ACTA 7 de maig IES SINEU


ASSEMBLEA DOCENTS IB 7 DE MAIG DE 2013 “IES SINEU”

ORDRE DEL DIA

- Aprovació de l’acta anterior
- TIL
- Valoració tancades
- Vaga
- Escrits premsa
- Nou govern
- Votacions on line
- Propostes
______________________________________________________________________

- Acta anterior. Aprovada

- Drecret TIL

Na Marian Antònia Font en nom del sindicat STEI realitza una extensa explicació del decret integral de llengües publicat el passat 20 d’abril. Exposen el seu desacord a la manera en que es vol imposar la implantació de l’anglès. Informa que l’annex no ha passat per mesa de negociació (enacara no s’han publicat a BOIB).

L’STEI proposa:
 · Insubmissió per presentar el Projecte Lingüístic de centre
 · Fer suport als centres que diuen NO al nou projecte lingüístic
 · Insubmissió justificada només ho poden fer els pares

Davant una pregunta de les conseqüències de ser  insubmís na Maria Antònia Font va contestar que es podria obrir un expedient i va afegir que si ho fan més d’un 10 % del professorat era difícil de tramitar tants d’expedients.

FETE UGT i CCOO davant aquesta pregunta exposen que no convidarien a la gent a fer accions amb les quals puguin sortir perjudicats.

Ronda de preguntes referides al TIL:
· Com queda a infantil el TIL?
· Contrapropostes: Fer el TIL a tope, l’Administració no ho podrà assumir
· Si un centre es declara insubmís que rebrà les conseqüències el director o el professorat que es declari insubmís.
· Hi ha un model de carta amb la proposta de insubmissió de pares?
· IES SANTANYÍ. Proposa agafar l’art. 20  i oferir que sigui Religió. Fer una reunió amb l’associació de directors de primària i secundària. Què passa si el consell escolar no l’aprova? Què fa la Conselleria amb la carta d’un pare insubmís?.
· CEIP Ses Comes. Dimissió massiva d’equips directius a 1 de setembre. Manca de repercussió a Premsa. Falta d’informació als pares.
· IES PORT DE POLLENÇA. Si el projecte lingüístic s’accepta, seran les places d’interins que es perfilaran? Qui ho decideix?

Tres propostes con a conclusió (es farà una enquesta amb les propostes perquè es pugui votar als centres):

      - Acollir-se a l’article 20
      - insubmissió
      - Full de discrepància

- Valoració tancades i vaga.

En general es va trobar que havia anat bé.

· CEIP Ses Comes. Ells eren poca gent. Proposen que aquestes tancades s’haurien d’obrir al carrer, sobretot als pobles, més repercussió  als mitjans de comunicació.

Felanitx. D’acord amb les tancades. Esperen un 50 % de vaga. Ens hem de guanyar als pares.

· IES BINISSALEM. Informen que va anar un inspector per “investigar” si s’havia incitat als alumnes a participar al correllengua.

- Escrits premsa

No se sap si les notes que s’estan fent surten publicades o no. Es va proposar que quan es faci una nota a part d’enviar-la a premsa es pengi al blog.

· Pollença. El dia de ses tancades varen fer escrits tant de mestres com de pares i alumnes i els han fet arribar als mitjans

· Andratx i Pollença. Faran Manifestacions a mitjans maig

· CEIP Ses Comes. El que han fet és enviar fotos perquè pensen que es visualitza més.

· CEIP Costa i Llobera de Pollença va enviar un escrit a Diari de Mallorca on va sortir publicat i a  l’Última Hora on no ha sortit.

- Propostes

· Continuar amb la recollida de signatures demanat la dimissió del president Bauzá, Aina Aguiló i Rafael Bosch. Posar una creu damunt Rafael Bosch perquè ja ha caigut i afegir una casella amb la foto de la nova Consellera Joana Maria Camps amb una petita foto d’en Guillem Estarellas diguen-li el que ha de fer a l’orella.

· Fer una definició de que és l’assemblea de docents. Marina de l’IES Santa Margalida ja te una proposta i la compartirà al blog. Ens ha enviat el següent correu per aclarir aspectes de la seva proposta: “regular què és l'Assemblea de docents. És un esborrany i és poc concret, proposam un termini de quinze dies, per exemple, per enviar propostes sobre la base, que es recullin i amb tot això es redacti un document que es torni a enviar als centres abans de l'assemblea, de tal manera que allà només s'hagi d'aprovar. Ho dic perquè sinó les propostes sortiran durant l'assemblea, ens allargarem, no tendrem temps per redactar-ho, uns diran que no poden decidir pels seus companys... i tot pot acabar en no res. Exemple: l'esborrany de proposta no especifica ni torns, ni mètodes de decisió...

· IES San Marçal. Proposa fer un recull de signatures amb nom i llinatges de qui està disposat a fer vaga indefinida.

. Es proposa que no siguin els sindicats els moderadors de les assemblees.

· Vaga indefinida. Fer un sondeig per fer-la al curs 2013-2014

· IES Marratxí. Organitzar-se perquè en tots els docents de tots els centres de les illes un dia concret comencin la classe amb anglès sota el lema “5 min de spanglish”

· En cas d’una altra vaga, en comptes que la conselleria ens llevi la quantitat per dia de vaga, recollir de cada persona que volgués fer vaga 50 € (i anar a fer feina) i contractar amb aquests doblers un anunci als diaris.

· Enviar els punt a debatre a les assemblees amb temps perquè es puguin debatre en els centres.

· Fer manifestacions tallant els carrers

· Fer la propera assemblea abans de finalitzar maig.
Més recent Anterior

Formulari de contacte