dimarts, 12 de desembre del 2017

La Coordinadora de l'AD s'ha dissolt

En cap cas es dissol l'Assemblea de Docents, sinó que suspèn temporalment la seva activitat,  fins que alguna assemblea de centre decideixi que es necessari reactivar-la.

Les diferents feines que es feien des de la coordinadora (comunicació, coordinació, convocatòries, difusió...) s'hauran de fer des de les assemblees de centre.

El blog, tots els correus electrònics i els perfils a les xarxes,  socials, també romandran aturats.

dimarts, 5 de desembre del 2017

La Coordinadora de l'Assemblea de Docents suspèn la seva activitat i impulsa la creació d'una associació professional de docents


La coordinadora de l’Assemblea de Docents es dissol quedant l’Assemblea de Docents inactiva fins que alguna assemblea de centre decideixi reactivar-la. A la darrera Assemblea General es va decidir  impulsar la creació d’una Associació Professional de Docents a Mallorca per seguir vetllant per una bona pràctica educativa

El passat dijous 28 de desembre es celebrà la darrera Assemblea General a l’IES Binissalem en la que l’actual coordinadora, tal i com ja havia comunicat a les assemblees de centre, sol·licità un relleu. Al no haver-hi  candidats per a la renovació de la coordinadora, aquesta va decidir dissoldre’s quedant sense activitat. fins que les assemblees de centre decideixin que és necessari reactivar-la.  Per tant, en aquesta nova fase, les diferents feines que es feien des de la coordinadora (comunicació, coordinació, convocatòries, difusió...) s'hauran de fer des de les assemblees de centre. El blog,  els correus electrònics i els perfils a les xarxes socials romandran inactius

Per una altra part, es va aprovar la creació de l’Associació Professional de Docents de Mallorca, entitat semblant a la ja creada a Eivissa,  amb l’objectiu de establir un òrgan representatiu dels professionals de la docència per a la millora de l’educació. On hi tengui cabuda des de l’educació infantil fins als ensenyaments universitaris de les Illes Balears. També se va aprovar que aquesta futura Associació serà l’entitat que custodiarà els doblers que queden a la caixa de resistència sense poder fer-ne ús, tot i respectant la consulta realitzada als centres educatius el passat 8 de juny del 2016, on quasi el 84% dels mateixos decidiren mantenir aquests doblers per a futures reivindicacions dels docents. Aquesta Associació Professional també custodiarà els dotze premis que ha rebut l’Assemblea de Docents en aquests darrers any. En les properes setmanes, els promotors de l'Associació Professional, anunciaran la convocatòria de la primera assemblea de la mateixa.

Un altre acord pres fa referència a les obres d’art que foren donades pels artistes a la caixa de resistència durant la vaga indefinida. Seran donades a l’Obra Cultural Balear, en senyal d’agraïment pel suport rebut per aquesta entitat durant tots aquests anys.

Finalment l’Assemblea va decidir donar suport al manifest de l’assemblea 0-3 on s’expresa el desacord al decret de la Conselleria de Serveis Socials I Cooperació que regula les guarderies assistencials sense respectar els mínims educatius pactats al 2008 que iniciaven el camí de dignificació d’aquesta primera etapa educativa.

L’Assemblea de Docents, com a assemblea de treballadors que és, resta a l’espera de ser reactivada per a qualsevol assemblea de centre que ho consideri necessari.

Des de la Coordinadora valoram de manera molt positiva la feina feta en defensa de l’educació I agraim el suport I la feina de tots els companys I companyes que han format i formen part del nostre moviment, els encoratjam a seguir endavant, a seguir lluitant per aconseguir uns pressuposts educatius que ens permetin reduir les ràtios, millorar les infraestructures,  aconseguir unes condicions laborals més dignes I vetllar per  una educació pública, de qualitat I en català.

Tenim les eines I sabem com fer-ho
Coordinadora de l’Assemblea de Docents

divendres, 1 de desembre del 2017

0-3 Educatiu! Ni una passa enrere!


La visibilització de l'educació de 0 a 3 anys que va aconseguir el Decret de Mínims del 2008, tot i ser encara insuficient, va marcar un camí de dignificació d'aquesta primera etapa educativa.
Ara el Govern de les Illes Balears vol aprovar, a través de la Conselleria de Serveis Social i Cooperació un nou Decret que reguli les guarderies que no s'acullen al Decret educatiu.
L’Assemblea 0-3 vol manifestar el seu rotund desacord en promoure una doble tipologia de centres regulant guarderies assistencials seguint els dictats de la patronal de guarderies, on hi haurà infants de primera i infants de segona.

Del decret es desprenen algunes qüestions especialment punyents i intolerables:
• Espai absolutament insuficient pels infants: 1’5 m² per infant sense comptar l'educadora.
• No obliga a llum natural.
• No obliga a climatització a l'estiu.
• Els infants poden estar fins a 10 hores dins aquests centres.
• Augment de ràtios.
• No es contemplen educadores de suport.
• Les treballadores cobraran un 30% menys.
• Suposa una amenaça directa pels infants socialment més vulnerables.

Aquestes són les guarderies “low cost” que vol regular el Govern de les Illes Balears. D'aquesta manera no es podrà enfortir l'educació 0-3 anys si a partir d'ara qualsevol millora al respecte no es podrà aplicar a aquestes guarderies perquè no serien “serveis educatius”.

Des de l’Assemblea 0-3 pensam i reivindicam que tots els centres que acullen infants de 0 a 3 anys de manera regular han de ser centres educatius amb autorització i regulació per part de l’administració educativa i ajustats a la Normativa que marca el Decret de Mínims del 60/2008. Per tant, l’aprovació d’un altre decret suposaria una contradicció i la creació d’una doble xarxa amb diferents criteris de qualitat consolidant les guarderies de caire purament assistencial, en espais degradats que vulneren els drets bàsics tant dels infants com dels treballadors.

Per tot això des de l'Assemblea 0-3 exigim:
• Aturada immediata del decret impulsat per la consellera Fina Santiago.
• Iniciar una via d'anàlisi amb una comissió d'experts d'aquesta etapa per reconduir aquests centres assistencials cap a centres educatius.
• Que en cap cas, es facin passes enrere ni en els drets dels infants, ni tampoc en les condicions laborals d'un sector feminitzat i precari.
• Es promoguin mesures cap a la universalització i gratuïtat de l'educació 0-3 anys.

La Convenció dels Drets dels Infants reconeix el seu dret a l’educació i obliga a l’Administració a vetllar perquè tots els sectors de la societat tenguin accés a l'educació des del naixement.
Des de l'Assemblea 0-3 animam al conjunt de la comunitat educativa a sumar-se a la defensa dels drets bàsics dels infants i les seves famílies i rebutjar el nou decret impulsat des del Govern.

dimarts, 21 de novembre del 2017

Assemblea general. Dijous 30 de novembre a les 17:30h a l'IES Binissalem


Hi ha molts motius per impulsar i promoure el debat i la presa de decisions que ens afecten a tots. Per una part, ha arribat l’hora de donar el relleu als membres de la Coordinadora i vos encoratjam a prendre la iniciativa per formar-ne una de nova. Per una altra part, hauríem de prendre una decisió sobre on es traspassa la caixa de resistència i les obres d’art que ens queden.

Els docents que hem duit fins ara les tasques de coordinació a l’Assemblea de Docents hem posat una data de venciment de l’actual Coordinadora coincidint amb la finalització del primer trimestre escolar. És hora que els que volgueu donar el relleu aneu pensant de fer la passa per assumir les funcions de la Coordinadora de l’AD. Evidentment, com no podia ser d’altra manera, l’actual Coordinadora estarà al costat dels docents que vulguin assumir aquestes tasques a l’hora de fer el traspàs. L’Assemblea de Docents no es pot institucionalitzar ni diluir en altres entitats per la seva pròpia raó de ser: una assemblea de treballadors que es reuneix quan es consideren que hi ha motius per organitzar el col·lectiu docent per donar resposta a les distintes situacions que van sorgint. Està clar que així com estan les coses, pareix que no ens falten motius per seguir estant vigilants. És per això que reiteram la nostra convicció que creim que és bo que hi hagi uns docents que coordinin aquestes accions.

Pel que fa a la caixa de resistència, recordem que ara està a un compte de l’Obra Cultural i hauríem de trobar una alternativa, ja que l'OCB ens va acollir per tal de poder obrir el compte però no podem allargar aquesta situació indefinidament. És per això que proposam que sigui la futura Associació Professional qui tengui en custòdia la caixa de resistència, ja que un cop constituïda, disposaria dels requisits legals necessaris.

També hauríem de pensar on dipositar les obres d’art que els distints artistes ens donaren perquè poguem gaudir-les. La coordinadora proposa que, ja que els artistes les donaren a l’OCB, passin a formar part del seu fons artístic en reconeixement i agraïment per la seva implicació en la nostra lluita. Una altra opció seria donar-les, en dipòsit, al local de l’Associació Professional o en custòdia als centres docents que les demanassin.

Aquestes són algunes propostes perquè comenceu a encetar el debat. Cal recordar, que qualsevol proposta que arribi des de les assemblees dels centres serà incorporada per debatre a l’assemblea general si ve acompanyada d’una proposta clara per dur-la a terme.

Així doncs, quedau convocats a la propera Assemblea General de dijous 30 a les 17:30 a l’IES Binissalem. L'ordre del dia de l'assemblea serà el següent:

1. Informe/resum de les accions duites per la Coordinadora (ràtios, pressuposts 18, interins)
2. Creació Associació Professional de Docents.
3. Proposta de custòdia de la caixa de resistència per part de l'Associació de Docents.
4. Valoració de les diferents propostes sobre les obres d'art.
5. Venciment i presentació de voluntaris per a una nova Coordinadora.

Vos animam a assistir i a participar, tenim feina!

dimarts, 31 d’octubre del 2017

L'Assemblea de Docents considera insuficient la proposta de pressupostos pel 2018 destinats a educació i demana al govern incrementar la partida per arribar al 5 % de PIB

La Coordinadora de l’Assemblea de Docents lamenta que la despesa prevista per educació al 2018 continui estancada al voltant del 3% del PIB des de fa 10 anys i adverteix que les xifres no garanteixen els recursos necessaris per tenir una educació pública de qualitat.

Si trobau que l’educació surt cara, provau la ignorància (Robert Orben)

Avui hem conegut el projecte de pressupostos del Govern de les Illes Balears per al 2018. La previsió de despesa de la Conselleria d’Educació i Universitat és de 935.008.458 euros, 65 milions d’euros més que el darrer pressupost i, com de ben segur sentirem dir aquests dies, la major d’un govern de Balears dedicada a l’educació.

Tanmateix, més enllà de la publicitat institucional, en termes relatius constatem que la despesa en educació així prevista continua en el 3.0% sobre el PIB per al 2018. Ens trobam de nou igual que el curs passat, en què la comunitat educativa demanava un increment de la inversió en educació per anar més enllà del 3% sobre el PIB, indicador que a Balears s’ha mantingut constant durant aquests darrers 10 anys, per davall del 4% de l’estat i lluny del 5.5% de la mitjana dels països de la Unió Europea.

L’augment de la despesa prevista de la CAIB en un 7.2% no es tradueix en la mateixa proporció en la despesa prevista en educació (5.9%). Queden enrere els compromisos electorals d’arribar a un 5% del PIB o de créixer cada any un 10% en la inversió en ensenyament del total del pressupost, i a una enorme distància del compromís assumit per aquest Govern en el Pacte per a l’Educació, ara en tràmit al Parlament, d’arribar al 7% del PIB. Recordam al Govern que per complir el seu compromís electoral haurien d’incrementar la proposta fins a 1.549.000.000 d’euros i per arribar al que signaren en el document d’Illes per un Pacte al voltant de 2.169.000.000. Xifres significativament més altes a les que el Govern dedica en aquesta proposta de pressupostos per al 2018.

Són uns pressupostos que, en la línia dels darrers anys, no seran suficients per atendre l’augment sobrevingut de matrícula, reduir el nombre d’alumnes per aula, cobrir els costos del pla d’infraestructures, disposar de la dotació necessària per atendre a la diversitat, finançar els esforços d’innovació educativa dels centres i tantes altres necessitats. Uns pressupostos que, en definitiva, no ens garantiran els recursos per començar el canvi de tendència a les Balears cap a una educació pública i de qualitat.

divendres, 27 d’octubre del 2017

Comunicat de l'Assemblea de Docents del CEPA Son Canals Contra la violència, sí a la democràcia

L'Assemblea de Docents del CEPA Son Canals,

Denunciam el fets ocorreguts al Principat de Catalunya arran de la convocatòria del referèndum d'autodeterminació, celebrat el proppassat 1 d'octubre, en els qual s'ha produït la conculcació dels drets recollits a la Declaració Universal de Drets Humans:

 • dret a la llibertat i a la seguretat de les persones (art. 3): Atacs molt violents de la policia contra la ciutadania pacífica.
 • dret a no patir tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants (art. 5): Atacs molt violents de la policia contra la ciutadania pacífica. 
 • dret a no ser detingut o pres arbitràriament (art. 9): Detencions del 20 de setembre i empresonament posterior de Jordi Sànchez (president de l'ANC) i de Jordi Cuixart (president d'Òmnium cultural)
 • dret a no ser objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, (...) o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació (art. 12): Escorcolls a impremtes per part de la policia estatal cercant paperetes, escorcolls a empreses de distribució de correspondència requisant cartes privades
 • dret a circular lliurement (art. 13): Atacs molt violents de la policia contra la ciutadania pacífica.
 • dret a la llibertat de pensament i de consciència (art. 18): Empresonament de Jordi Sànchez (president de l'ANC) i de Jordi Cuixart (president d'Òmnium cultural)
 • dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions (art. 19): empresonament de Jordi Sànchez (president de l'ANC) i de Jordi Cuixart (president d'Òmnium cultural)
 • dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques (art. 20): empresonament de Jordi Sànchez (president de l'ANC) i de Jordi Cuixart (president d'Òmnium cultural)

Volem que la democràcia real avanci i que es dugui a terme allò que la voluntat popular va expressar a les eleccions (27-9-2015) i al referèndum, realitzat a contracorrent d'una manera heroica dia 1-10-2017.

A la ciutat de Mallorca, 25 d'octubre de 2017

dijous, 26 d’octubre del 2017

L’Assemblea de Docents, davant l’empresonament dels dirigents d’Òmnium i l’ANC, lamenta que la violència política, judicial i policial dinamiti la convivència a l’Estat

L’Assemblea de Docents vol manifestar la seva estupefacció, tristesa i rebuig davant la vulneració constant dels drets civils que pateix la ciutadania per part de les estructures de l’Estat. L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda quan tanquen persones per defensar idees. En aquest sentit, empresonar Jordi Cuixart -Òmnium Cultural- i Jordi Sánchez -Assemblea Nacional Catalana- equival a reprimir greument milions de catalans, que és el que representen, al marge de les institucions.

L’escalada de violència policial, judicial i política contra la ciutadania no té precedents en aquesta democràcia. I el més preocupant és que aquesta repressió sobrepassa el marc legal i dinamita la convivència a l’Estat espanyol, més enllà i tot del conflicte català. L’arbitrarietat amb què l’Estat fa ús de la força és molt preocupant.

L’Assemblea no pot mirar cap a una altra banda, molt manco quan s’aprofita el conflicte diplomàtic amb Catalunya per envestir i desprestigiar l’escola pública, una altra vegada, amb els mateixos arguments que ho feia el Govern del PP a les Illes Balears la passada legislatura. Per això, lamentam la radicalització de la dreta espanyola i instam les forces polítiques a recuperar el seny i a dirigir les energies en fomentar el debat, el diàleg i el consens.

Així mateix, deploram la manca d’actuació de les forces de seguretat davant les concentracions il·legals i violentes del 9 d’octubre a València; i l’absència de reaccions davant les agressions a més de 400 càrrecs electes de l’estat el passat 24 de setembre, a Saragossa. En aquest sentit, acusam l’Estat de donar cobertura als feixistes, que actuen de forma impune, al mateix temps que empresona ciutadans pacífics. Aquesta arbitrarietat és molt i molt preocupant i genera un sentiment d’indefensió davant les diferents maneres de mesurar.

Finalment, volem transmetre una altra vegada que la tasca de mestres i professors és ensenyar persones a créixer com a tals perquè puguin viure lliures i amb pensament propi, en marcs de convivència i solidaritat. Per això, ens preocupa el retrocés democràtic quant a la llibertat d’expressió que estam vivint aquest temps i en manifestam la nostra més absoluta condemna.

diumenge, 15 d’octubre del 2017

Resposta de l'assemblea de docents de l'IES Santa Maria a les acusacions rebudes per part de l'agrupació política de Ciutadans Balears

Fa uns dies ens vam assabentar amb cert desconcert, indignació i força preocupació que l'IES Santa Maria, i per tant el professorat i personal no docent que en forma part, està dintre dels centres «sospitosos» d'adoctrinament del seu alumnat. Uns dies abans ja ens havien arribat notícies que la Fundación Nacional Círculo Balear, associació cívico-cultural per la defensa de la tolerància i la llibertat, ens posava en el punt de mira a través de les xarxes socials. Fins aquí, una simple anècdota, rebuda fins i tot, ho hem de confessar, amb certa morbositat. Ara bé, la cosa canvia greument quan aquesta notícia es trasllada als mitjans de comunicació en veu de la formació política de Ciutadans de les Illes Balears, mitjançant petició de denúncia al Defensor del Poble realitzada per la diputada al congrés Marta Martín i el responsable d'educació a nivell nacional i portaveu a Balears, Xavier Pericay. Aquí ja s'acaba el morbo.

Abans de res, volem deixar ben clar que no tenim cap intenció de justificar les nostres accions realitzades el 2-O com a assemblea de docents a favor de la democràcia i en contra de la violència, fets que explicarem a continuació amb la major claredat possible, sense mentides, manipulacions o censures arbitràries. Però abans, volem demanar als responsables de Ciutadans de la nostra comunitat autònoma una mica més de responsabilitat. Cal recordar que aquestes acusacions no venen d'una entitat que se sustenta dels pagaments dels seus afiliats, aquestes acusacions venen de responsables polítics pagats amb els nostres imposts i amb el suposat objectiu de millorar la vida de les persones de la nostra terra. Ens demanam si sou conscients que amb les vostres denúncies gratuïtes i infundades estau ferint greument la dignitat personal i professional de totes les persones que formam part de la Comunitat Educativa de l'IES Santa Maria. Desconeixem la realitat actual dels altres 3 centres suposadament sospitosos d'adoctrinar el seu alumnat, però hi tenim companys i companyes de professió meravelloses, amb vocació, passió i sobretot amb una professionalitat i tolerància per tot tipus de pensament que ens fan dubtar seriosament d'aquestes acusacions (per si algú no ho sabia, les escoles i instituts públics són això, espais multiculturals de convivència i tolerància on els fets violents o les faltes de respecte s'intenten mediar i reconduir).

Sospitant que les greus acusacions dels responsables de Ciutadans no els comportaran cap tipus de repercussió política a nivell personal i tenint molt en compte els anys de menyspreu i retallades viscudes a les aules amb l'anterior govern del PP a les Illes Balears, demanam per favor que ara no sigui Ciutadans qui comenci una altra confrontació amb l'educació. Els quatre anys de lluita, van ser això, una lluita, on es va acabar imposant el sentit comú però que emocionalment van ser molt durs per a nosaltres i que no tenim cap ganes de tornar a viure, cap (tot i que mai ens havíem sentit tan orgullosos de ser profes). Per tant, deixi'ns fer la nostra feina en pau, el més bé que puguem, que prou dificultats ja tenim per falta de recursos i alguns cops per manca real de voluntat política. La nostra tasca és massa important per perdre el temps amb aquests despropòsits. Cada dia lluitam, molts de nosaltres de forma apassionada, per formar ciutadans que estiguin a l'alçada dels reptes morals que hauran d'afrontar al llarg de la seva vida.

I ara sí, per acabar, explicarem la suposada raó de la vostra acusació. El dilluns 2 d'octubre, part de l'assemblea de professorat de l'IES Santa Maria, no tothom ni molt menys, vam decidir anar a fer feina vestits de negre en motiu dels lamentables fets viscuts a Catalunya el dia anterior. Fora del centre, sense interrompre ni un minut de cap classe i sense involucrar de cap manera ni un dels 300 alumnes del centre ens vam fer una fotografia amb dos cartells on es llegia «sí a la democràcia, no a la violència». Això és tot, que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions.

Reiteram la nostra indignació davant les acusacions d'adoctrinament rebudes i exigim una rectificació pública per part dels responsables.

Assemblea de docents de l'IES Santa Maria

dissabte, 7 d’octubre del 2017

L'Assemblea de docents de l'IES ALCÚDIA vol expressar la seva condemna a la brutal i indiscriminada agressió policial que va tenir lloc el passat 1 d'octubre contra una gran part del poble català.

Com a professional dedicats a la docència, volem manifestar el compromís amb els valors democràtics, la llibertat d'expressió i d'opinió i la cultura de la pau i la no-violència. Igualment volem expressar el nostre suport i la nostra solidaritat a totes les víctimes, en especial les persones agredides brutalment pels cossos policials de l'estat.

Defensam el diàleg com a eina adequada i necessària per arribar a una solució i expressam la nostra preocupació pel fet que aquestes mesures repressives s'estenguin més enllà de Catalunya i constituesquin una àmplia repressió contra tots aquells que qüestionen l'ordre i la injustícia social vigents.

Alcúdia, 5 d'octubre de 2017

divendres, 6 d’octubre del 2017

L'IES Bendinat condemna l'actuació repressora del govern de l'estat

Assemblea de docents de l'IES Bendinat.
Manifest de dia 4 d'octubre

L’assemblea de docents de l’IES Bendinat, reunida en sessió extraordinària i urgent MANIFESTA que:
 1. Condemnam de manera clara i rotunda l'actuació repressora del govern de l’estat espanyol produïda el dia 1 d’octubre a Catalunya. 
 2. Creiem que, condemnar aquests atacs contra la població civil, desprotegida i pacífica, és un deure cívic i moral, fonamental, a més, en els ensenyants. Nosaltres volem formar l’alumnat seguint els valors de la tolerància i la llibertat, en el respecte i en la dignitat personal. 
Assemblea de docents de l’IES Bendinat
Bendinat, 4 d’octubre de 2017

dijous, 5 d’octubre del 2017

L'assemblea de l'IES Can Peu Blanc mostra el seu rebuig a les actuacions violentes i repressives dutes a terme a Catalunya

"Els membre de l'assemblea docent de l'IES Can Peu Blanc volem expressar el nostre rebuig a les actuacions violentes i repressives dutes a terme a Catalunya dia 1 d'octubre de 2017.

Seguint les ordres donades pel govern espanyol, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil varen fer un ús desmesurat i totalment desproporcionat de la força amb l'excusa d'impedir el referèndum d'autodeterminació. Les imatges de les càrregues del dia 1 mostren gent pacífica tractada de manera brutal pels membres dels cossos de seguretat abans esmentats, violant drets bàsics com els de llibertat d'expressió i el de reunió i posant en risc la integritat física i moral de moltes persones.

No són fets acceptables en cap estat democràtic i, per això, els condemnam enèrgicament."

Sa Pobla, 3 d'octubre de 2017

dilluns, 2 d’octubre del 2017

L'assemblea de docents de l'IES Son Pacs condemna l'actuació d'ahir del govern espanyol

Manifest de dia 2 d'octubre

L’assemblea de docents de l’IES Son Pacs, reunida en sessió extraordinària i urgent dia 2 d’octubre a les 10:45h MANIFESTA una condemna total i absoluta a l'actuació repressora del govern de l’estat espanyol produïda ahir dia 1 d’octubre. Enviar les forces policials a Catalunya i fer un ús de la força i la violència tan desproporcionat contra uns ciutadans indefensos, és un atemptat a la llibertat d'expressió i als drets humans. Aquests fets van en contra dels valors i actituds que intentam ensenyar al nostre alumnat ja que són els pilars bàsics d’una societat avançada en ple segle XXI. El que vàrem viure ahir és un vergonya que no s’hauria de repetir mai més a l’estat espanyol ni a qualsevol altre estat del món.

Assemblea de docents de l’IES Son Pacs

Palma, 2 d’octubre de 2017

divendres, 29 de setembre del 2017

Riscos laborals insta educació a reduir les ràtios i educació se renta les mans, passant la responsabilitat als centres

Mentre que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a reduir les ràtios als 13 centres visitats, la Conselleria d’Educació i Universitat passa la pilota als centres sense incrementar els recursos.

El passat mes de juny la Conselleria d’Educació i Universitat va rebre l’avaluació de Servei de Prevenció de Riscos Laborals on obliga a la Conselleria a augmentar el nombre de docents i adequar els espais al nombres d’alumnes en els 13 centres on es feren les inspeccions. Aquest informe no es va entregar a Inspecció de Treball, com era prescriptiu fins que es va reclamar per saber-ne els resultats. Finalment ahir, 27 de setembre, ens ha arribat de Conselleria l’avaluació en la qual Planificació i Centres admet, que hi ha aules d’infantil i primària on se superen 28 alumnes per aula, ràtio il·legal segons la llei. Fet que la Conselleria d’Educació i Universitat i el Govern Balear ha negat públicament, enganant a l’opinió pública. L’Assemblea de Docents duu denunciant aquestes il·legalitats des que va expirar el Decret de mesures urgents de Bauzà.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals insta a «augmentar el nombre de docents d'acord amb les ràtios i amb l'especial dificultat de l'alumnat NESE», «en un termini no superior a diversos mesos.», i Inspecció de Treball comunicarà a Educació l'obligació de complir les directrius del Servei de Prevenció.

L'informe indica que l'estrès és «probablement, el problema que més pot afectar la salut dels docents» i constata que les ràtios excessives d'alumnes per aula provoquen estrès i tensió continua pel caos, interrupcions i baralles i que s'han donat casos de contractures i somatització.

També conclou que les ràtios elevades dificulten la feina de qualitat i no permeten fer segons quines activitats. Han detectat aules amb més d'un 45% d'alumnes NESE, «factor molt important que incideix en la pressió que han de suportar els mestres i les mestres». La situació es veu agreujada per la gran quantitat d'alumnes nouvinguts i d'altres amb conductes explosives i problemes emocionals.

Dins l'escala de nivell d'estrès de l'1 al 5, els docents han qualificat amb una mitjana de 4,60 el fet d'impartir classe a un grup amb un nombre elevat d'alumnes i amb un 4,31 el nombre insuficient de professors per al nombre d'alumnes que hi ha. Els tècnics constaten que «és evident una gran implicació i professionalitat dels docents enquestats respecte a la situació d'augment de ràtios existents en els seus centres educatius» i que «la vivència dels docents quant al nombre elevat d'alumnes és de malestar».

Per altra banda, es dóna la circumstància que a sis dels 13 centres ja s'havia fet una avaluació el curs passat i el nivell d'estrès ha pujat a cinc d'ells i es manté igual al sisè.ESPAI FÍSIC

L'informe recull una «queixa majoritària respecte a l'espai físic». Als 13 centres hi ha en total 21 aules que no compleixen els m2 mínims per alumne requerits a les normatives estatals de seguretat i salut als llocs de treball i de requisits mínims a l'ensenyament (2 m2 a 2n cicle d'infantil i 1,5m2 a primària). Els tècnics insten a «fer un estudi per adequar el nombre d'alumnes a l'espai necessari», «en qüestió de diverses setmanes.»

L'espai insuficient obliga els mestres a moure el mobiliari a cada canvi d'activitat, dificulta el treball en petits grups, els passadissos queden molt estrets i els alumnes no es poden moure de la cadira.DADES TÈCNIQUES

Les avaluacions es van dur a terme als 13 centres objecte de la denúncia entre el 22 de maig i el 5 de juny. Van entrevistar 154 mestres de 74 aules (van opinar 89 mestres).

Des de l'Assemblea de Docents volem recordar que, apart d'aquests 13 centres, el curs passat dos de cada tres centres públics d'infantil i primària (143 de 215) tenien grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes. 572 grups d'infantil i primària superaven la ràtio màxima de 25 alumnes i 115 grups tenien 28 alumnes o més sense estar realment desdoblats.SUPORTS INSUFICIENTS


Entre les «opinions recurrents» dels enquestats destaquen els suports insuficients, sobre tot per la gran quantitat d'alumnes NESE. Els suports són de mitja jornada, de vegades un de sol per a dos grups de 28 o més alumnes, i no n'hi ha per als especialistes, a gran part de l'horari dels tutors ni per als alumnes d'aules UEECO (Unitat Educativa Específica a Centre Ordinari). El docent de suport, per la seva banda, té manca de contacte amb el centre perquè no pot anar a hores de coordinació i organització de centre.MANCA DE TRANSPARÈNCIA

Des de l'Assemblea denunciam la manca de transparència de la Direcció General de Planificació, que no aporta les dades de ràtios actualitzades per nivells i centres que tenim demanades des de 26 d'abril.
L’Assemblea de Docents insta a la Conselleria d’Educació i Universitat que es complexi amb celeritat el que requereix el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i Inspecció de Treball i que reconeguin la situació d’emergència que es viu a les aules de les nostres illes, en lloc d’intentar ocultar la realitat. Exigim una vegada més que l’Educació sigui “realment” una prioritat d’aquest Govern i que ho demostri amb un pressupost digne. Exigim més de mil milions d’euros de pressupost per a educació al 2018.


#MésDeMil


dijous, 28 de setembre del 2017

L'assemblea de docents de l'IES Sineu també mostra el seu suport al procés iniciat a Catalunya

Manifest de l'assemblea de docents de l'IES Sineu

Davant la greu situació en què es troba la societat de Catalunya a causa de les mesures autoritàries i repressives del Govern espanyol pel que fa al Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'octubre, actuacions que atempten contra la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, la llibertat d'informació i altres drets fonamentals de les persones, l'Assemblea de Docents de l'IES Sineu acorda el següent manifest.

En primer lloc, expressar l'absolut rebuig a la deriva antidemocràtica del Govern espanyol en voler avortar i reprimir el procés iniciat a Catalunya per tal de dur a terme una consulta ciutadana en forma de referèndum que no cerca altra cosa que conèixer l'opinió dels catalans i catalanes pel que fa al seu futur com a poble. Els atacs a les llibertats bàsiques, les actuacions coercitives contra persones i entitats i les intervencions directes o encobertes de les institucions catalanes són impròpies d'un estat democràtic europeu del segle XXI i suposen una vulneració de la legitimitat de l'autogovern de Catalunya i un menyspreu a la seva identitat nacional.

En segon lloc, posar de manifest la incapacitat que fins ara ha mostrat el Govern espanyol per tal de tractar i resoldre la reivindicació de Catalunya en particular, tot judicialitzant un conflicte que lluny de necessitar actuacions judicials necessita respostes i solucions polítiques. Les querelles, les detencions, les intervencions, les inhabilitacions i la instrumentalització de les fiscalies no resoldran la reivindicació nacional, ben al contrari, no fan més que tensar la societat, menystenir les institucions catalanes i obstaculitzar el diàleg.

En tercer lloc, volem mostrar el nostre suport i solidaritat amb totes aquelles persones, entitats i mitjans de comunicació que aquests dies es veuen amenaçats o intimidats políticament i judicialment a Catalunya.

Finalment, com a docents i professionals de l'educació, compromesos en la formació, educació i transmissió de valors, davant aquesta deriva inèdita d'autoritarisme estatal, ens sentim obligats a expressar el nostre compromís i suport més explícit a la llibertat d'expressió, el respecte a l'opinió, la participació i la mobilització pacífica de les persones, el dret a vot i la salvaguarda dels drets fonamentals i democràtics.Assemblea de docents de l'IES Sineu
Sineu, 27 de setembre de 2017

dimecres, 27 de setembre del 2017

L'assemblea de docents de l'IES Damià Huguet dóna suport al Referèndum a Catalunya signant un manifest

L'assemblea de docents de l'IES Damià Huguet a Campos signa un manifest  en suport al referèndum a Catalunya, en contra les mesures repressives de l'estat espanyol i en solidaritat amb la ciutadania catalana que reivindica la democràcia

Davant els greus fets ocorreguts els darrers dies en relació a la situació política de Catalunya, l'Assemblea docent de l'IES Damià Huguet vol manifestar públicament el seu rebuig a la criminalització de la protesta política ciutadana, pacífica i legítima, i a les actuacions que s’han portat a terme des del Govern de l'Estat per tal de reprimir la lliure expressió del debat sobre el dret d'autodeterminació, a Catalunya i arreu d'Espanya. 

Volem destacar que nosaltres treballam en una institució educativa que posa el màxim accent en els drets fonamentals de les persones, sobretot en la llibertat d’expressió i en la participació democràtica. L’ educació no va mai deslligada del compromís social i de la crítica constructiva orientada a transformar la societat per aconseguir un món millor. Com deia, però, la professora Marina Garcés al pregó de festes de la Mercè, "davant d’un estat que converteix una pregunta legítima en una acció il·legal, ara mateix només queda espai per a una resposta col·lectiva contundent que transformi, d’arrel i sense complexos, aquest estat".

Les lleis són un producte històric fruit del consens social canviant i, per això mateix, consideram irresponsable que aquest consens i la legalitat resultant siguin presentats, des del govern central i també des dels mitjans de comunicació públics que dirigeix, com una imposició política legítima a la voluntat majoritària d'una part important del territori, a qui es nega el dret a opinar. La democràcia no s'imposa, es practica. Poca cultura democràtica demostra el govern central quan utilitza els mitjans coercitius de l'Estat no per protegir els drets i llibertats de la ciutadania, sinó per limitar-los.

En aquests moments d'excepcionalitat institucional, els drets democràtics dels ciutadans catalans disposats a participar a la consulta de l'1-O i els d'aquells que s'hi solidaritzen estan essent vulnerats per actuacions promogudes des del govern espanyol que consideram totalment reaccionàries, sobretot perquè van encaminades a reprimir accions reivindicatives absolutament pacífiques i cíviques. Tots nosaltres condemnam aquestes actuacions, rebutjam la manca de voluntat i la incapacitat manifesta de l'actual govern estatal per cercar vies de solució política al conflicte generat a Catalunya, i defensam el dret de participar en manifestacions i actes en defensa de les llibertats ciutadanes.

Campos, 26 de setembre de 2017.

dimarts, 26 de setembre del 2017

Des de la Coordinadora de l'AD donam suport i convocam als docents a que participin en la manifestació per la democràcia convocada per aquest divendres 29 de setembre

PER LA DEMOCRÀCIA. Dia 29 tothom a Palma

La convocatòria del referèndum 📨 de dia 1 d'octubre per part de la Generalitat ha provocat una resposta desmesurada de l'Estat espanyol, que hi ha declarat un estat d'excepció encobert. S'hi han limitat els drets d'expressió, reunió, informació, inviolabilitat de la correspondència, impremta, etc. A més, s'ha suspès arbitràriament part de l'autonomia catalana i s'està perseguint representants i gestors públics.

Davant aquesta realitat, des de Mallorca no volem ni podem callar.

Perquè volem que a Catalunya i arreu es pugui exercir la democràcia i les llibertats. Perquè parafrasejant Gandhi, no hi ha camins per a la democràcia, la democràcia és el camí.

Per això la Coordinadora d'Entitats per la Democràcia vos convocam a manifestar-vos!

🗓 Divendres 29 de setembre

🕰 A les 19:00h

🌆 A la plaça d'Espanya de Palma

🗣 Amb el lema "Democràcia"

dimecres, 20 de setembre del 2017

La Coordinadora de l'Assemblea de Docents condemna les detencions de la Guàrdia Civil d'avui matí a Catalunya i demana respecte a la llibertat i als drets democràtics


La coordinadora de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears manifesta la seva total oposició a l'actuació de les forces de seguretat espanyoles avui dematí a Catalunya, on han assaltat dependències del Govern català i detingut alts càrrecs.

Valoram l'estat d'excepció imposat per l'estat espanyol com un atac frontal a la llibertat, als valors democràtics i als drets civils. 

Exigim al govern espanyol que abandoni el camí de la repressió i la coacció i faci la feina política que li correspon obrint autèntiques vies de diàleg amb el Govern de la Generalitat que representa legítimament al poble català.

Coordinadora de l'Assemblea de Docents

dijous, 13 de juliol del 2017

L’Assemblea de Docents demana reunió amb la Consellera de Presidència per crear el Col·legi de Docents de les Illes Balears

L’Assemblea de Docents demana una reunió amb Pilar Costa, Consellera de Presidència, perquè proposi una llei de creació del Col·legi de Docents de les Illes Balears. El passat 2 de febrer es va enregistrar la proposta de creació del Col·legi de Docents de les Illes Balears, el 25 de maig es tornar a demanar per aquest tema i en cap moment s’ha rebut resposta.


El col·lectiu docent ara mateix és l’únic col·lectiu que atén un servei públic que no té representació en un marc d’un col·legi professional. Els serveis sanitaris i socials sí que en tenen.

La comissió UNESCO-OIT de 2015 alertava de la tendència a la "“desprofessionalització” dels docents “a tots els nivells com a resultat de les mesures d'austeritat i esquemes comptables mal dissenyats” i recomana “assegurar que l'estatus de la docència com a professió sigui públicament reconeguda i respectada.” i que cal “assegurar que els docents i les seves organitzacions participen de forma prominent i juguen un paper constructiu en les discussions polítiques i en els esforços per a la reforma de l'educació”.

En aquesta línia i seguint una tendència que tenen els països amb sistemes eduactius d’èxit d’empoderar els docents, la creació del CDIB hauria de respondre, per una banda, al reconeixement explícit de la professió per part del Parlament de les Illes Balears i, per tant, pel conjunt de la societat de les Illes que representa i, per l'altra, a la necessitat de que existeixi un instrument permanent de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Universitat, així com amb la Universitat mateixa, per tal de que els docents siguin oïts en aspectes tan importants com:

1. Formació inicial i contínua del professorat.
2. Definició dels estàndards professionals dels futurs docents.
3. Accés a la funció docent i carrera professional.
4. Impuls i dinamització de processos d'innovació educativa.
5. Assessorament i consulta en la generació de normativa que estigui relacionada amb l'exercici de la professió (currículum, organització escolar, planificació educativa, ...).
6. Codi deontològic i representació de la professió davant de la societat.

Aquesta col·laboració no substitueix ni interfereix amb la representativitat dels sindicats i en l'exercici de les seves funcions ni amb els òrgans de consulta i participació de la comunitat educativa previstos a la normativa vigent, com és el Consell Escolar de les Illes Balears i els Consells Escolars Insulars i Municipals.

dijous, 29 de juny del 2017

L’Assemblea de Docents exigeix al Govern   transparència en les xifres de matriculació del  curs vinent  i  una resposta a la creació del Col·legi Professional 

L’Assemblea de docents exigeix transparència en les xifres de matrícula pel curs vinent i reivindica  que l'accés a la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

L’Assemblea exigeix una resposta a la sol·licitud de creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada per quasi 1500 proponents.

L’Assemblea  de Docents, reunida ahir 28 juny a les 18h a l’IES  Binissalem,  exigeix al Govern transparència en el coneixement de les xifres de matrícula per al curs vinent, ja  que considera que l'accés a la informació del nombre d’alumnes matriculats a cada grup de cada centre sostingut amb fons públics ha de ser pública.

Demana als responsables de la Conselleria d’Educació que no ocultin la realitat dels centres que tenen grups que superen els 25 alumnes a infantil i primària i els 30 a secundària infravalorant aquesta situació ocultant-la sota les xifres mitjanes.

Sol·licita al «Govern del Canvi»  que no es limitin a  fer propaganda institucional i  donin a conèixer a la societat illenca i als responsables d’educació estatals  quines són les mancances reals quant a infraestructures i professionals que patim al sistema educatiu de les Illes, una situació  que es cronifica dins d’un context social d’increment de la població a Balears i amb l’experiència d’un augment de més de 3600 alumnes durant el curs escolar 2016-17.

És per això que exigeix al Govern que treballi amb competència per aconseguir  la millora de finançament de la Comunitat Autònoma per arribar a un  pressupost educatiu que doni resposta a les mancances en l’àmbit de l’educació de les Illes Balears. A més a més reclama del Govern que s’afanyi per complir amb els compromisos electorals quant a percentatge del PIB que es dedica a educació.  Afirma que no es pot esperar a final de legislatura.

L’Assemblea exigeix una resposta ràpida i positiva a la sol·licitud de creació del Col·legi Professional de Docents formulada el mes de febrer i avalada per quasi 1500 proponents. Insta la Conselleria de Presidència per tal que atengui la sol·licitud de creació i el requeriment presentats  escrupolosament en els tempos administratius adients   i demana que la petició passi al Parlament de les Illes Balears.

L’Assemblea reivindica un increment en la retribució del complement d’insularitat dels docents de les Illes Balears per pal·liar les conseqüències derivades de la doble i triple insularitat. D’aquesta manera es contribuiria eficaçment a fer front a la problemàtica generada amb l’increment dels costos en els preus dels lloguers dels habitatges, situació especialment greu a Eivissa, Formentera i Menorca.

L’Assemblea recorda  que a finals del mes de juliol és previst que pugui disposar de l’informe del Servei de Prevenció del Riscos Laborals, basat en les inspeccions  duites a termes a 13 centres de primària com a conseqüència de les denúncies interposades per l’Assemblea a través dels sindicats UOB i Alternativa. Les visites dels tècnics posen en evidència, afirmen els observadors sindicals, que les xifres màximes se superen amb escreix. Els docents  sol·licitaran un informe jurídic sobre la legalitat dels criteris d’elaboració de quotes per al curs 2017-18 i si escau, prendran les mesures legals pertinents.

Finalment, L’Assemblea de Docents demana que es canviï la normativa per la qual es regeix el tribunal de les PBAU amb la finalitat que en la convocatòria de setembre de 2017 els enunciats dels exàmens es doni exclusivament en llengua catalana. L´única excepció  hauria de ser per als alumnes que estan exempts de l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura. Recorda que per poder presentar-se a les proves d’accés tots els alumnes han d’haver aprovat el 2n de Batxillerat, evidentment amb l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura inclosa. L’Assemblea considera que la normativa que s’aplicà en la convocatòria de juny té efectes molt negatius en el procés de prestigiar i normalitzar la llengua pròpia de les Illes Balears.

dissabte, 17 de juny del 2017

Assemblea de Docents dimecres 28 de juny a l'IES Binissalem

Ja s'acosta el final de curs i des de la Coordinadora trobam que és el moment de fer una assemblea per fer una mica de balanç de com ha anat i de compartir amb vosaltres totes les actuacions que s'han anat fent al llarg dels darrers mesos.

Així vos convocam el dimecres 28 de juny a les 18:00 a l'IES Binissalem.

La nostra proposta d'ordre del dia seria la següent:

1.- Ràtios (denúncies a inspecció de treball, visites a centres...)
2.- Interins.
3.- Col·legi professional.
4.- Equiparació complement d'insularitat.
5.- Proves de Batxillerat d'Accés a la Universitat (PBAU).
6.- Pressupost 2017/18.

Si als vostres centres surten altres punt, ens podeu enviar suggeriments per a l'ordre del dia.

Esperam la vostra assistència i que animeu els vostres claustres. L'actualitat i les actuacions de la Conselleria al llarg del curs es mereixen que facem una ACTUACIÓ CONJUNTA DE FINAL DE CURS.

dilluns, 5 de juny del 2017

Des de l'Assemblea de Docents donam total suport als vocals que han renunciat a exercir com a membres de tribunal de les proves d'accés a la Universitat i exigim la retirada immediata de les instruccions

Exigim la retirada immediata de les instruccions que regulen les proves d'accés a la Universitat i recolzam totalment els vocals que han renunciat a formar part del tribunal de Selectivitat, ja que consideram que aquesta nova normativa suposa una altra passa enrere a la situació i al prestigi del català dins educació. Tanmateix lamentam profundament que sigui aquest Rector i aquest Conseller, d'un govern del qual esperàvem, precisament, tot el contrari, els que hagin dictat aquesta normativa.QUATRE VOCALS DEL TRIBUNAL DE SELECTIVITAT HEM RENUNCIAT PERQUÈ LA UIB (LLORENÇ HUGUET) I LA CONSELLERIA (MARTÍ MARCH DEL PSOE) S'HAN DOBLEGAT A LES PRESSIONS DEl GOVERN DE RAHOY I DE C'S

Sr. Joan Stela, Secretari de la comissió organitzadora de les proves d’accés a la universitat PBAU 2017

Benvolgut senyor,
després de llegir la normativa del tribunal de la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat en les convocatòries de juny i de setembre de 2017, us escric per comunicar-vos la meva renúncia a formar part del tribunal pels motius següents:

1.- Quan em vaig inscriure per poder participar en la correcció de les proves encara no s'havia fet públic ni se m'havia comunicat la normativa que en el punt 8 de l'apartat III, Instruccions per al desenvolupament de la prova, ha introduït un canvi important respecte als anys anteriors. Concretament, al redactat dels cursos passats "Els exàmens es lliuraran en català. Per als alumnes que en són exempts hi ha exàmens de color diferent en castellà. Al full d’etiquetes dels alumnes exempts de català apareix el codi EXC davall el seu nom:, enguany s'hi ha afegit: "Així mateix, en cada classe el professor indicarà que hi ha còpies de l'examen en castellà, i si l'alumne el sol·licita en aquesta llengua, se li lliurarà i se li retirarà l’exemplar en català; en cas que no hi hagi prou exàmens en castellà per atendre totes les peticions, un professor de l'aula anirà a les aules properes a sol·licitar-ne. Els professors encarregats de l'aula hauran d'indicar el nombre d’exàmens lliurats en castellà sobre el full de control d’exàmens".

2.- Si tenim en compte que per poder presentar-se a les provés d'accés a la universitat l'alumnat ha d'haver aprovat 2n de Batxillerat i que segons la normativa vigent de dia 11 d'abril de 2011 (BOIB 10.05.11), un 5, 6 i 7 de català a 2n de batxillerat equival a un certificat B2 i un 8, 9 i 10 equivalen a un certificat C1; és evident que l'alumnat que se presenta, a excepció dels alumnes exempts, està prou capacitat en comprensió lectora per entendre l'enunciat en català de qualsevol prova d'Economia, Biologia, Ciències Socials, Matemàtiques, Geografia, Física, etc. Cal remarcar que no estam parlant del fet que els alumnes puguin optar a contestar la prova en català o en espanyol –fet que la normativa actual manté vigent-- sino del fet que el canvi introduït converteix la llengua pròpia de Balears, com així estableixen l'Estatut d'Autonomia i els estatuts de la UIB, el català, en una llengua folklòrica, accessòria i prescindible.

3.- Des de l'any 1985 en què foren aprovats els estatuts de la UIB i des del gener de 1998 ençà en què Balears assumí les competències en matèria d'ensenyament no universitari, mai no s'havia vist una reculada com aquesta en l'ús de la llengua catalana a les proves de selectivitat. Ni durant els rectorats de Nadal Batle (1982), el primer de Llorenç Huguet (1995), Avel.lí Blasco (2003) i Monserrat Casas (2007); ni durant els anys en què foren consellers d'Educació, Manuel Ferrer (1997), Damià Pons (1999), Francesc Fiol (2003), Bàrbara Galmés (2007), Bartomeu Llinàs (2009), Bartomeu Vidal (2010), Gabriel Bosch (2011), Joana M. Camps (2013) i Núria Riera (2014); ni tan sols durant el quadrienni “negre” del govern de José Ramón Bauzá, s'havia vist que tot un rector de la UIB, Llorenç Huguet, i tot un conseller d'Educació, Martí March, cedissin a les pressions fetes des de Madrid tant per part del govern del PP com de C's.

I 4.- Els estatuts de la UIB foren aprovats el 1985 i de llavors ençà, tot i que han estat modificats reiterades vegades, han mantigut inalterable l'article núm. 4 que diu: “La llengua catalana, pròpia de la UIB, té, juntament amb la castellana, caràcter de llengua oficial, i tots els membres de la Universitat tenen el dret d’utilitzar-la. La Universitat fomentarà i normalitzarà l’ús del català en l’àmbit de les seves competències”. A la vista dels fets, els màxims responsables de la UIB amb el rector Llorenç Huguet al capdavant, no tan sols no fomenten ni normalitzen l'ús del català dins el seu àmbit sinó que en aquesta ocasió han creat un problema que no existia abans ja que com hem dit si un alumne pot fer les proves d'accés a la universitat és perquè prèviament ha acreditat tenir un coneixement de català equivalent al B2 o al C1. Els canvis introduïts enguany, doncs, no tenen altra explicació que la fòbia i l'odi cap a la llengua pròpia de Balears, el català.

dissabte, 29 d’abril del 2017

L'Assemblea de Docents posa de manifest que la Conselleria programa ràtios fora de la llei per segon any consecutiu, tal i com demostren els criteris per confeccionar els grups per al curs vinent

Des de la Coordinadora de l’Assemblea de Docents es demana als equips directius que duguin la proposta de la Conselleria a debat i decisió dels claustres i que no acceptin les propostes de grups que superin la normativa pel que fa al nombre màxim d’alumnes.

L’Assemblea de Docents posa de manifest la intenció de la Conselleria d’Educació i Universitats de programar, per segon any consecutiu, ràtios que superen la normativa vigent atenent el document de criteris per a la confecció d’unitats als centres docents públics per al curs 2017-18 que va presentar la Conselleria el passat 10 d’abril. Els criteris confirmen la intenció de superar de partida el nombre màxim d’alumnes per grup, permès legalment (RD 132/2010 pel que s’estableixen els requeriments mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, educació primària i d’educació secundària), és a dir, 25 alumnes a Educació Infantil i Primària, 30 alumnes a l’ESO i 35 a Batxillerat. Els criteris de la Conselleria per confeccionar els grups queden ben lluny del projecte del document del Pacte Educatiu aprovat pel Consell Escolar de les Illes Balears que diu: “Una educació de qualitat implica una reducció significativa de les ràtios fins a 20 a l’educació infantil, 25 a primària i 30 a secundària i batxillerat”, ràtios que no es poden superar en cap cas.

En el document que ha publicat la Conselleria amb els criteris per a la confecció d'unitats i la quota de professorat (http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2895561) podem llegir:

“ Al 1r curs d’Educació Primària es desdoblarà el grup en superar els 27 alumnes .Als cursos 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària, es desdoblarà el grup en superar els 28 alumnes “ . A ESO, “Nombre màxim d’alumnes per unitat: 30 alumnes. Es desdoblarà el grup en superar els 32 alumnes” i a Batxillerat “Nombre màxim d’alumnes per unitat: 35 alumnes. Es desdoblarà el grup en superar els 38 alumnes”.

Per tant la Conselleria afirma sense rubor que planificarà i permetrà, de partida i en matrícula ordinària, grups que superin els 25 alumnes a l’educació primària i al màxim possible a l’ESO i Batxillerat, quan la pròpia LOMCE només permet un increment del 10% en casos excepcionals i fora del període de matrícula ordinària (modificació de l’apartat 2 de l’article 87 de la LOE, punt 66è de l’article 1 de la LOMCE). El mateix document afirma que compensarà la situació de les ràtios, incrementant la quota de professors als centres que superin la mitjana amb més de 27 alumnes; és a dir, tots aquells grups de més de 27 alumnes que no estiguin dins un centre que superi la mitjana, no tendran un augment de quota de professorat.

Si tenim en compte que les ràtios es calculen per grup-aula i no per grup-professor, l’increment docents per centre, és una solució d’emergència per falta d’espais per desdoblar el grups, però no suposa una mesura ni efectiva ni real per baixar les ràtios.

Tot això en un context social d’increment de la població a Balears i amb l’experiència d’un augment de més de 3600 alumnes durant l’actual curs escolar. És, per tant, molt mal d’entendre que es planifiqui sobre ràtios màximes quan sabem que al llarg del curs només podem esperar un increment de matrícula. Aquesta és una situació que, malauradament, es tradueix en aules massificades i, com hem denunciat, en nombres d’alumnes per aula per sobre dels límits legals amb les conseqüències negatives sobre la feina i la salut dels docents i desgraciadament també sobre els alumnes i entre ells, els que necessiten més atenció, són els que pateixen de manera més greu la sobresaturació de les aules.

És inadmissible que la Conselleria d’Educació digui per una banda que les ràtios a primària són de 25 i per altra banda, afirmi que només es comprometrà a desdoblar els grups quan arribin a 29. D’aquesta manera els criteris que segueixen per confeccionar els grups i les quotes cronifiquen una situació insostenible que es veurà agreujada en el procés extraordinari de matrícula.
Aquestes decisions de la Conselleria per a la planificació del curs vinent són el resultat i una constatació més de la insuficiència del pressupost educatiu que no ha suposat el punt d’inflexió que necessita el sistema educatiu de Balears per tal de revertir la tendència cap a la precarietat que arrossegam de fa anys i fer un salt envers la qualitat. Durant aquest curs escolar 2016-17 i segons les xifres oficials de matrícula del mes d’octubre, s’ha comptabilitzat la xifra escandalosa de 572 grups d’infantil i primària que han superat els 25 alumnes. Davant aquest fet tan greu animam a les famílies a que qualsevol situació de vulneració de la normativa en qüestió de ràtios, sigui reclamada i denunciada.
En ple procés de planificació dels grups i confecció de la quota de professorat i atès que s’allarga fins a finals de juny, des de l’Assemblea de Docents feim una crida als equips directius per a que obrin el debat i la participació dels claustres en aquest procés. Instam a tots els docents a que manifestin que els centres no acceptin grups que superin la legalitat o que comportin ràtios inassumibles des del punt de vista pedagògic, ja que es tracta d’un atac al dret a l’educació del nostre alumnat i a les nostres condicions de feina.

dilluns, 10 d’abril del 2017

El Pacte per l'Educació de les Illes Balears arribarà al Parlament amb el suport de l'Assemblea de Docents

El passat dimarts 4 d'abril, el Plenari del Consell Escolar de les Illes Balears va finalitzar la tramitació del document del Pacte per l'Educació de les Illes Balears. El document vol posar les bases per a una renovació profunda del sistema educatiu des de i per a les Illes Balears, de forma que sigui el fonament per a una llei educativa pròpia. El document el va redactar de forma col·laborativa el col·lectiu Illes per un Pacte, constituït el 10 d'octubre de 2014 i format per MenorcaEdu21, el Cercle per l'Educació, Pitiüses per un Canvi, FAPA-COAPA Balears i l'Assemblea de Docents.

El document de bases ha tengut un llarg camí. Va ser consensuat després d'un procés participatiu de redacció el 25 d'abril de 2015, ratificat per part de les col·lectius redactors i, després d'haver obert un període per rebre contribucions d'altres col·lectius, acordat pel Ple d'Illes per un Pacte el 23 de gener de 2016. Aquest document va ser lliurat al Govern de les Illes Balears formalment el 5 de març de 2016, amb el compromís de que fos tramitat pel Parlament de les Illes Balears, de forma que esdevingués un Pacte Social però també Polític per a l'Educació.

Durant aquest darrer any el document ha estat tramitat pel Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), el màxim òrgan consultiu en matèria d'educació, primer en una comissió específica, després per part de la Comissió Permanent i, finalment, al Ple de 4 d'abril de 2017, on va ser aprovat en la redacció proposada per una majoria de 33 vots a favor, 9 en contra i 1 abstenció. Prèviament a aquesta votació, els plens dels Consells Escolars Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera van donar el seu vot majoritàriament afirmatiu al tràmit parlamentari del document.
Aquest text, en la redacció que ha aprovat el CEIB, manté en la seva totalitat els principis i plantejaments del document ratificat gairebé fa 2 anys: el criteri de voluntat d'estabili
tat del sistema educatiu, el de la consideració de l'educació com a dret universal i servei públic, basat en l'equitat, la qualitat i la igualtat d'oportunitats, el de la participació democràtica de tota la comunitat educativa i el de l'adequació als canvis socials i tecnològics.

El Pacte per a l'Educació de les Illes Balears no és cap normativa, ni cap comunicat puntual, manifest o declaració d'intencions. És un document viu que expressa l'esforç de tota la comunitat educativa en cercar els punts d'acord per revertir la situació deficitària de l'educació a Balears que ens compromet el futur a tots.

La comunitat educativa pren així un compromís actiu en favor d'una educació de qualitat que garanteixi la vehicularitat i l'ús majoritari i prioritari de la Llengua Catalana, i té una orientació clara del sentit de les decisions que ha de prendre l'Administració educativa del Govern de les Illes Balears. Totes aquestes decisions han de fonamentar-se en un augment suficient del pressupost dedicat a l'educació per tal d'apropar-nos a les infraestructures d'ensenyament dels països desenvolupats, la dotació suficient de personal docent i d'altres professionals de suport que permeti una reducció significativa de les ràtios i contempli els recursos necessaris per atendre la diversitat de les aules, així com un empoderament creixent del professorat en les decisions que afecten l'exercici de la professió docent.

El Parlament de les Illes Balears haurà de tramitar ara aquest document, estarem molt atents a les seves actuacions, que haurien de recollir íntegrament els plantejaments del Pacte per l'Educació per tal de sortir de l'atzucac en que es troba el sistema educatiu a Balears.

dijous, 30 de març del 2017

Des de la coordinadora donam total suport als companys de l'IES Santa Margalida i subscrivim tot allò que expliquen al seu comunicat.

L'assemblea de docents de l'IES Santa Margalida aclareix la visita de Josep Miquel Arenas 'Valtònyc' al centre 

L'assemblea de docents de l'IES Santa Margalida vol aclarir les circumstàncies de la visita del raper Josep Miquel Arenas 'Valtònyc' al centre el passat 27 de març arran de la repercussió mediàtica que ha tengut.

1. Des de fa anys, l'institut edita una revista escolar sota la capçalera 'El Mirall (es pot trobar en format digital a internet). La revista de l'IES', elaborada per alumnes del centre. Els continguts de la revista es treballen a la matèria optativa de Comunicació i Llenguatge, on els alumnes fan entrevistes, notícies i reportatges amb la idea de recopilar continguts diversos per a la seva posterior edició.

2. En el marc d'aquesta matèria els alumnes van proposar la idea d'entrevistar persones molt conegudes de la societat mallorquina. Després que no prosperàs alguna de les primeres opcions, l'alumnat es decantà per Josep Miquel Arenas 'Valtònyc', per la proximitat personal d'algun d'ells. Els responsables docents acceptaren la proposta perquè es considerà que l'elecció responia a criteris noticiables, i que estava justificat des d'un punt de vista periodístic la publicació de l'entrevista, com ho demostra el fet que ha estat entrevistat pels principals mitjans de comunicació de l'illa.

3. Així doncs, els alumnes feren l'entrevista (en cap cas fou una xerrada, conferència o qualsevol altra activitat que s'ha filtrat als mitjans) amb preguntes preparades per ells mateixos i supervisades per l'equip docent. Aquesta entrevista es va realitzar a la biblioteca del centre, i no dins una aula, i fou presenciada pels alumnes que elaboren la revista acompanyats pel professorat.

Per acabar, volem fer palesa la nostra estupefacció i sorpresa per tota la polèmica generada. Com a col·lectiu docent agrairíem que es mostràs la mateixa atenció quan denunciam les mancances de tot tipus que patim i que pateixen els nostres alumnes en el dia a dia en els centres. Bona part de la vida i l'activitat del centre apareix en el nostre perfil social, i qualsevol persona interessada podrà veure que el nostre és un centre que fa propostes en positiu, i sempre amb l'objectiu de la formació integral dels nostres alumnes.

Assemblea de docents de l'IES Santa Margalida

Santa Margalida, 29 de març del 2017

dimarts, 28 de març del 2017

L'Assemblea de Docents mitjançant UOB i Alternativa denuncia a Inspecció de Treball la Conselleria d'Educació per les ràtios il·legals de 13 centres públics

L’Assemblea de docents denuncia la Conselleria d’Educació i Universitats per incomplir la legislació educativa vigent a les Illes Balears, que regula les condicions laborals del professorat quant a la ràtio alumnes/aula.

Iniciam les denúncies dels centres educatius que pateixen una situació més greu, segons les dades oficials de matricula d’octubre del 2016

L’Assemblea de Docents, mitjançant el requeriment administratiu presentat pels sindicats UOB i Alternativa, ha formalitzat avui matí una denúncia contra la Conselleria d’Educació per considerar que incompleix la normativa legal vigent sobre ràtios. En la passada Assemblea general de dia 2 de març vàrem decidir iniciar les denúncies amb els centres que tenen una situació especialment greu, per això s’inclouen en el denúncia 13 centres i 65 grups amb més de 27 alumnes a educació infantil i primària.

Aclarim que la situació dels 13 centres no suposa, ni de molt tots els casos denunciables. Les dades oficials de matrícula d’octubre del 2016 ens mostren unes xifres escandaloses: 143 de 215 centres d’educació infantil i primària tenen grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes. En total s’han comptabilitzat 572 grups d’alumnes entre els 3 i els 12 anys. La situació en aquests moments es pot haver agreujat si tenim en compte que s’han incorporat 2.788 alumnes fora del termini ordinari de matrícula, segons les dades facilitades per la Conselleria d’Educació en una nota de premsa de 17 de març. Destacam que les xifres no inclouen els centres de secundària ni FP ni els centres concertats.


Per què denunciam?

La primera demanda que l’Assemblea de Docents va adreçar al Govern, just en començar la legislatura, fou que actuàs urgentment sobre les ràtios excessives i abusives que ja feia massa temps que patíem; en aquell moment li demanàvem un pla de xoc. No es va produir. Posteriorment, un cop finalitzat el Real Decret Llei 14/2012 de mesures urgents, conegut com a «Decret Estarelles» segons el qual es permetia incrementar un 20% les ràtios, duguérem a terme una campanya de denúncia de ràtios il·legals i inassumibles i la situació tampoc no es va solucionar.

La resposta del Govern a les nostres demandes ha estat paradoxalment negar que hi ha ràtios il·legals, quan la informació que ens arriba, tant dels companys de les assemblees de centre, com de les dades oficials de matrícula, ens confirmen una realitat diferent: se superen les xifres legals a molts grups/classe. Ens trobam a meitat de legislatura i quant a infraestructures educatives el Govern s’ha limitat a licitar les obres d’un CEIP a Manacor i un IES a Sta. Maria i a presentar, després de les pressions polítiques dels socis de Govern, un pla d’infraestructures sense consensuar, que s’allarga fins al 2023 i en el qual el finançament de les obres depèn de partides que no estan assegurades.

Arribats en aquest punt, ara denunciam perquè consideram que la situació és insostenible perquè suposa una càrrega de treball, un esforç i una responsabilitat per al professorat superior al que li pertoca per llei, amb els conseqüents riscs per a la salut física i mental. Actuam amb coherència amb les nostres reivindicacions i continuam reclamant unes condicions laborals dignes i un model educatiu de qualitat i inclusiu en el qual aquestes ràtios esdevenen incompatibles amb l’atenció a la diversitat i dificulten l’aplicació de metodologies innovadores. La denúncia inclou un informe del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB (setembre de 2012) que acredita que les ràtios augmentades generen frustració i insatisfacció en el professorat i en dificulten greument la tasca docent.


Per què són ràtios il·legals?

L'article 87 de la Llei Orgànica d'Educació, permet incrementar un 10% les ràtios màximes legalment establertes en el cas que sigui necessari per «atendre necessitats immediates d'escolarització d'alumnat d'incorporació tardana, bé per necessitats que vinguin motivades per trasllat de la unitat familiar en període d'escolarització extraordinària, a causa de la mobilitat forçosa de qualsevol dels pares, mares o tutors legals, o a causa de l'inici d'una mesura d'acolliment familiar de l'alumne». És aquí on la Conselleria fa una interpretació errònia de la llei, atès que des de principi de curs (i per tant dins el període d'escolarització ordinària) ja es varen assolir aquestes ràtios superiors a les màximes permeses. La Conselleria interpreta que una vegada es dóna l’excepcionalitat, aquesta es cronifica per tota l'escolarització del grup d'alumnes augmentat. Així, si per exemple un grup aquest mes de març rep un nou alumne provinent d'una altra població se n’augmenta la ràtio de 25 a 26 alumnes, així serà un grup que el curs vinent es mantindrà a 26 alumnes en la mateixa classe. Evidentment l’esmentat article 87 no permet això, ja que només està previst l'increment per ATENDRE NECESSITATS IMMEDIATES D'ESCOLARITZACIÓ EN PERÍODE D'ESCOLARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA (és a dir, una vegada començat el curs). L'excepcionalitat acaba a final de curs, quan s'han de planificar les necessitats de personal i de grups per al nou curs tenint en compte l'increment d'alumnat i respectant les ràtios legalment establertes.

En tots els grups denunciats per l'Assemblea de docents fins i tot s'incompliria el 10% d'increment extraordinari que permet el referit article 87 de la LOE, en el cas que s'hi pogués aplicar (cosa que, com hem explicat, no seria possible).


És responsabilitat del Govern posar remei a la problemàtica de la sobresaturació de les aules. La previsió, la planificació, la creació de noves infraestructures i l’increment dels pressupostos educatius són imprescindibles i el Govern du dos anys de retard. No es pot esperar més, anam arrossegant aquesta situació des que s’iniciaren les retallades educatives l’any 2011.

Sol·licitam, en aquesta denúncia (https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFV21NZkp1NEM3NXc/view?usp=sharing), la intervenció de la Inspecció de Treball, per tal que, dins les seves competències i atès que s'estan vulnerant les condicions laborals dels treballadors docents i se n’està posant en risc la salut, dugui a terme les actuacions que corresponguin.

divendres, 3 de març del 2017

L'assemblea de Docents denunciarà a la Conselleria d'Educació davant inspecció de treball per les ràtios il·legals

Les denúncies estan enllestides i el model de denúncia es posarà a l’abast de les Assemblees de centre


L’Assemblea de Docents s’ha reunit avui, dia 2 de març a l’IES Sant Marçal, i ha acordat denunciar en breu la Conselleria d’Educació davant Inspecció de Treball una vegada que ha rebut la resposta dels centres educatius al qüestionari de ràtios que es va dur a terme fa una mesos. Les denúncies estan preparades i el model es posarà a l’abast dels centres educatius que tenguin grups que superin els màxims estipulats per llei.

Quant a la vaga de dia 9 de març, hem acordat exigir mesures contundents contra la Lomce que suposin una autèntica pressió al govern del PP i als partits polítics que fan possible que governi.També hem decidit que no farem cap crida a la vaga de dia 9 per considerar que es tracta d’un acció simbòlica que no s’ha originat des de les bases, no s’ha consultat als treballadors que tenen el dret a exercir aquest dret, no s’ha fet una mobilització prèvia pels sindicats que l’han convocada ni s’ha generat cap expectativa. Dit aixó, i tenint en compte que des de l’Assemblea de Docents hem mantingut i mantenim una lluita continuada contra la Lomce, donam suport a tots aquells companys que la vulguin secundar.

Per un altra banda, hem parlat sobre la proposta de modificació del calendari escolar que la Conselleria d’Educació va posar en marxa i que en aquest moment s’ha retirat de les taules de negociació fins que l’administració trobi oportú tornar-la dur a debat. S’han recollit les opinions i les aportacions sobre aquesta qüestió encaminades a trobar solucions pedagògiques efectives per millorar resultats dels exàmens de setembre.

Quant al Col·legi Professional de Docents, en aquest moment es troba pendent el tràmit parlamentari per a la seva creació.

Els sindicats que han assistit a l’assemblea general, han donat informació sobre la situació de la convocatòria d’oposicions i de la convocatòria d’interins per al curs 2017-18.

Finalment, hem acordat donar suport a en Josep Miquel Arenas Beltràn, Valtonyc, condemnat per les seves cançons arrel d’una denúncia d’en Jorge Campos. Volem expressar la nostra solidaritat a en Josep i el nostre rebuig a una altre sentència injusta de l’Audiència Nacional que atempta contra un dret fonamental, com és la llibertat d’expressió.

dimecres, 22 de febrer del 2017

Assemblea general. 2 de març a l'IES Sant Marçal

Aquí teniu l'ordre del dia de la propera assemblea general que tindrà lloc el 2 de març a l'IES Sant Marçal a les 17:30h:


 1. Informació de les gestions fetes per la coordinadora: Document amb 8 propostes pel 2017, reunió amb el Director General d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, qüestionaris ràtios...
 2. Decissió postura Assemblea de Docents davant la vaga de 9 març.
 3. Campanya ràtios inasumibles i denúncies.
 4. Modificacions al calendari escolar.
 5. Informació convocatòria d'oposicions.
 6. Informació convocatòria d'interins.
 7. Informació col·legi professional.
 8. Premi Ramon Llull 2017 a Illes Per un Pacte.
 9. Torn obert de paraules.
La vaga de dia 9 de març està convocada per la Plataforma Estatal per l'Escola Pública (pares, sindicats estatals, estudiants...). És una vaga general que afecta a tots els nivells d'ensenyament i es fa en contra del recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d'aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE. La protesta té l'objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Si heu seguit la premsa haureu vist que hi ha opinions a favor de secundar-la ja que els punts que reivindica són coherents amb la lluita feta fins ara; però també hi ha motius per dubtar de la seva eficàcia ja que la convocatòria no surt de les bases i es pot mantenir la lluita contra la LOMCE d'altres maneres.

Què pensau al vostre centre? Veniu el màxim de gent per decidir entre tots. 

Cada opinió compta!

dilluns, 6 de febrer del 2017

Assemblea general el 2 de març

Des de la Coordinadora, pensam que cal seguir promovent el debat a les assemblees de centre de cara a la propera assemblea general, que serà el dijous 2 de març. El lloc i l'hora encara estan per determinar i, com hem fet sempre, vos tornarem enviar un correu en tenir-ho tancat, junt amb l'ordre del dia. Vos convidam a que des de les assemblees ens faceu suggeriments al respecte entre els següents punts o d'altres que proposeu:


 • POSSIBLE ADHESIÓ VAGA 9M. Com haureu sabut pels mitjans, la Plataforma Estatal per l'Escola Pública (pares, sindicats estatals, estudiants...) ha convocat una vaga general a tots els nivells d'ensenyament per al proper 9 de març contra el recurs que el Govern del PP presentà davant el Tribunal Constitucional en contra de la decisió del Congrés dels Diputats d'aixecar el vet a la iniciativa parlamentària que demanava derogar la LOMCE. La protesta té l'objectiu de fer retirar el recurs del Govern, iniciar els tràmits per derogar la LOMCE i revertir les retallades. Convendria que en parlàssiu als centres i aportàssiu les vostres opinions a l'assemblea del 2 de març. Vos enllaçam dues notícies de premsa sobre aquest tema:
http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-plataforma-escuela-publica-propone-huelga-general-educativa-marzo-20170119112929.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/educacion-publica-familias-profesores-estudiantes-convocan-huelga-general--9--marzo-espana-576744

 • CALENDARI ESCOLAR. Des de Conselleria s'estan pensant diferents models de calendari escolar i encara no ho tenen del tot clar. S'havia de presentar un model 'definitiu' i encara s'espera. Davant la incertesa, és necessari que digueu la vostra perquè ens estam jugant coses importants (recuperacions al juliol, canvis en períodes lectius...)
 • CAMPANYA RÀTIOS INASUMIBLES / DENÚNCIES INSPECCIÓ DE TREBALL. Començam a tenir dades dels centres al formulari que vàrem preparar per a la campanya. Si encara no heu emplenat el formulari, ho podeu fer (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6gW9nwXhGY5G90KtDO7oU5zommta1P7AJFlKcBezTj_7kkg/viewform?c=0&w=1). Ens interessa tenir dades per actuar. Recordem que a la passada assemblea general, es va acordar donar suport a que es presentassin denúncies a Inspecció de Treball en aquells casos en que es trobàs que no es compleix la llei. Els juristes estan perfilant el model i properament començaran les denúncies.

Fa més de tres setmanes que lliuràrem a la Conselleria vuit propostes per al 2017 (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2017/01/vuit-propostes-pel-2017.html) i encara no en tenim resposta, ni data per reunir-nos! Com veis, seguim tenint motius per a no baixar la guàrdia, a la vegada que qualque satisfacció, com l'enregistrament de la sol·licitud de la creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears amb 1462 signatures de proponents.
Res més companys. Toca tornar a parlar-ne als respectius centres i vos animam a que reactiveu les vostres assemblees i pogueu acudir a l'assemblea general del 2 de març,

divendres, 13 de gener del 2017

Vuit propostes pel 2017

L’Assemblea de docents adreça al Govern vuit propostes educatives per al 2017. En moltes cultures es considera el 8 com un llaç d’unió entre dos mons.

Els responsables polítics sovint viuen massa allunyats dels moviments socials i dels ciutadans que representen, per aquest motiu les nostres propostes són un crit d’atenció perquè el Govern abandoni el camí de l’autocomplaença i l'aïllament , explori les vies de diàleg i escolti la comunitat educativa.


1. SOM COMUNITAT EDUCATIVA

L’Assemblea de Docents forma part de la comunitat educativa i juntament amb la resta d’organitzacions, se l’ha d’escoltar i ha de participar de les decisions i estar plenament integrada dins de la normalitat política.

Constatam que el Govern ha creat un buit inexplicable de diàleg amb l’Assemblea de docents que no es correspon ni amb els responsables dels partits polítics abans de les eleccions, ni amb el tarannà d’un Govern d’esquerres, ni amb el paper clau que va jugar l’Assemblea durant la legislatura anterior, del PP. Recordam al Govern que el moviment dels docents va ser el taló d'Aquil·les de José R. Bauçà i el catalitzador del canvi de panorama polític a les illes.

Som comunitat educativa i volem participar perquè creim que és necessari un canvi de paradigma en la forma de fer política i que no s’ha de continuar dissenyant unilateralment el futur del nostre sistema educatiu.

L’elaboració dels currículums Lomce, el decret de llengües, els pressupostos del 2016 i del 2017, i el pla d’infraestructures educatives, són alguns exemples que aquest canvi no s’ha produït. El Govern no pot fer el sord a les demandes de l’Assemblea ni de «tota» la comunitat educativa i interpretar-es com a interferències en lloc d’aprofitar-les per incorporar-les enriquint la seva acció.


2. COMPROMÍS SOBRE RÀTIOS


Instam la Conselleria d’Educació a acabar amb la sobresaturació a les aules.

No es poden superar les ràtios legalment permeses a cada nivell i s’han de dedicar immediatament recursos als centres i als grups que ho necessitin, els quals són ben coneguts tant per nosaltres, com per l’administració educativa. No es pot amagar aquesta realitat amb l’artifici de les xifres mitjanes.

Els responsables d’educació saben que per garantir l’atenció als alumnes és necessari anar més enllà dels màxims legals. Per això es varen comprometre per al curs 2018-2019 que tots els grups d’infantil no superarien els 20 alumnes. El compromís per al curs 2016-2017 amb els alumnes de 4t , no s’està complint.

Molts de centres educatius de les Illes Balears es troben sobresaturats, aquest fet dificulta que els alumnes rebin l’atenció que necessiten. L’origen del problema el trobam en les retallades catastròfiques en els pressupostos educatius que s’iniciaren el 2011 i a l’increment en molts de grups de totes les etapes educatives del 20% d’alumnes per aula, permès per l’anomenat «decret de mesures urgents del 2012»

A aquesta situació de partida desfavorable s’afegeix l’increment de la població escolar, especialment durant aquest curs 2016-2017, i la manca d’aules. Tot plegat fa que ens trobem davant una situació crítica en qüestió de ràtios, que requereix de polítiques decidides i de la dotació de recursos necessaris per revertir-la.

L’increment d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, no ve acompanyat d’un augment proporcional de recursos. Aquest fet, que també ja ha estat denunciat per l’Assemblea de Docents, requereix una solució urgent, que passa tant per un augment de recursos com per recuperar un nombre màxim per aula,

L’Assemblea de Docents ha denunciat reiteradament que no s’estan prenent aquestes mesures que el Govern aplica polítiques tèbies i continuistes. D’aquesta manera s’allarga una situació que els escolars, les famílies i els docents arrosseguen des de fa massa temps.


3. VETLLAR PER L’ÚS DEL CATALÀ

Els docents exigim de l’administració educativa que compleixi amb la responsabilitat de vetllar per l’ús del català als centres educatius, per evitar el retrocés que s’està produint en la utilització de la llengua catalana.


Demanam una millora dels recursos dedicats a l’acolliment lingüístic dels alumnes nouvinguts, com és ara la recuperació i dotació dels programes de PALIC. Les sessions d’acolliment han d’estar reflectides específicament en les quotes dels centres i els docents dedicats a l’acolliment han de tenir capacitació i formació en estratègies per l’aprenentatge d’una segona llengua. Consideram fonamental que aquesta formació es pugui assolir dins dels estudis de magisteri i filologies.

Demanam que torni a funcionar el Servei d’ensenyament del català per donar suport i assessorament als centres que ho requereixin, per aprofundir en l’estudi de les necessitats lingüístiques i com a eix vertebrador de la coordinació de les comissions de normalització lingüística dels centres.

Demanam que inspecció educativa vetlli per tal que en els centres es compleixin els projectes lingüístics.

Lamentam que en el canvi del sistema de gestió de correu de la Conselleria d’Educació i Universitat els gestors no hagin incorporat el domini lingüístic .cat, que hauria pogut reforçar el suport del govern en la normalització i presència institucional de la Llengua Catalana.


4. TRANSPARÈNCIA

Volem que l’avanç en la política de transparència que s’ha duit a terme en alguns àmbits de la gestió d’aquest Govern, com a l’adjudicació pública i telemàtica de les places de funcionari interí, s'estengui i abasti tots els àmbits de la gestió educativa. La transparència genera confiança.

Les ràtios per centre i per grups no poden ser informació reservada o oculta, han d’estar publicades i ser accessibles a tothom.

S’ha de conèixer la distribució dels recursos econòmics i personals per centres. Els Consells escolars dels centres han de saber la situació de quotes de professorat de la resta de centres de les Illes Balears.

S’han de conèixer els resultats del procés d’escolarització per saber per exemple les xifres dels alumnes que no aconsegueixen plaça a FP o els alumnes que es queden pendents a les llistes d’espera per aconseguir plaça a un institut.


5. FORMACIÓ DELS DOCENTS

Des de l’Assemblea apostam per augmentar recursos de formació de qualitat pels docents.

El pla de formació dels docents es demostra insuficient, les demandes dels professionals que es volen formar superen l’oferta i a més, es dificulta la formació dels interins que canvien sovint de centre i dels substituts. Falta oferta, tant dins dels centres, com als centres de professors.

Si el docent arriba a un centre on no hi ha projectes de formació, per falta d’iniciatives conjuntes o de recursos, es queda amb poques possibilitats per accedir a una plaça en un altre centre, per aquest motiu no es pot reduir la oferta formativa individualitzada dels Centres del professorat.


6. COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTSUna vegada recollides més de 1400 signatures entre els professionals de totes les especialitats, esperam que el Parlament de les Illes Balears faci el reconeixement públic de la professió docent i es dugui a terme la creació del Col·legi de Docents, una iniciativa que neix en el si de l’Assemblea de Docents i que és impulsada pel nostre moviment per vetllar pel nostre prestigi professional, salvaguardar la independència i participar en els òrgans assessors i consultius de l’administració educativa.


7. PACTE POLÍTIC PER L’EDUCACIÓ
El Document per a un Pacte Educatiu de les Illes Balears, consensuat per la comunitat educativa el 25 d’abril del 2015, i que va ser assumit com a propi per part del Govern el 7 de març del 2016, ara mateix es troba en fase de tràmit al Consell Escolar de les Illes Balears per tal de que pugui ser tramès al Parlament i esdevenir així un Pacte Social i Polític per l’Educació.

L’Assemblea de Docents, com a entitat activa en aquest exercici de participació i de consens, espera que es respecti el document i serveixi com a fonament de les polítiques educatives del Govern de les Illes Balears.

El Pacte Educatiu de les Illes Balears s’ha de defensar com a eina per superar la imposició del nyap de la Lomce.


8. PRESSUPOST

Exigim que el Govern asseguri que les Illes Balears destinin un % del PIB a educació que sigui com la mitjana de la resta de l’Estat. Correspon al Govern prioritzar les inversions en educació, tal i com es comprometeren amb els ciutadans i pressionar l’Estat per aconseguir els recursos necessaris per assolir aquest objectiu i la capacitat per gestionar-los.

Expressam per enèsima vegada la nostra decepció pels pressupostos educatius del 2017, que no han arribat als 1000 milions d’euros, xifra considerada mínima per invertir la tendència que ens situa molt per davall de la mitjana del PIB estatal. Aquesta demanda és compartida per altres col·lectius de la comunitat educativa, com el CEIB, La JPDNU, FAPA i Illes per un pacte.

No és la primera vegada que reivindicam la falta d’inversió en educació.

Quan el Govern va presentar els pressuposts del 2016, des de L'Assemblea de Docents vàrem manifestar de manera contundent que no revertien ni de prop les retallades greus sofertes als darrers anys a Educació i exigírem, que es dugués a terme un pla de xoc per pal·liar la situació precària de les infraestructures i les ràtios elevades. Aquesta demanada no atesa, va desembocar en la convocatòria de vaga per dia 15 de desembre de 2015 i de concentració dels docents davant del Parlament. Tant la vaga indefinida, com la manifestació es desconvocaren “in extremis” quan el Govern i els partits que li donen suport arribaren al compromís amb l'Assemblea de Docents, de dedicar el 30% de les millores de finançament que es produïssin durant el 2016 a Educació. Les desviacions produïdes en els pressupostos del 2016 posen en evidència la falta de previsió del Govern vers les necessitats urgents del nostre sistema educatiu i la dotació insuficient de recursos per a Educació als pressuposts del 2016. Constatam amb enuig l’incompliment del compromís amb els docents.

Per tot el que hem exposat instam el Govern que, aprofitant l’inici d’any, es proposi fer una política valenta i decidida en favor de l’educació, escoltant a la comunitat educativa per tal de sortir de l’estancament actual. Només així aconseguirem una educació digna, de qualitat i en català.