L’Assemblea de Docents demana reunió amb la Consellera de Presidència per crear el Col·legi de Docents de les Illes Balears

L’Assemblea de Docents demana una reunió amb Pilar Costa, Consellera de Presidència, perquè proposi una llei de creació del Col·legi de Docents de les Illes Balears. El passat 2 de febrer es va enregistrar la proposta de creació del Col·legi de Docents de les Illes Balears, el 25 de maig es tornar a demanar per aquest tema i en cap moment s’ha rebut resposta.


El col·lectiu docent ara mateix és l’únic col·lectiu que atén un servei públic que no té representació en un marc d’un col·legi professional. Els serveis sanitaris i socials sí que en tenen.

La comissió UNESCO-OIT de 2015 alertava de la tendència a la "“desprofessionalització” dels docents “a tots els nivells com a resultat de les mesures d'austeritat i esquemes comptables mal dissenyats” i recomana “assegurar que l'estatus de la docència com a professió sigui públicament reconeguda i respectada.” i que cal “assegurar que els docents i les seves organitzacions participen de forma prominent i juguen un paper constructiu en les discussions polítiques i en els esforços per a la reforma de l'educació”.

En aquesta línia i seguint una tendència que tenen els països amb sistemes eduactius d’èxit d’empoderar els docents, la creació del CDIB hauria de respondre, per una banda, al reconeixement explícit de la professió per part del Parlament de les Illes Balears i, per tant, pel conjunt de la societat de les Illes que representa i, per l'altra, a la necessitat de que existeixi un instrument permanent de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Universitat, així com amb la Universitat mateixa, per tal de que els docents siguin oïts en aspectes tan importants com:

1. Formació inicial i contínua del professorat.
2. Definició dels estàndards professionals dels futurs docents.
3. Accés a la funció docent i carrera professional.
4. Impuls i dinamització de processos d'innovació educativa.
5. Assessorament i consulta en la generació de normativa que estigui relacionada amb l'exercici de la professió (currículum, organització escolar, planificació educativa, ...).
6. Codi deontològic i representació de la professió davant de la societat.

Aquesta col·laboració no substitueix ni interfereix amb la representativitat dels sindicats i en l'exercici de les seves funcions ni amb els òrgans de consulta i participació de la comunitat educativa previstos a la normativa vigent, com és el Consell Escolar de les Illes Balears i els Consells Escolars Insulars i Municipals.
Més recent Anterior

Formulari de contacte