Contacte

Per contactar amb les diverses comissions ho podeu fer als següents correus:

COORDINADORA AD assembleadocentsib@gmail.com

COMUNICACIÓ comunicacioad@gmail.com

COMISSIÓ JURÍDICA comissiojuridicaad@gmail.com

INCIDÈNCIES ALS CENTRES incidenciesad@gmail.com

CAIXA RESISTÈNCIA caixaderesistencia@gmail.com

MOBILITZACIÓ mobilitzacioad@gmail.com

RÀDIO DOCENT radiodocentad@gmail.com

AFERS EXTERIORS afersexteriorsad@gmail.com

AGENDA VERDA agendaverda@gmail.com

COMISSIÓ D'INTERINS interinsad@gmail.com

COMISSIO PEDAGOGICA comissiopedagogicaad@gmail.com