Acta de l’Assemblea de Docents a Ses Cases des Mestres (Santa Maria), 30/07/13


Ordre del dia:
 1. Informació del Comité de Vaga
S’explica la feina que s’ha duit a terme fins ara:
 • Promoure el suport a la vaga dins les mocions contra el TIL als diferents ajuntaments. Hores d'ara s’han posicionat 15 ajuntaments en contra, però només 1 ha inclòs la referència a la vaga. ERC s'ha compromès a portar la iniciativa (amb referència a la vaga) a 13 ajuntaments.
 • Contactes i reunions amb diferents organitzacions del món cultural o de l’ensenyament per informar i demanar suport a la vaga. L'OCB s’ha pronunciat a favor de la Vaga. Altres entitats com FAPA i COAPA donen suport a les nostres reivindicacions. Ens hem reunit també amb UCTAIB per donar-los informació.
 • S’ha fet un document que recopila la pèrdua de retribució salarial dels docents els darrers anys. En breu es penjarà al bloc.
 • S’està fent el document de resposta als dubtes que han anat sortint a les assemblees o que ens heu demanat a través del mail.
 • S’ha fet el segon vídeo de l’assemblea, que ja té quasi 2500 visites a youtube.
 • La setmana passada es va fer una reunió amb docents de la concertada per tractar el tema de la Vaga en relació a l’escola concertada. S’ha creat un grup de treball per veure com es poden integrar al procés de lluita que encapçala l'assemblea. Interessats, contactar per facebook.
 • S’han fet una reunió més amb els sindicats per tal d’apropar postures. Els sindicats parlen d'un començament de curs anormal, però no han concretat en què consistirà. Per tant l’Assemblea seguirà amb les passes necessàries per convocar-la de manera autònoma, si així ho ratifiqués l'Assemblea.
Alguns assistents demanen als sindicats que concretin la seva postura. Na Mª Antònia Font, de l’Stei (únic sindicat de la Junta present) recorda que han fet un sondeig entre els seus afiliats i que dia 2 de setembre convocaran una assemblea d’afiliats per decidir que fan. Un assistent recorda als sindicats que molts docents estan per la vaga, i que si la convoquen i no és un èxit, no quedaran més desacreditats que si no la convoquen.
 1. Objectius de la Vaga
S’expliquen els objectius i es recorda que és molt important que la societat sàpiga per què protestam. La Vaga ha de ser un instrument educatiu. Hi ha discussió sobre si només hi hauria d’haver la retirada del TIL com a reivindicació, o també establir un ordre de prioritats. Es deixa clar que dins l'ordre de prioritat a l'hora de negociar, la retirada del TIL és bàsica, però aquestes qüestions de tipus estratègic es decidiran en properes assemblees. Finalment per consens es decideixen mantenir els vuit punts, i afegir un darrer punt amb referència explícita a la LOMCE.

Taula reivindicativa:
1-Retirada del decret de TIL
2-Retirada del projecte de decret de Convivència i la Llei de símbols.
3-Beques de transport i menjador efectives i convocades en el temps i la forma adient. Dotació suficient i eficient perquè es pugui dur un bon pla de reutilització de llibres.
4-Recuperació de les plantilles, del professorat d'Atenció a la Diversitat i de les ràtios anteriors a les retallades.
5-Substitucions immediates de les baixes.
6-Baixes 100% remunerades.
7-Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost.
8-Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l'1 de juny de 2012 i acompliment de l'acord salarial de 2008 per l'escola concertada.
9-Petició a la Conselleria d'Educació que insti al Govern Central a retirar la LOMCE.
 1. Inici de negociació
S’explica que abans de convocar la vaga es farà tot el possible per negociar amb la Conselleria. A finals de semana s'entrarà una sol.licitud en el registre de la Conselleria. Es demanen voluntaris per formar part del grup que serà l’encarregat de les negociacions prèvies. Es presenten voluntaris i són ratificats per l'Assemblea.
 1. Procediment per convocar la Vaga
S’explica quin és el procediment per convocar vaga des de l’Assemblea de Docents: s'ha de convocar una assemblea de treballadors amb un únic punt a l'ordre del dia que sigui “aprovació de convocatòria de vaga” i fer una votació secreta en què el “sí” guanyi per majoria simple (vegeu article 3 del RD 17/1977 -consolidat amb STC 11/1981). Perquè l'assemblea tengui validesa ha de ser convocada o bé per sindicats, o bé pels representants dels treballadors (Junta de Personal Docent) o directament pels treballadors en nombre no inferior al 40% del col·lectiu convocant (article 46 Llei 7/2007).
Per fer viable la convocatòria l'Assemblea acorda emprendre dues vies simultànies.
 1. Per una banda tots els presents a l'assemblea signen un full on s'insta als nostres representants a la Junta de Personal Docent per a que convoquin una assemblea de treballadors per al proper dia 30 d'agost. S'enviarà aquesta setmana a la Junta de Personal.
 2. S'iniciarà una recollida de firmes entre tot el col·lectiu docent de les Illes per a poder convocar aquesta assemblea en cas que la Junta de Personal Docent no respongui a les nostra demanda. Es necessitarien més de 4.000 firmes, però el mateix procés de recollida pot enfortir encara més l'organització de base.
Es recorda que en el segon cas, si la recollida de firmes no s'hagués aconseguit a temps i això impedís començar la vaga el 13 de setembre, l'Assemblea decidiria quin dia començaria finalment.
Un membre de l'assemblea informa que hi ha la possibilitat que el SEPC s'adhereixi a la vaga de professors amb una convocatòria de vaga de llibres tancats, consistent en que els alumnes assisteixen al centre però no imparteixen classe. El comitè es reunirà amb ells.
Una altra docent proposa als companys que estan afiliats als diferents sindicats que escriguin al seu sindicat instant-los a convocar la Vaga.
 1. Caixa de resistència
Es necessiten voluntaris per posar-la en marxa (voluntaris posar-se en contacte a través del mail de l'assemblea). L’OCB ha oferit el seu CIF.
 1. Torn obert de paraula i altres
A la darrera assemblea es va proposar fer un sopar a finals d’agost per donar major ressò a la nostra lluita i enfortir el col·lectiu. Serà dia 30, després de l’assemblea (on es votarà convocar la Vaga Indefinida si s'ha pogut fer una convocatòria vàlida). Es proposen dos llocs: Sant Marçal a Sa cabaneta, i el Parc de n’Hereveta a Porreres. Pròximament es concretarà aquest punt a través del mail i xarxes.
Més recent Anterior

Formulari de contacte