L'assemblea demana reobertura de la negociació

Aquest dematí hem presentat una instància al registre de la Conselleria d'Educació on s'ha exposat el següent:

Que els passats dies 14 i 15 d'octubre, l'Assemblea de Docents de les Illes Balears va sotmetre a consulta la darrera proposta d'acord que ens va presentar aquesta Conselleria i que ja ha estat pactada amb el comitè de vaga sindical. Al referèndum es demanava «Aproves la darrera proposta d'acord de la Conselleria?» i les dues possibles respostes la qüestió eren: «Sí, l'acord és suficient» i «No, és un mal acord».

Que en un exercici de mobilització i de participació massiu, s'organitzaren 190 urnes en les quals varen votar 4.818 docents. D'aquests, 1.247 (25'85 %) donaren suport a la proposta, 3.309 (68'68 %) es mostraren contraris, 233 (4'84 %) votaren en blanc i 29 persones (0'60 %) emeteren un vot nul.

Amb aquest resultat, clar i concret i vista la gran participació en aquest procés de democràcia de base s'ha sol·licitat:

Que des de d'aquesta Conselleria es valori l'inqüestionable resultat de la consulta i es donin les passes per la reobertura de les negociacions entre la Conselleria d'Educació i el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents en el marc apropiat -que no és altre que la mesa de negociació amb el comitè de vaga (la ratificació d'allò que es pactés en una Mesa Sectorial d'Educació seria una passa posterior)-.

El període de negociació anterior que la Conselleria va voler cloure amb terminis tancats, documents que no incloïen les propostes de totes les parts i amb la precipitada signatura d'un acord amb el comitè de vaga de l'STEi i de CCOO -acord que ha quedat desautoritzat per aquesta consulta- va estar marcat per algunes mancances que vam criticar en el seu moment (manca de transparència en alguns temes i no resposta escrita a les sol·licituds d'informació, presses...). La futura negociació ha d'estar lliure d'aquests vicis i per això li diem a la Conselleria que pot esperar a obrir-la a quan es conegui, almanco, una proposta pressupostària, ni que sigui inicial, per 2016. Sense fer números no es poden dialogar segons quins temes ni es poden prendre segons quins acords.

L'anterior negociació també va fracassar en gran mesura per la nul·la voluntat de la Conselleria de negociar un pla de xoc pel present curs en el qual es donés resposta a les problemàtiques més escandaloses de ràtios elevades i de mancança de suport educatiu. De fet, encara avui no es coneix cap diagnòstic de la situació dels equips de suport educatiu en la nostra comunitat autònoma. És necessari que la Conselleria faci una reconsideració de la seva postura i en la seva acció en aquests assumptes.

Per acabar, la nostra anàlisi de la memòria econòmica de la proposta d'acord, ens duu a un major qüestionament del calendari de concreció de la proposta. En el futur, han de ser les xifres, els càlculs i les previsions les que ens guiïn en el debat sobre qualsevol calendari.
Més recent Anterior

Formulari de contacte