Comunicat respecte l'assemblea celebrada el 23 de juliol a l'IES Pau Casesnoves

Tal com havíem anunciat, i després de la recent reunió dels comitès de vaga amb la Conselleria d'Educació el passat dilluns dia 20, l'Assemblea de Docents es va reunir ahir per valorar diferents qüestions relacionades principalment amb tot el procés de la Vaga Indefinida.

Amb una assistència d'entorn a 100 persones, a meitat d'estiu i amb una assemblea convocada en pocs dies d'antelació, podem considerar tot un èxit la participació en la que ha estat la primera assemblea de la nova negociació de la vaga indefinida, que a ben segur esperonarà la participació en les successives assemblees que es vagin convocant.

Després d'un punt informatiu en el qual es va donar comptes de totes les accions dutes a terme pel comitè des de la darrera assemblea, es va passar a valorar l'esborrany de substitució de baixes i tot allò referent a la vaga.

Quant a l'esborrany de substitució de baixes, es va valorar positivament que la Conselleria hagi inclòs quasi totes les propostes que el Comitè de l'Assemblea va posar sobre la taula a la reunió de dilluns passat per tal de millorar el text. Conscients que la proposta s'aprovarà avui en Consell de Govern, l'Assemblea li dóna el seu vist i plau tot supeditant la seva aprovació final dins el context de la vaga, a arribar a un acord global també amb tota la resta de punts.

En aquest sentit, es va aprovar també la línia d'apostar per una negociació global en tots els punts que, d'acord amb allò prèviament acordat amb la Conselleria, hauria de començar durant la primera setmana d'agost.

En el tercer punt de l'assemblea es va tractar la qüestió de la implantació de la LOMCE. Es va trasmetre a l'Assemblea el posicionament del govern sobre aquesta qüestió i es va constatar novament la distància que hi ha entre aquest i l'Assemblea. S'acordà que es demanarà al govern que solucioni totes les conseqüències negatives que la implantació de la LOMCE tengui sobre les plantilles i les àrees més afectades. Quant a les conseqüències pedagògiques, el mateix govern admetia el matí i així es va informar als presents, que no queda garantida la formació integral de l'alumnat que començarà primer d'ESO el proper curs, i que amb les accions empreses pel govern per minimitzar la LOMCE no es pot solucionar.

Un assumpte polèmic que no es va arribar a tractar va ser el de les titulacions per impartir classes d'anglès. Durant l'assemblea va sortir el tema, i des de la moderació es va posar com a primer punt dels assumptes diversos en el torn obert de paraula. Arribats a aquest punt, la persona interessada, que havia tret la qüestió en el transcurs de l'assemblea, ja havia partit sense dir res.

Des del Comitè de Vaga valoram molt positivament aquesta darrera assemblea, ja que significa l'inici d'un procés negociador per millorar el nostre sistema educatiu, i ara és responsabilitat del govern seguir posant a sobre de la taula les propostes de solució en els diferents temes, i dels treballadors i treballadores de l'ensenyament prendre part activa en la negociació a través de les assemblees que es convoquin a partit de l'agost.

Més recent Anterior

Formulari de contacte