La Coordinadora de l'AD s'ha dissolt

En cap cas es dissol l'Assemblea de Docents, sinó que suspèn temporalment la seva activitat,  fins que alguna assemblea de centre decideixi que es necessari reactivar-la.

Les diferents feines que es feien des de la coordinadora (comunicació, coordinació, convocatòries, difusió...) s'hauran de fer des de les assemblees de centre.

El blog, tots els correus electrònics i els perfils a les xarxes,  socials, també romandran aturats.
Més recent Anterior

Formulari de contacte