'escenari de grans retallades iniciades en la legislatura anterior. Sol·licitam l'avançament del pagament dels complements de tutor i de cap de departament a gener de 2017, cosa que representaria 3.793.235 € d'aquell pressupost.

6) Per acabar, quant a la minimització de la LOMCE, proposam una taula permanent de debat, proposta i seguiment en la qual estiguin representats totes aquelles institucions, entitats de la comunitat educativa i els diferents partits polítics que vulguin treballar en aquesta línia.

Conseqüències d'aquesta proposta

L'acceptació d'aquesta proposta representaria la realització immediata d'una consulta per part del comitè de vaga als i les docents de les Illes Balears. L'acceptació dels termes de l'acord entre el professorat representaria la desconvocatòria de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents abans de les eleccions del 20 de desembre.

dissabte, 5 de desembre del 2015

Docent, que no et prenguin el pèl amb l'assumpte dels sexennis i les pagues

Els darrers dies hi ha qui s'esforça a pintar de bones les misèries dels acords "March" i de sexennis. Tots dos acords no són més que la pròrroga de retallades salarials, que en dos casos acabaven aquest desembre, sense que els docents hàgim rebut cap contrapartida per la millora de la nostra feina. El gràfic anterior no pot ser més clar.

I seguim sense tenir cap contacte per part dels representants de la Conselleria d'Educació i del Govern.

Ahir al matí vàrem entrar una nova sol·licitud de negociació al registre de la Conselleria d'Educació, el text es manifestava en els següents termes:
«Des del nostre comitè de vaga exigim la reobertura de la negociació durant la propera setmana, doncs pensam que és possible arribar a acords que resolguin les diferències entre les dues parts (especialment en tot allò relatiu a la massificació de les aules, els equips de suport educatiu i la concreció autonòmica de la LOMCE), acords que facin totalment innecessari i que posin en qüestió l'ús de l'eina de la vaga.»

Vist que des de fa dos mesos la Conselleria i el Govern han optat per ignorar les nostres demandes i els nostres arguments, avalats per una important consulta en la qual el professorat es va manifestar clarament contra l'Acord «March», demanam la realització d'un debat públic en algun mitjà de comunicació -públic o privat- entre representants de la Conselleria d'Educació i els portaveus de l'Assemblea de Docents. Cal que la ciutadania comprengui què està passant i perquè perdura aquest conflicte que ja hauria d'estar tancat.

divendres, 4 de desembre del 2015

El desplegament dels currículums LOMCE a les Illes Balears, nou comunicat de la plataforma CREA.


La plataforma CREA (professors de Música i Plàstica de les Illes Balears) vol explicar les passes dutes a terme en la defensa de la permanència de les nostres àrees en el currículum de secundària que planteja la LOMCE. Passa a descriure-les:

Després de les eleccions i amb l’esperança que una nova etapa podria millorar la nostra situació que deixava les assignatures de plàstica i música durant tota l’educació secundària com a optatives, ens reunírem el mes de juliol amb el director general de planificació i ordenació de centres Antoni Morante. Després d’explicar-li les nostres necessitats i demandes, ell ens va convidar a elaborar una proposta de distribució horària per a secundària i batxillerat que satisfés les nostres reivindicacions. Uns dies més tard ens va convocar el conseller d’Educació a qui tornàrem transmetre les nostres demandes però, malgrat que va manifestar una certa sensibilitat cap a la situació exposada, no es va comprometre a res referent al desplegament de la LOMCE, tan sols que esperava les propostes de tots els col·lectius i que sempre hi hauria les portes obertes per rebre’ns.

Després d’enviar les nostres propostes, que passaven per a garantir la continuïtat d’aquestes àrees durant tota la secundària, vàrem rebre, amb decepció la proposta que ha elaborat l’actual Conselleria d’Educació i Universitat, fixant com a obligatòries Educació Plàstica i Música amb 2 hores a 1r ESO i deixant-les a la resta de cursos com a optatives (recordam que amb l’anterior llei els alumnes tenien un total de 5 hores obligatòries en tota la secundària).

A partir d’aquí es realitzaren les pertinents esmenes que també afectaven els batxillerats artístics, ja que el plantejament de continguts de la LOMCE prioritza matèries allunyades de la modalitat. A la vegada es va tornar a sol·licitar una reunió amb Antoni Morante.

En una altra reunió que mantinguérem amb el cap de departament de planificació i centres Jaume March el mes de novembre, a partir d’una altra reivindicació del nostre col·lectiu (creació d’un coordinador d’ensenyaments artístics), ens vàrem adonar que no hi havia cap intenció de millorar la presència de les nostres àrees. A més se'ns va explicar que la lliure disposició de les hores que té el centre respon a la voluntat de fomentar l’autonomia del centre i que no es preveien que fossin usades per donar suport a la pèrdua de l’ensenyament artístic a l’ESO.

Ja que no teníem resposta a la nostra sol·licitud de reunió amb Antoni Morante i que Jaume March havia apuntat algunes de les idees per les quals no es preveu millorar aquestes àrees, ens posàrem en contacte amb ell, i obtinguérem com a resposta que ja ho sabíem tot i que ja havíem tingut una reunió amb ell a l’estiu.

Volem deixar clar que nosaltres creiem en l’autonomia dels centres però sempre i quan aquesta garanteixi una educació integral de les persones on hi tenguin cabuda d’una manera digna les assignatures artístiques.

dijous, 3 de desembre del 2015

Martí March esgota el diàleg i duu a la vaga com a única alternativa

Feim una crida a la vaga el 15 de desembre, per la millora del pressupost educatiu i contra la LOMCE

UN CONSELLER QUE TOMBA

Aquesta és la imatge d'un conseller que escora, que tomba cap a estribord. És la imatge que ara mateix tenim del conseller Martí March, un conseller que amb la seva política educativa: fer-se fotos, prorrogar retallades, aplicar la LOMCE sense minimitzacions, no escoltar a ningú... ha començat a seguir el camí de Joana Maria Camps.

TRENCAMENT UNILATERAL DE LA NEGOCIACIÓ

Cinc mesos després d'haver començat a caminar el nou govern, el que havia de ser el govern de l'Educació ens empeny de bell nou a una jornada de mobilitzacions. Com hem arribat fins aquí?

Des del Comitè de Vaga sempre hem mantingut que hi havia recorregut per allargar les negociacions el temps que fes falta si això ens havia de conduir a un bon acord i a la resolució definitiva del conflicte. Per contra, el conseller March decidí tancar un acord fins i tot abans que l'Assemblea de Docents pogués dur als centres la votació la seva proposta.

DIÀLEG O INDIFERÈNCIA?

La inèdita consulta que realitzàrem durant els dies 14 i 15 d'octubre, amb una participació sense precedents en la història sindical del món educatiu a les Balears i que mostrà un rebuig prou ample entre els docents a la proposta d'acord signada per STEI-FECCOO i la Conselleria, ha estat ignorada completament pel conseller March, pel Govern Balear i pels partits polítics que en formen part. Dies després de la consulta, amb els resultats definitius, aquests s'entraren a registre de la Conselleria d'Educació, cercant una resposta que mai ha arribat. Cap contacte ni formal ni informal des d'aleshores. Ni per part del Conseller, ni per part de cap membre del govern, ni per part de cap membre dels partits del govern (PSOE-MÉS).

El conseller March repeteix una vegada i una altra que dialoga, que escolta, que té les portes obertes de la Conselleria (hauria d'anar alerta amb els constipats), quan en realitat ha ignorat els més de 3.300 docents que digueren NO a l'acord, i els quasi 5.000 que hi participaren. És el seu permanent menyspreu dels processos participatius i de tot allò que se surt del seu rumb.

PROMESES ELECTORALS VERSUS PRESSUPOSTS

En les darreres setmanes hem vist com el projecte de pressuposts per a 2016 no responia a les promeses electorals dels partits que formen el govern. Culpa del finançament? Del deute? Abans de les eleccions de maig es tenia constància tant de l'un com l'altre i es redactaren els programes igualment.

Conèixer el magre augment del pressupost educatiu ens ha permès entendre el perquè de les negatives reiterades del conseller d'explicar en el marc de les negociacions qualsevol detall relacionat amb el pressupost, tot i que a cada reunió se li reclamava. El que ell sabia i nosaltres intuíem, ara ho sap la societat. Falten aproximadament 40 milions d'euros per a què el pressupost educatiu s'assembli un poc al que es va prometre i es pugui ser mínimament optimista. El sistema educatiu de les Illes Balears té urgències que no poden esperar. La legislatura és a 4 anys, és cert, però si en el primer exercici no s'arriba a un mínim, aleshores serà impossible que caminem fins al final. Tinguem-ho clar, la situació del nostre sistema educatiu és la d'un malalt a urgències. Patim retallades des de fa 4 anys que impossibiliten una atenció adequada al nostre alumnat.

Un millor pressupost és imprescindible per a què un pla de xoc per desmassificar les aules i per la millora dels equips de suport educatiu sigui possible. Són qüestions sobre les quals cal actuar ja. Esperar a 2019 per tenir les ràtios de 2011 és una presa de pèl que es vol pintar de bona a l'acord «March».

VAGA VIRTUAL O ACORD VIRTUAL

El conseller March ha actuat com un autèntic piròman del sistema educatiu. En 5 mesos ha aconseguit dividir els sindicats en el si de la mesa sectorial com feia temps que no s'havia produït. Ha decebut a col·lectius de docents organitzats, com CREA i APTIB, que estaven il·lusionats amb el canvi i les expectatives que s'obrien per actuar contra la LOMCE, no només políticament, sinó pedagògicament i en esperit, i han pogut comprovar que en la conselleria de Martí March es parla molt de diàleg i s'escolta poc. També ha aconseguit traslladar l'ambient de decepció a les famílies. Però el que no esperàvem era que fos el Conseller qui tornàs posar la vaga en el calendari. Des del Comitè de Vaga no hem parlat de vaga fins a l'assemblea de desembre. En canvi, Martí March no se n'ha adonat que cada vegada que ha parlat de vaga virtual ha encès silenciosament l'ànim de molts docents decebuts. Potser el que és virtual és l'acord que va signar d'esquenes a una bona part dels docents dels centres educatius i de la meitat dels sindicats que formen part de la mesa sectorial.

APLICACIÓ DE LA LOMCE SENSE MINIMITZACIONS

La manca de voluntat negociadora i de diàleg, per molt que Martí March s'erigeixi en el conseller del diàleg, va més enllà de l'assumpte pressupostari i de la ruptura de les negociacions.

Tot el desplegament de la LOMCE a Balears s'està fent exempt d'un sincer procés participatiu i de cap acció de minimització com la que es va anunciar aquest estiu. Senyor conseller, més enllà de declaracions institucionals, en què consisteix la seva minimització de la LOMCE?

NOUS CURRÍCULUMS LOMCE SENSE TRANSPARÈNCIA NI PARTICIPACIÓ

Aquests dies hem pogut conèixer les queixes de la Plataforma Crea i de l'Associació de Professors de Tecnologia, que veuen com les seves al·legacions són descartades sense més. El mateix ens arriba des de companys i companyes de diferents centres educatius. La realitat és que la transparència és nul·la. Per favor, algú ens pot dir quantes al·legacions s'han presentades? Perquè hom s'ha d'assabentar que les seves al·legacions són desestimades veient que no són presents al nou esborrany? Quines persones, amb noms i llinatges formen part de la comissió -si és que existeix- que desestima les al·legacions? Hi ha persones amb bons coneixements de totes les matèries tractades als currículums? Quins criteris i quina metodologia ha fet servir aquesta comissió? Per quins motius es desestima cada al·legació? Massa preguntes sense respondre com per a pensar en què som davant d'un procés transparent i just. Un procés que ens recorda més a temps passats que a cap esperança de canvi polític.

Per ser correctes, més que de records de temps passats hauríem de xerrar de deja vu. El curs passat varen ser molt criticades les tres hores de lliure disposició que ens duia la LOMCE a secundària. La nova conselleria va fer veure que era una cosa mala de canviar. Doncs ara, tot i que aquesta mesura va generar greus enfrontaments als claustres, els currículums LOMCE del conseller March les tornen a incorporar. I tot a costa de la música, la plàstica i la tecnologia, assignatures que deuen considerar com a maries. Tot en la línia ideològica de la LOMCE.

Casualment a primària, les assignatures que queden més tocades també tornen a ser aquelles que menys tenen a veure amb la ideologia de la LOMCE: la música, la plàstica i l'educació física, assignatures que es deuen considerar ben poc necessàries per a un ensenyament integral. L'esperpent arriba a tal punt que a primària no es pot assegurar que els nostres alumnes estudiïn música i plàstica en tots els cursos, però si que es pot assegurar l'ensenyament de la religió cada any. És això política educativa d'un govern de canvi?

LES AVALUACIONS LOMCE A PRIMÀRIA BEN EN MARXA

I aquesta assumpció de la LOMCE sense resistències pel Govern i la Conselleria també es veu a un altre assumpte que ens ha arribat aquesta setmana als centres: les avaluacions individualitzades de 3r i 6è de primària. Tot i l'enrenou que van provocar el curs passat, amb boicot i jornada de vaga incloses, ja s'ha iniciat el procés per preparar les proves d'enguany, sense cap minimització per part de la Conselleria. Sense cap reunió prèvia amb les entitats que les vam criticar l'any passat. Sense demanar als claustres de mestres. En la mateixa línia filosòfica de la LOMCE, per exemple, no avaluant les competències que tenen a veure amb l'art o l'autonomia de l'alumne. I tot, amb una finalitat que ve marcada en el reial decret que s'acaba de publicar i que la Conselleria no ha criticat: Fer públics els resultats per centres, el que servirà per estigmatitzar aquells centres amb pitjors resultats. Que trist que tot això ens recordi tant a la lluita contra aquestes proves el curs passat.

Ara ens diran que les avaluacions aniran acompanyades de plans de millora als centres. Hi haurà doblers o personal per posar-los en marxa?

SI M'EQUIVOC DIGAU-HO

Senyora Armengol, ens va dir que si s'equivocaven, els ho diguéssim: en quin idioma? De quina manera? En quin moment si ni tan sols s'ha interessat per escoltar-nos. Vostè fa estona que ha vist que les coses a educació no van bé, igual que els consellers de MÉS, i han preferit deixar-ho tot en les mans de Martí March que fa temps que actua com un piròman. Vaga virtual? El que és virtual en educació és el diàleg i la transparència. Han volgut acabar amb les esperances en el canvi que havíem dipositat i amb la nostra bona voluntat per la negociació. Com en els millors temps de Joana Maria Camps i Guillem Estarelles s'ha optat pel no reconeixement de l'Assemblea de Docents i per tractar de desgastar-la amb el temps.

TORNAM A DEMANAR NEGOCIACIÓ

Com hem fet abans de cada jornada de vaga, des d'avui mateix tornam a demanar negociació. Ara és responsabilitat del Govern i de la seva presidenta apagar el foc que la política educativa de Martí March ha encès. Per ventura pensen en la possibilitat de veure-les venir, en què la vaga serà un fracàs, etc. Però la memòria ens recorda que, tot i el pessimisme permanent del professorat, cada convocatòria que ha llançat l'Assemblea de Docents ha estat un èxit: la vaga indefinida, les marxes per l'educació, el boicot a les proves LOMCE, la consulta sobre l'acord «March». I així serà un èxit la convocatòria d'aquesta jornada de vaga que a Mallorca tindrà lloc el pròxim 15 de desembre.

Presidenta i conseller, ara ja no hi ha vaga virtual, el que és virtual és el seu diàleg.

15 de desembre, vaga a l'ensenyament a Mallorca, per una millora del pressupost educatiu i contra la LOMCE


dilluns, 30 de novembre del 2015

Encara ens queda molt per escriure. Vine a l'Assemblea General

Vos convocam a una nova Assemblea General de Docents de Mallorca per al proper dimecres dia 2 de desembre a les 18h. a l'IES Binissalem.

Aquesta torna a ser una assemblea important, on caldrà debatre i, si és possible, traslladar l'opinió de les assemblees de centre entorn al format de la mobilització prèvia a l'aprovació dels pressuposts.

I és que aquí hi ha la clau de tot plegat. Uns pressuposts que no estan responent a les promeses electorals i que impossibiliten que es puguin resoldre les urgències del nostre sistema educatiu. En aquest sentit, la proposta de realitzar una mobilització en les properes setmanes, tal com es va debatre a la darrera assemblea, respon a la necessitat de traslladar als partits, que encara han de debatre les esmenes al pressupost, el nostre malestar per uns pressuposts que no han col·locat l'educació en el lloc on ens havien dit que aniria. D'aquí ve el mal acord al qual es va arribar. Necessitam que s'incrementi la partida per educació, i això és el que volem demanar, ara que sembla que ningú fa comptes escoltar els docents perquè ja no som útils.

També cal tornar posar l'accent en la LOMQE, una llei que cada vegada sembla més clar que ens la seguirem menjant amb patates una bona temporada, i que a més enguany vendrà acompanyada de les proves a sisè de primària (més les de tercer), que pel que sembla, segueixen el mateix esquema del que ja coneixíem. A més, la proposta de nous currículums no sembla haver solucionat el sacrifici planejat de les matèries artístiques i la tecnologia. Tot plegat, motius de sobra per a que els docents ens deixem sentir abans de les properes eleccions.
Vine a decidir el format de la mobilització.
I aprofitem ara que ha vengut el fred, per treure de bell nou les dessuadores verdes, per a que ens protegeixin del fred i la indiferència. Que tot no s'ha arreglat, i el que és més preocupant, no en du camí. Els dimecres, de verd!!


Per cert, seguim sense haver rebut una sola notificació per part del "conseller dialogant" en relació a l'inquietud que mostràrem milers de docents sobre l'acord que va firmar amb el sindicat majoritari i el sindicat minoritari.

divendres, 27 de novembre del 2015

L'acord al voltant dels sexennis és maquillatge per una retallada

Les nostres preocupacions no s'obliden per quatre mesos de sexennis

A la Conselleria d'Educació estan més preocupats per vendre millores on no n'hi ha que per resoldre els problemes més greus del nostre sistema educatiu. Així les coses, per Martí March és més important fer-se una foto amb un nou acord que el contingut del mateix.

La presentació del nou acord pel cobrament dels sexennis al mes de setembre no és més que una altra capa de maquillatge per tapar la pròrroga de les retallades del Govern Bauzà que representa l'acord «March» d'educació, acord àmpliament rebutjat pel col·lectiu docent.

És evident que aquest moviment respon al fet que alguna cosa havien de fer després dels acords aconseguits per les carreres professionals de sanitat i serveis generals. Però com ja va essent costum, a Educació anam els darrers. A Martí March no li va interessar en el seu moment prendre la iniciativa per tancar aquest assumpte abans que als altres sectors i va decidir prorrogar-nos la congelació dels sexennis com ho havia estat fent el govern del PP, i ara ha decidit congelar-nos-els un poc menys. Tot per compromís i, de passada, per tirar-se flors.

Si realment hi hagués hagut interès a treballar per millores de calat en els diferents punts de l'acord «March», s'hauria començat per marcar avanços en les problemàtiques més candents del nostre sistema educatiu: les ràtios elevades als diferents nivells (la Conselleria va informar que a infantil estan massificades el 61% de les aules); l'incompliment de la normativa estatal que marca el nombre d'alumnes per superfície d'aula (recentment un informe de FADESIB denunciava que la normativa no s'acomplia en un 51% dels instituts); encara no s'ha fet un diagnòstic dels equips de suport educatiu ni s'ha previst l'ampliació dels EOEP; i tenim grans mancances en infraestructures educatives.

Aquesta mesura de maquillatge no servirà per tapar el descontent i la decepció que cada vegada es veu més patent als nostres centres. Molt els agrada passejar-se fent-se fotos per aquí i per allà, però després tot queda en res.

La incapacitat de diàleg del cap de la Conselleria està duent la situació cap a una nova mobilització al carrer en les pròximes setmanes. I per si no fos poc que Martí March decidí rompre unilateralment les negociacions amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents (mai ha entès com era d'important per a molts docents que arribàs a un acord amb l'Assemblea), ara es dedica a encendre l'ambient i a dubtar de la nostra bona voluntat de resolució del conflicte posant en qüestió la convocatòria de vaga en sessió parlamentària. Sota les seves paraules es transmet un menyspreu que ell nega, però que cada dia encalenteix més els ànims de molts docents. Des del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents no podem dir-li altra cosa que, aquest tema de la vaga, que havia caigut de l'ordre del dia de les nostres reunions, tornarà a ser a l'ordre del dia de l'Assemblea de Docents que se celebrarà el pròxim dimecres 2 de desembre a l'IES Binissalem. En aquesta reunió també es concretaran la resta de mobilitzacions que es plantegin.

dilluns, 23 de novembre del 2015

Taula Educativa: La justícia restaurativa com a model de resolució de conflictes als centres educatius


En el programa de dia 19 de novembre, l'equip de Taula Educativa va entrevistar la directora del CEIP de son Gotleu, na Cristina San Juan i a en Vicenç Rul·lan, de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit escolar.

En Vicenç ens va explicar còm funciona el model de resolució de conflictes que es fonamenta en la idea del diàleg i del pacte com a eines per millorar les relacions i reestablir els vincles amb la comunitat: “Les pràctiques restauratives”. Na Cristina, va explicar com funciona aquest model en un centre educatiu de primària situat a un barri amb un percentatge molt elevat d'alumnes estrangers.

Es debat al programa si aquest model pot ser una eina per evitar l'aïllament, l'exclusió social i l'odi que pot desembocar en actes de violència i terrorisme.

En Pere Carrió opinà que el tema de la violència terrorista és molt complexe i veu difícil afrontar la problemàtica des de l'àmbit educatiu, tot i que va aplaudir l'estratègia de repartir els alumnes extrangers en tots els centres d'una mateixa localitat per evitar els guetos.

En Miquel Àngel Tortell va analitzar els esdeveniments educatius de setmana i va entrevistar n'Isaac ayuso, membre de la Crida que ens parlà de la presentació del de bases per elaborar una nova llei d'educació el proper dimecres 25 de novembre al saló d'actes de l'ICE.

N'Isaac, ens va explicar que es tracta d' un projecte que s'elabora des de la base de
la comunitat educativa i que s'està elaborant entre totes les comunitats autònomes. La crida reclama que es tengui en compte, a més d'altres propostes com la d'Illes per un Pacte, a l'hora d'arribar a acords legislatius en materia educativa a les illes balears.

Aquest programa va ser dirigit i presentat per na Jero bonnín.


dijous, 19 de novembre del 2015

S'anuncien mobilitzacions per una millora del pressupost educatiu

A més, es comença a concretar la possibilitat de crear una associació professional de docents

Avui dijous ha tengut lloc una altra Assemblea de Docents de Mallorca a l'IES Josep Sureda i Blanes. Aquesta ha tengut dos punts principals: la valoració de la situació actual i la possibilitat de mobilitzacions, d'una banda, i l'inici del debat sobre la creació d'una associació professional de docents, de l'altra.

Al principi de l'Assemblea s'han tractat diferents temes breus i informatius, després dels quals s'ha entrat en el debat sobre la creació d'una associació professional de docents que serveixi per representar el col·lectiu en tot allò relatiu a qüestions pedagògiques i de formació (tant inicial com permanent). En aquest debat hi ha hagut un especial esment a la necessitat d'una renovació pedagògica i per això s'ha convidat a participar a mestres de l'Associació Innova Talaiot -vinculada al CEIP Talaiot de s'Illot- i de l'Associació es Niu. També ha estat present en el debat Miquel Oliver, director de l'ICE de la UIB, qui ha respost algunes de les preguntes que s'han fet sobre aquest assumpte.

En la reunió, s'ha acordat informar a les assemblees de centre sobre aquest tema de l'associació professional. A tal efecte, s'elaborarà documentació escrita que serveixi d'explicació i a la vegada valgui per resoldre els dubtes que s'hagin pogut plantejar.

Quant al punt de valoració de la situació del conflicte educatiu s'han fet les següents valoracions: La Conselleria continua rebutjant el diàleg amb l'assemblea de docents, no fa comptes seguir negociant amb el nostre comitè de vaga i margina l'Assemblea de qualsevol negociació. A més, es valora que el pressupost educatiu està molt per davall de les nostres expectatives en aquesta legislatura que havia de ser de l'Educació i sense un bon pressupost és impossible acabar amb greus problemes del sistema educatiu de les Illes Balears, com són les aules massificades, els suports insuficients, la manca d'infraestructures... Per això, avui s'ha aprovat iniciar les feines per organitzar mobilitzacions en el mes de desembre. Unes mobilitzacions que tindran com a objectiu demanar una millora substancial del pressupost educatiu, UNS NOUS PRESSUPOSTS EN EDUCACIÓ, ara que aquests encara estan en tràmit i hi ha marge per a la modificació. Per tant:

-En els dies que vénen, hi havent escoltat les propostes que s'han fet a l'assemblea, el comitè de vaga es reunirà per plantejar quin format han de tenir les mobilitzacions.

-Es convoca una nova assemblea general de Mallorca per a dia 2 de desembre, en la qual l'Assemblea decidirà quina proposta del comitè es du endavant.

No reclamar uns pressuposts educatius a l'altura de la lluita que hem duit a terme és renunciar a la dignitat com a col·lectiu que tant d'esforç ens ha costat aconseguir.

dilluns, 16 de novembre del 2015

L’exconsellera Camps, pendent de declarar per presumpte malbaratament de fons públics

L’Assemblea de Docents es va querellar, la primavera de 2014, contra l'exconsellera d'Educació, Cultura i Universitats del govern de José Ramón Bauzá, per presumpte malbaratament de fons públics en els desplaçaments al seu lloc de residència. El Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, que fins aleshores ho havia arxivat, es veu obligat el dia 22 de juliol de 2015 per l'Audiència a obrir la investigació instada des de l'AD, i a tal efecte cita la Sra. Joana Maria Camps a declarar en qualitat d'imputada, i assumint ella mateixa la defensa. Estava previst que a dia d’ahir, 16 de novembre de 2015, la Sra. Camps declarés.

L'exconsellera Camps, en escrit de 6 d'octubre de 2015, va sol·licitar declarar per exhort a Menorca "con el fin de evitar el desplazamiento de la declarante de una isla a otra". El passat 13 d'octubre de 2015, el Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma acordà per Providència deixar sense efecte la citació de la Sra. Camps i remetre exhort a Ciutadella perquè li prenguessin declaració allà, concretament ahir 16 de novembre. Així mateix la Sra. Camps dia 16 d’octubre presentà al Jutjat, com a escrits de defensa, els documents corresponents als viatges de dues exconselleres de l’anterior pacte, i residents a diferents illes.

L'Advocacia de la CAIB, per sengles escrits de 19 d'octubre de 2015, per una banda es persona a la instrucció, i per l'altra, interposa recurs de reforma contra la Providència que havia resolt prendre declaració a la Sra. Camps a Menorca.

En aquests moments, està pendent de resoldre, per part del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Palma, on haurà de declarar la querellada després del recurs de reforma interposat per la CAIB.

Una altra vegada haurem de lluitar pels nostres drets: dijous Assemblea de Docents de Mallorca

Millores laborals per la resta de funcionaris i perpetuació de retallades pels docents

Un mes després de la consulta realitzada per l'Assemblea de Docents respecte a la proposta d'acord global de la Conselleria d'Educació, proposta que va ser rebutjada per una àmplia majoria dels docents, convé fer un repàs de la situació i del context en el qual ens trobam.

Aquella consulta va ser tremendament ignorada per la Conselleria, el Govern i els partits que l'integren. Des de llavors, cap membre del nostre comitè de vaga ha rebut cap comunicació -formal o informal- per xerrar-ne, ni en el seu moment es va poder escoltar cap valoració oficial d'aquell referèndum per part de ningú.

De qualsevol manera, des del comitè de vaga es donà un temps prudencial per rebre una resposta per part de la Conselleria. Esperaríem a la proposta de pressupostos. Una vegada arribats aquests, veiem com ens trobem amb una proposta continuista amb els pressupostos educatius del Govern Bauzà, amb un incompliment molt clar de les promeses electorals en matèria de pressupost educatiu dels partits que donen suport al Govern. I cal entendre l'austeritat dels pressuposts com un gran entrebanc en la resolució de problemes més greus del nostre sistema educatiu: aules massificades, manca de professorat de suport educatiu, manca i deficiència en infraestructures i etc.

A més d'això, hem pogut veure com des del Govern s'ha retornat drets laborals als funcionaris de sanitat i als dels serveis generals mentre que a nosaltres se'ns torna a castigar amb un «acord marc» que prorroga les retallades, en alguns casos fins a tres anys. En el tema dels sexennis, el nostre «equivalent» al complement de la carrera professional, veiem com aquests se seguiran congelant com ja va fer el Govern Bauzà i així consta el la proposta de pressupost que ha fet el Govern per 2016. Mentrestant, la Conselleria d'Educació, per ara, no fa comptes negociar amb el Govern aquestes millores. Per això mateix, aquest no va ser un punt a tractar a la mesa sectorial de divendres passat.

A les darreres negociacions entre els comitès de vaga i la Conselleria d'Educació, tot i reclamar millores en tots els punts, la nostra incidència va ser especial en la millora de les nostres condicions laborals a les nostres aules, aquelles que també repercutien en la millora de l'atenció al nostre alumnat. Això no impedeix que ara ens manifestem agreujats per aquesta política de discriminació del nostre col·lectiu respecte als altres en qüestions laborals i salarials.

És en aquest context, companyes i companys, que dijous 19 celebrarem una altra Assemblea de Docents de Mallorca. Aquesta tindrà lloc a l'IES Josep Sureda i Blanes de Ciutat a les 17h. Entre altres temes, i seguint els acords presos a la nostra penúltima assemblea a l'IES de Sineu, dijous es xerrarà de concretar mobilitzacions per demanar un millor pressupost en educació, un tracte no discriminatori del professorat i la reobertura de la negociació amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents.

Recordau que els pressuposts de la comunitat autònoma no s'aprovaran fins passades les eleccions del 20 de desembre. Qualsevol compromís de millora d'aquests s'haurà d'aconseguir amb anterioritat i això és feina de tots i de totes.

dissabte, 7 de novembre del 2015

La proposta de pressupost educatiu per 2016 és insuficient i decebedora

Som a davant d'un pressupost educatiu continuista amb els del Govern Bauzà

Des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents, volem trencar el nostre silenci de les darreres setmanes amb una valoració pública de la proposta de pressuposts per a 2016, una proposta que, en allò que es refereix a Educació no podem més que qualificar de decebedora i insuficient. És més, podem valorar l'apartat educatiu del pressupost com a continuista dels pressupostos educatius del Govern Bauzà. Ara ho explicarem amb números.

1- Del pressupost de 2015, es dedicà un 19'22% a Educació. En la proposta de pressupost per a 2016 s'ha proposat un 19,26%. En concret, per 2016 es preveu que per educació hi haurà 41'57 milions d'euros més. No veiem un gran canvi que mostri que, com s'havia declarat, l'Educació sigui prioritària per aquest Govern.

2- La partida pressupostària en Educació passa dels 775'65 milions d'euros de 2015 a 817'21 per 2016. Això representa un augment del 5'36%. Aquest percentatge queda lluny de l'expectativa creada amb els programes electorals dels partits que donen suport al Govern i resulta decebedor.

3- Si ens fixem en l'augment de la partida pressupostària respecte al PIB, tenim que en 2015 el pressupost en Educació va representar un 2'89 del PIB de les Balears. La proposta per 2016, tenint en compte que el PIB serà un 3% més elevat, segons el Govern, quedarà en un 2'96%. Veiem un lamentable augment de 7 centèsimes que ens torna a deixar amb un pressupost educatiu molt pobre amb una inversió per davall del 3% i molt lluny de la mitjana espanyola, que ara mateix està al voltant del 4% i de la mitjana europea que està al 5'3%.

Vist l'incompliment que s'està duent endavant dels programes electorals, aquesta setmana, hem hagut d'escoltar veus que, per activa i per passiva, intentaven justificar aquests pressuposts d'acord amb dos arguments: l'elevat deute de la comunitat autònoma -herència del Govern Bauzà- i l'espoli fiscal al qual les Illes Balears estan sotmeses -amb més doblers es podria fer millor-. A tot això hem de dir dues coses:

a) Que la situació d'endeutament de la comunitat autònoma i l'infrafinançament de la mateixa ja eren coneguts quan es van redactar els programes electorals. Ara no poden ser una excusa per al seu incompliment.

b) No hem vist mesures valentes i decidides per part d'aquest Govern ni dels partits que li donen suport per qüestionar la legitimitat del deute, per negociar el seu pagament o per exigir un millor finançament a Madrid. No s'han fet auditories, ni s'ha mobilitzat ni tan sols a les seves bases en una intensa campanya que reivindiqui un millor finançament. La cosa queda en l'àmbit de declaracions, una actitud molt poc compromesa. Si volen que la societat, i a dins d'ella l'Assemblea de Docents, els cregui i els doni suport, han de prendre la iniciativa i lluitar activament per allò que diuen reclamar. Creiem que la lluita de la comunitat educativa en els darrers anys n'és el millor exemple. En aquests temes, les declaracions institucionals són fum que s'endú el vent.

Abans de seguir, pensam que és important recordar que als programes electorals dels partits que donen suport al Govern es feia referència al pressupost educatiu en aquests termes: MÉS proposava un augment anual del 10% respecte al pressupost anterior. El pressupost per 2016 es queda a la meitat del camí d'aquest compromís electoral. El PSIB i Podem proposaven, respectivament, arribar a un pressupost del 5% i del 7% respecte al PIB. El que tenim no apunta ni a què gradualment es pugui arribar a aquestes xifres al final de la legislatura. Com hem dit, en el primer dels quatre pressuposts de la legislatura només han augmentat 6 centèsimes.

No ens aturarem ara a comentar les retallades en Educació que el Govern Bauzà va instaurar amb el decret de mesures urgents 5/2012 i que el Govern de Francina Armengol ara pretén fer seves incloent-les en aquesta proposta de llei de pressupostos. Això ho farem en un futur comunicat.

Com a conclusió, volem reiterar que la proposta de pressupost no està a l'alçada de les necessitats del nostre sistema educatiu, no respon a les urgències que el mateix presenta (pla de xoc per la disminució de les ràtios, millora de l'atenció a l'alumnat amb més necessitats, millora d'infraestructures...) i no és conseqüent amb l'important moviment i a la gran preocupació social per l'Educació que ha mostrat la nostra societat en els darrers anys.

Només queda l'esperança que aquest pressupost sigui esmenat i modificat a la seva tramitació al parlament. Per això mateix, és molt important fer visibles les seves contradiccions tant des de la crítica pública com des de la mobilització. El canvi és possible i necessari.dimarts, 3 de novembre del 2015

Premi Lluís Companys a l'Assemblea de Docents
L'Assemblea de Docents va rebre el dotzè guardó en reconeixement a la tasca que ha realitzat en l'àmbit educatiu a les Illes Balears. Aquesta vegada, el reconeixement va tenir lloc en el marc dels XXI Premis Lluís Companys, que es va dur a terme el passat divendres 30 d'octubre al Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs -Barcelona- per part d'Esquerra Republicana.

Els guardonats són persones i institucions que s’han destacat en la defensa de la Nació Catalana. Els premiats d'enguany han estat la Federació Catalana de Futbol Sala, l’Assemblea de Docents de les Illes Balears i Pitiüses, Súmate, Miquel Sellarès, Manel Pousa i Xavier Sala i Martín.


Per part de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears recolliren la distinció dues
joves activistes mallorquines residents a Barcelona, n’Irene Jaume i na Neus Tur. En un discurs compartit, en recollir el guardó feren una clara i ben argumentada defensa de l’escola pública, de qualitat i en català i de les conquestes que pel model educatiu a les Illes havien representat les mobilitzacions dels docents, junt amb una enumeració de les reivindicacions que encara queden pendents en aquest àmbit.

En dos anys de trajectòria, l'Assemblea de Docents ha rebut diversos guardons per la seva tasca. Els premis provenen tant del món pedagògic, polític, com del cultural i de defensa de la llengua:

1- Premi Pen Club català (2013)

2- Premi Martí Gasull, de la Plataforma per la Llengua (2013)

3- IV Premi Veu Lliure, que lliura el Pen Català (2013)

4- Menció als Premis 30 d'Octubre al País Valencià (2013)

5- Premi Gabriel Alomar, en els Premis 31 de Desembre de l'OCB (2013)

6- Premi Gall Vermell, de la Revista Sa Plaça (2014)

7- XXXIII Premi Marta Mata, de l'Associació Rosa Sensat (2014)

8- Reconeixement de Som Països Catalans en el fossar de les Moreres, (a la Diada de 2014)

9- XV Premi Joan Mascaró i Fornés, de l'OCB a Santa Margalida va lliurar (2014)

10- III Premi Emili Darder, d'Esquerra Unida, per la seva defensa de l’educació i la cultura (2015)

11- Premi Sinofós a la Palma MÉS Democràtica, de MÉS Palma (2015).

12.- XXI Premi Lluís Companys.

dimarts, 27 d’octubre del 2015

Al Debat de Taula Educativa parlam dels centres socioeducatius amb Núria López


El programa del passat dijous 22 d'octubre es va iniciar amb el recull de premsa, secció habitual del programa on Miquel Àngel Tortell va analitzar els titulars de la setmana.

A l'entrevista, na Jero Bonnín i en Miquel Àngel Tortell parlaren amb na Núria López Roca, coordinadora educativa dels centres de menors Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol. Na Núria va explicar com ha viscut el succés de la mort del jove de 17 anys, quina és la situació dels interns i en quines condicions treballen els educadors en aquests centres socioeducatius. Va donar testimoni de la feina que fan els 15 professors i mestres del centre, i la gran qualitat del treball que realitza aquest equip. Per una altra part, va explicar com afecten les retallades , tant en els centres de primària i secundària, com en els equips d'orientació de la Conselleria.

A " l'Apunt", en Pere Carrió va explicar un estudi fet per la UAB i la UIB sobre els patrons de descans i activitats físiques i la relació que hi ha amb el rendiment escolar.

En la recta final del programa tinguérem un "Tremending toppics" especial on en
Miquel àngel Ballester va comptar amb la col·laboració de na Cristina Conti , n'Elisa Pons i na Joana Alemany. Les tres, són dones compromeses amb el món educatiu que practiquen habitualment un esport molt sa: "la democràcia participativa". Ho fan a través de la seva feina en associacions i també opinant i creant debat en les xarxes socials. En aquesta ocasió comentaren els tuits del tema estrella de la setmana "el nou títol d'FP de picador".

El Programa va estar dirigit i presentat per na Jerònia Bonnín.

http://www.ivoox.com/taula-educativa-22-10-15-audios-mp3_rf_9141611_1.html

dilluns, 26 d’octubre del 2015

Tenim propostes per modificar la normativa autonòmica LOMQE? Ara és l'hora de presentar-les

El dimarts 10 de novembre s'acaba el termini per fer al·legacions a la proposta de modificació de la normativa autonòmica LOMQE. Des de l'Assemblea de Docents vos animam a ​presentar-ne, tant de manera personal com col·lecti​va​.

En aquest enllaç podeu trobar les propostes de modificació i també un model per fer les al·legacions:​ http://weib.caib.es/Normativa/boib/normativa_nopublicada_.htm
​ ​Heu de ​lliurar la proposta de modificació en el registre de Conselleria (carrer d'Alfons el Magnànim) o a qualsevol altre registre institucional (el d'una altra conselleria, el de l'ajuntament, etc.​)​

Si heu presentat cap al·legació, ens agradaria que ens ho féssiu arribar al correu de l'Assemblea de Docents ​(​assembleadocentsib@gmail.com​)​ per fer-ne​ un recull.

dimecres, 21 d’octubre del 2015

L'assemblea demana reobertura de la negociació

Aquest dematí hem presentat una instància al registre de la Conselleria d'Educació on s'ha exposat el següent:

Que els passats dies 14 i 15 d'octubre, l'Assemblea de Docents de les Illes Balears va sotmetre a consulta la darrera proposta d'acord que ens va presentar aquesta Conselleria i que ja ha estat pactada amb el comitè de vaga sindical. Al referèndum es demanava «Aproves la darrera proposta d'acord de la Conselleria?» i les dues possibles respostes la qüestió eren: «Sí, l'acord és suficient» i «No, és un mal acord».

Que en un exercici de mobilització i de participació massiu, s'organitzaren 190 urnes en les quals varen votar 4.818 docents. D'aquests, 1.247 (25'85 %) donaren suport a la proposta, 3.309 (68'68 %) es mostraren contraris, 233 (4'84 %) votaren en blanc i 29 persones (0'60 %) emeteren un vot nul.

Amb aquest resultat, clar i concret i vista la gran participació en aquest procés de democràcia de base s'ha sol·licitat:

Que des de d'aquesta Conselleria es valori l'inqüestionable resultat de la consulta i es donin les passes per la reobertura de les negociacions entre la Conselleria d'Educació i el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents en el marc apropiat -que no és altre que la mesa de negociació amb el comitè de vaga (la ratificació d'allò que es pactés en una Mesa Sectorial d'Educació seria una passa posterior)-.

El període de negociació anterior que la Conselleria va voler cloure amb terminis tancats, documents que no incloïen les propostes de totes les parts i amb la precipitada signatura d'un acord amb el comitè de vaga de l'STEi i de CCOO -acord que ha quedat desautoritzat per aquesta consulta- va estar marcat per algunes mancances que vam criticar en el seu moment (manca de transparència en alguns temes i no resposta escrita a les sol·licituds d'informació, presses...). La futura negociació ha d'estar lliure d'aquests vicis i per això li diem a la Conselleria que pot esperar a obrir-la a quan es conegui, almanco, una proposta pressupostària, ni que sigui inicial, per 2016. Sense fer números no es poden dialogar segons quins temes ni es poden prendre segons quins acords.

L'anterior negociació també va fracassar en gran mesura per la nul·la voluntat de la Conselleria de negociar un pla de xoc pel present curs en el qual es donés resposta a les problemàtiques més escandaloses de ràtios elevades i de mancança de suport educatiu. De fet, encara avui no es coneix cap diagnòstic de la situació dels equips de suport educatiu en la nostra comunitat autònoma. És necessari que la Conselleria faci una reconsideració de la seva postura i en la seva acció en aquests assumptes.

Per acabar, la nostra anàlisi de la memòria econòmica de la proposta d'acord, ens duu a un major qüestionament del calendari de concreció de la proposta. En el futur, han de ser les xifres, els càlculs i les previsions les que ens guiïn en el debat sobre qualsevol calendari.

dimarts, 20 d’octubre del 2015

Resultats definitius de la consulta sobre l'acord d'educació


Vos informam que avui hem tancat el procés de la consulta realitzada els passats 14 i 15 d'octubre entre els docents de l'ensenyament públic no universitari sobre la proposta de l'Acorc Marc d'Educació. En haver finalitzat el període de revisió dels resultats sense que s'hagi produït cap reclamació, una vegada s'enviaren els resultats centre a centre per a que es poguessin revisar, passam a donar a conèixer els resultats de la mateixa.

Així, els resultats definitius de la consulta són:

CENTRES QUE HAN POSAT URNA: 190 + 2 Urnes generals a l'IES Binissalem i a Can Misses (Eivissa)

VOTS TOTALS: 4.818

VOTS SÍ A L'ACORD: 1.247 (25,88%)

VOTS NO A L'ACORD: 3.309 (68,68%)

VOTS EN BLANC: 233 (4,84%)

VOTS NULS: 29 (0,60%)

Consultau els resultats centre a centre: https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFekpfZzJ0X0pHbDA/view?usp=sharing

Demà a les 11:30 h. del matí aquests resultats seran entregats en el registre de la Conselleria d'Educació per a que l'administració en tengui constància.


diumenge, 18 d’octubre del 2015

Primeres valoracions del Conseller d'Educació sobre les votacions dels docents promogudes per l'Assemblea


El moment més destacat del programa va arribar amb la intervenció telefònica del Conseller d’Educació, Martí March. Taula Educativa li va demanar que fes una avaluació de la  seva gestió al front de la Conselleria i que valoràs les dades provisionals de les votacions dels docents. El Conseller va reiterar en nombroses ocasions que l’Assemblea de Docents tenia les portes obertes de la Conselleria per dialogar i intentar arribar a acords, tot i que, es va mostrar inflexible a traslladar la negociació a un altre àmbit que no fos el de la mesa sectorial i va donar per tancat l'acord global signat amb l'STEI i CCOO.

En el resum de premsa, Miquel Àngel Tortell va avançar l’elevat grau de participació en la consulta promoguda per l’Assemblea de Docents i el fet que tot semblava indicar que guanyaria de forma molt majoritària el no dels docents a l’acord signat entre STEI, CCOO i la Conselleria d’Educació.

A la secció Tremending toppics, oferirem les reaccions que despertaren en les xarxes socials, les opinions expressades per Biel Caldentey de l’STEI i Toni Baos de CCOO en el programa de la setmana passada; també comentàrem la imputació de l’exconsellera Joana Maria Camps pels viatges a Menorca i altres qüestions relacionades amb els esborranys de nous currículums.

Pere Carrió a l’apunt titulat "Alumnes nouvinguts" va recollir la inquietud que està generant en la comunitat educativa l’increment de l’alumnat nou vingut i la necessitat de gestionar correctament la seva escolarització. En l’apunt Pere Carrió defensa que l’administració educativa ha de planificar l’escolarització equilibradora dels nouvinguts, i ha de saber donar una atenció individual i col·lectiva de l’alumnat immigrant per facilitar la seva integració sense problemes en el conjunt de l’alumnat dels centres. Pere Carrió es va alegrar del final feliç en el cas de la problemàtica de l'alumnat nouvingut a Manacor.

divendres, 16 d’octubre del 2015

Participació massiva en la consulta sobre l'acord d'educació

Indubtable resultat contrari a la proposta de la Conselleria

Ahir va finalitzar el procés de consulta que els mestres i professors de l'Assemblea de Docents havien organitzat per conèixer el parer dels treballadors de l'ensenyament públic de les Illes respecte a la proposta d'acord que va fer la Conselleria d'Educació. Com recordareu, a la reunió celebrada el passat dia 30 de setembre per ratificar aquesta proposta, el comitè de vaga de l'Assemblea no va signar l'acord, a l'espera d'acabar el procés de deliberació i consulta que es considerava necessari per un acord de tanta transcendència.

Els resultats provisionals d'ahir vespre a darrera hora mostren un total de 4768 vots emesos: 1223
vots favorables a signar l'acord, 3294 vots contraris a signar-lo, 227 de blancs i 24 de nuls en 187 urnes en 185 centres educatius. Això suposa un 25,65% de SÍ i un 69,09% de NO. A més, aquests resultats són ben clars i no deixen lloc a cap dubte sobre cap on es decanta l'opinió majoritària del professorat. De qualsevol manera, la valoració dels resultats i les conseqüències que es deriven dels mateixos es faran en una propera assemblea amb data encara per determinar.

Així les coses, el comitè de vaga considera molt satisfactori l'alt nivell de participació en la que ha estat la consulta més multitudinària i representativa de les que s'han fet respecte a la conveniència, o no, de signar l'acord que ofereix el conseller Martí March. A part de l'alta participació, també cal ressenyar l'elevat nombre de centres (185) en els quals s'han habilitat urnes per votar, i el repartiment d'aquests arreu de les 4 illes. Amb aquest procés s'ha tornat a fer visible la gran mobilització per part del professorat, que vol ser consultat, i que vol fer sentir la seva veu en la resolució d'un conflicte que no està tancat. També s'ha tornat a posar de manifest l'alt grau de coordinació entre les diferents illes, que conjuntament amb la mobilització majoritària i activa, ha caracteritzat el moviment assembleari des de fa més de 2 anys.

Ara, s'obrirà un període de 24 hores (fins avui divendres a les 19h) perquè els pocs centres que no han enviat tota la documentació (les actes de les meses) la facin arribar a la coordinació de l'Assemblea i un termini per presentar reclamacions sobre els resultats que acabarà el dilluns vinent a les 19h. Serà llavors quan s'anunciaran les dades definitives de la votació.

El conseller Martí March va voler dur la negociació a un carreró sense sortida i col·locar l'Assemblea de Docents en una posició difícil. Amb la mobilització del professorat i els resultats d'aquesta consulta veu com els seus errors polítics se li tornen en contra. Encara és a temps de corregir-los.dimecres, 14 d’octubre del 2015

Recordem els canals per fer el recompte oficial

Les urnes  han arribat  als centres per facilitar que el màxim de docents es puguin manifestar sobre l'acord global presentat per la Conselleria. I de moment, el recompte de dades rebudes és el següent:

  • centres: 33 
  • vots emesos: 1038 
Per tipus centre
  • CEIP: 14 (311) 
  • IES: 18 (724)
  • CEPA: 1 (3)

Recordau que abans de les 17 hores del 15 d'octubre els responsables de cada mesa haureu d'emplenar el següent formulari online (molt senzill i ràpid) 

Tot seguit enviau un correu electrònic a assembleadocentsib@gmail.com amb l'acta de la votació (en l'assumpte del correu s'ha de posar només el nom del centre, i l'acta pot ser escanejada o simplement amb una foto del mòbil). 

Aquest serà el canal de comunicació oficial per computar per al recompte general (les dades del formulari online es verificaran amb les actes). 

L'Assemblea de Docents de Mallorca es reunirà el pròxim dijous 15 d'octubre a les 17.30 hores a l'IES Binissalem amb un únic punt de l'ordre del dia: Votació de la proposta d'acord global de la Conselleria d'Educació. En aquesta assemblea es constituirà una mesa on podran votar docents de centres on, per les circumstàncies que sigui, no s'hagin pogut constituir meses per poder votar. Aquesta urna es tancarà a les 19 hores.

A Eivissa la mesa per a la votació general serà demà dijous dia 15 a les 18h al CEIP Can Misses.

És hora de dir la nostra! 

dimarts, 13 d’octubre del 2015

Demà comença la votació sobre la proposta de l'acord global de la Conselleria d'Educació


UNA VOTACIÓ SOBRE L'ACORD, NO SOBRE LA VAGA

Demà comença el procés de votació per valorar la proposta d'acord global de la Conselleria d'Educació. Aquesta consulta no demana per la vaga indefinida, com en algun moment han informat alguns mitjans de comunicació. La pregunta, al voltant de la proposta d'acord és ben clara: «Aproves la darrera proposta d'acord de la Conselleria?»

Per això des del comitè de vaga volem remarcar alguns dels aspectes que consideram importants respecte a aquesta consulta.
Consideram que amb més de 72 centres ja confirmats on es posaran urnes per a les votacions, aquesta torna a ser una mostra de mobilització dels docents que, si alguna cosa hem après en aquesta lluita és que no volem que es decideixin les qüestions importants sense que se'ns consulti com a treballadors. No acceptam pactes de saló. La democràcia és participació continuada, no una vegada cada quatre anys.

Aquesta consulta és sobre si els i les docents de les Illes Balears consideram l'acord firmat pel comitè de vaga sindical, i avalat per poc més de la meitat de la mesa sectorial, és l'ACORD al que aspiràvem en cada un dels moments de la nostra lluita. Si consideram que aquest nou govern ens ha posat davant el millor dels acords a què teníem dret, o si per contra ens hem vist decebuts.

NO és una consulta sobre la convocatòria de vaga. L'Assemblea, i per delegació el comitè de vaga, sempre ha actuat amb serenor i encert en totes les seves accions i propostes. Que ningú frissi i vegi en aquesta consulta el que no és. Les decisions es prenen col·lectivament, i és per això, que cap crida a la vaga ni cap mobilització que hem fet ha fracassat. Per tant, amb posterioritat a la consulta també haurem de prendre les decisions que corresponguin, d'acord amb el moment i el pensament de cada un dels centres i dels treballadors. Però ara cal actuar amb responsabilitat i respondre a la pregunta sobre si l'acord es dóna per bo, o si feim saber al govern que no és el que esperàvem, sense que la convocatòria de vaga hagi de pesar en prendre l'elecció corresponent.

No fer-ho així seria tenir por a que es puguin prendre decisions sense la nostra participació directa, pensar en la lògica de les velles pràctiques sindicals. Però l'Assemblea no opera per decisió d'un parell, sinó amb l'aval d'una majoria mobilitzada. La millor mostra és aquesta consulta que feim tot i el pronunciament previ de les assemblees obertes que s'han celebrat.

Dimecres o dijous anau a votar, però feu-ho des de la responsabilitat. Procurau informar-vos, llegir els documents que s'han publicat. Llegiu la proposta de la conselleria, la nostra comparativa, la proposta d'acord que vam enviar a la conselleria i que mai ens van contestar... Tot ho trobareu al nostre blog http://assembleadocentsib.blogspot.com.es. A més, és important anar a votar perquè tenir una alta participació ja serà un altre triomf com a col·lectiu i una nova mostra de cara a la societat.

De qualsevol manera, les persones que no hagin pogut votar al seu centre, ho podran fer dijous horabaixa a l'urna que s'habilitarà a l'IES Binissalem.