Contra la intransigència del Govern i per la negociació i el consens en matèria educativa: #Vaga19M

El passat dimarts 28 d'abril va tenir lloc una suposada mesa de negociació amb la Conselleria d'Educació. A la mateixa, els representants del nostre comitè de vaga van plantejar la necessitat de negociar la implantació de la LOMCE en el present curs.

En aquella reunió es va argumentar la necessitat d'aturar les proves LOMCE a tercer de primària. Aquesta és una possibilitat que tot i ser factible, hi ha comunitats autònomes que han decidit no fer-les, el Director General Antoni Vera no va voler valorar. Davant les paraules dels nostres representants qüestionant les proves -no segueixen el model d'avaluació continua i global que instaura la pròpia llei; no s'avalua als alumnes de competències com és vol pretendre, sinó de continguts que per ventura no s'han treballat a classe; es segueix un model d'exàmens inadequat per l'edat dels infants i per la seva experiència als centres, etc.-, Antoni Vera va afirmar el seu compromís amb la implantació de la LOMCE i va anunciar que les proves seguirien endavant, essent un tema no negociable.

Així mateix mostràrem la nostra preocupació al director general sobre el problema generat en els centres de secundària per l'esborrany de Decret de currículums de l'ESO. Recordem que el  CEIB rebutjà els currículums i aprovà un informe alternatiu on demanava que es tornàs a iniciar el procés de consulta a la comunitat educativa amb un termini no inferior a 30 dies. Que es donàs termini adequat i suficient a la UIB per a l'anàlisi de les propostes curriculars i les assignacions horàries en relació a altres comunitats autònomes. Que qualsevol aprovació de normativa i entrada en vigor es comuniqui als centres amb un termini mínim de quatre mesos abans de finalitzar el curs per facilitar la planificació del curs següent als centres.

Tot i l'informe del CEIB, el director general va argumentar que l'executiu estava esperant el dictamen favorable del Consell Consultiu per poder aprovar el decret, sense voler escoltar en cap moment els arguments que li exposàrem. Mentre, els centres es veuen empesos a haver d'organitzar el curs següent sense que la normativa estigui aprovada, sense poder informar les famílies sobre les matèries que es cursaran a primer i tercer d'eso quan ja estam dins ben entrat el maig, i creant divisions en el si dels claustres ja que la Conselleria és responsable de bloquejar les tres hores lectives per fer una assignatura, l'única comunitat de l'estat on això passa, i passant la pilota als claustres per decidir quina matèria es penalitza.

El govern ens manté en la més absoluta inseguretat jurídica i organitzativa i actuant una vegada més amb una improvisació extrema. Per això exigim que qualsevol decisió en relació als currículums d'ESO ens consensuï amb la comunitat educativa i es postposi a després de les eleccions.

Davant de la manca de voluntat negociadora per part de la Conselleria d'Educació, de la seva manca d'arguments, dels problemes generats als nostres instituts per la imposició d'uns currículums i per la manca de consideració cap l'alumnat, els docents i les famílies que patiran unes improvisades i antipedagògiques proves LOMCE a tercer de primària, i recordant que ens trobam en el marc d'una vaga indefinida i d'una llarga lluita i reivindicació laboral que ve de fa dos anys, l'Assemblea de Docents de Mallorca acorda fer una crida a aturar els centres d'ensenyament el dia 19 de maig. A més, demana als companys de les altres illes a què celebrin assemblees per valorar si també se sumen a aquesta convocatòria de jornada de vaga contra la LOMCE.

Des d'avui mateix, l'Assemblea de Docents de Mallorca posa en marxa tota la seva maquinària per fer arribar a tots els companys el missatge de la necessitat de secundar aquesta jornada de vaga.
A la reunió, a més de mestres i professors han estat presents representants de les diferents forces sindicals. El treball unitari d'Assemblea, sindicats i altres associacions professionals és la pedra angular sobre la que se sosté l'èxit de la convocatòria de vaga.

Volem llançar també un missatge a aquells companys i companyes que es deixen influenciar per postures pessimistes. L'èxit de la vaga està assegurat si remam tots i totes en la mateixa direcció. Posau-vos a remar.

Quant a la vaga d'estudiants de dia 14 de maig, l'Assemblea de Docents de Mallorca fa seves les preocupacions i reivindicacions per una educació millor dels nostres alumnes. Per aquest motiu, donarem un suport actiu a la seva jornada de vaga.
Sabem que l'assumpte de la vaga eclipsarà la resta de temes que s'han tractat a l'assemblea d'avui. Per aquest motiu, aquests seran explicats en posteriors comunicats de premsa i en un resum de l'assemblea enviat a les assemblees de centre.

Més recent Anterior

Formulari de contacte