dilluns, 16 de novembre de 2015

Una altra vegada haurem de lluitar pels nostres drets: dijous Assemblea de Docents de Mallorca

Millores laborals per la resta de funcionaris i perpetuació de retallades pels docents

Un mes després de la consulta realitzada per l'Assemblea de Docents respecte a la proposta d'acord global de la Conselleria d'Educació, proposta que va ser rebutjada per una àmplia majoria dels docents, convé fer un repàs de la situació i del context en el qual ens trobam.

Aquella consulta va ser tremendament ignorada per la Conselleria, el Govern i els partits que l'integren. Des de llavors, cap membre del nostre comitè de vaga ha rebut cap comunicació -formal o informal- per xerrar-ne, ni en el seu moment es va poder escoltar cap valoració oficial d'aquell referèndum per part de ningú.

De qualsevol manera, des del comitè de vaga es donà un temps prudencial per rebre una resposta per part de la Conselleria. Esperaríem a la proposta de pressupostos. Una vegada arribats aquests, veiem com ens trobem amb una proposta continuista amb els pressupostos educatius del Govern Bauzà, amb un incompliment molt clar de les promeses electorals en matèria de pressupost educatiu dels partits que donen suport al Govern. I cal entendre l'austeritat dels pressuposts com un gran entrebanc en la resolució de problemes més greus del nostre sistema educatiu: aules massificades, manca de professorat de suport educatiu, manca i deficiència en infraestructures i etc.

A més d'això, hem pogut veure com des del Govern s'ha retornat drets laborals als funcionaris de sanitat i als dels serveis generals mentre que a nosaltres se'ns torna a castigar amb un «acord marc» que prorroga les retallades, en alguns casos fins a tres anys. En el tema dels sexennis, el nostre «equivalent» al complement de la carrera professional, veiem com aquests se seguiran congelant com ja va fer el Govern Bauzà i així consta el la proposta de pressupost que ha fet el Govern per 2016. Mentrestant, la Conselleria d'Educació, per ara, no fa comptes negociar amb el Govern aquestes millores. Per això mateix, aquest no va ser un punt a tractar a la mesa sectorial de divendres passat.

A les darreres negociacions entre els comitès de vaga i la Conselleria d'Educació, tot i reclamar millores en tots els punts, la nostra incidència va ser especial en la millora de les nostres condicions laborals a les nostres aules, aquelles que també repercutien en la millora de l'atenció al nostre alumnat. Això no impedeix que ara ens manifestem agreujats per aquesta política de discriminació del nostre col·lectiu respecte als altres en qüestions laborals i salarials.

És en aquest context, companyes i companys, que dijous 19 celebrarem una altra Assemblea de Docents de Mallorca. Aquesta tindrà lloc a l'IES Josep Sureda i Blanes de Ciutat a les 17h. Entre altres temes, i seguint els acords presos a la nostra penúltima assemblea a l'IES de Sineu, dijous es xerrarà de concretar mobilitzacions per demanar un millor pressupost en educació, un tracte no discriminatori del professorat i la reobertura de la negociació amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents.

Recordau que els pressuposts de la comunitat autònoma no s'aprovaran fins passades les eleccions del 20 de desembre. Qualsevol compromís de millora d'aquests s'haurà d'aconseguir amb anterioritat i això és feina de tots i de totes.