Comunicat de la plataforma CREA després d'haver-se reunit amb els representants de la Conselleria d'Educació

Pot ser normal un curs sense educació artística?

Els representants de la Plataforma CREA ens vàrem reunir ahir dematí amb el Director General d’Ordenació, Antoni Morante, i la cap de serveis d’Ensenyament de Règim Especial, Maria Francisca Thomàs, per tractar els aspectes relacionats amb la implantació de la LOMCE i els perjudicis que crea a l'ensenyament de les matèries artístiques.

Com a conseqüència del poc marge de maniobra deixat per l’anterior equip de Govern, la nostra comunitat serà la més perjudicada en quant a la pèrdua horària de les matèries artístiques. Les instruccions per a l'inici de curs donades el passat 14 de juliol pel conseller Martí March, en què se'ls instava als directors dels instituts que apliquessin els horaris de les assignatures de la LOMCE, encara que no comptin amb l'aprovació dels claustres, han estat insuficients i arriben en retard, ja que a molts de centres no s'ha contemplat la possibilitat d'utilitzar les tres hores de lliure disposició per destinar-les a les àrees que més perden amb la nova Llei. La Conselleria s'ha mostrat conscient de la problemàtica que ens afecta, tot i que les solucions es plantegen de cara al curs 2016 - 17, i no pel proper curs que encetam en setembre de 2015.

El tema més urgent dels plantejats ha estat la dràstica reducció de les hores destinades a música i plàstica a secundària. Les dades recollides des de la nostra plataforma no són gaire esperançadores; les vacants de música, publicades per la Conselleria d' Educació el darrer divendres, s'han reduït a la meitat, mentre que les hores de plàstica han perdut un terç del seu pes total a ESO i Batxillerat respecte al passat any.
Segons Antoni Morante, aquestes dades no són les definitives, i la reducció no serà tan gran per l'esmentat curs 2016 - 17. Estam pendents que ens facin arribar una previsió més acurada. De totes maneres, s'ha compromès a tornar a plantejar el tema, tot i que ha assegurat que les quotes de professorat estan tancades per l'inici de curs. Això vol dir que com a mínim es perden una trentena de llocs de feina pel professorat de música, per posar un exemple.

Des de la Plataforma CREA hem mostrat el nostre desacord en la manca de previsió i el retard en les mesures preses des de l'administració per intentar minimitzar els efectes de la Llei. Tot i això, destacam el seu interès i el compromís d'intentar solucionar el problema de cara al curs 2016-17. Per aquest motiu, ens ha dit la Conselleria que es comptaria amb nosaltres a l'hora de redactar els nous currículums i ens ha emplaçat a fer-los arribar una proposta d'organització de les matèries.
Així mateix, hem fet una proposta de desdoblaments per tal de pal·liar la reducció de professorat tant a música com a plàstica. Altres propostes han estat la creació d'un mapa escolar de recursos de l'educació artística i la creació de la figura d'un coordinador d'estudis d’Arts.

Tot i que la Conselleria s'ha compromès a defensar els ensenyaments de música i plàstica davant el Govern central, la manca de temps i de pressupost condicionaran inevitablement el curs que ve pel que fa a aquestes matèries, així com la improvisació viscuda aquest darrer mes per la Conselleria d' Educació. Segons A. Morante, "el nou Govern té clar que l'educació artística ha d'ocupar un espai digne dins els plans d'estudi", però la seva resposta i demanda davant les nostres crítiques ha estat "la necessitat d'iniciar el curs amb normalitat". Doncs bé, sembla que aquesta normalitat no la trobarem a les matèries artístiques, pel que compte al nombre d'hores impartides en continguts artístics que rebran els alumnes de les Balears, com la situació laboral dels companys i docents artísitcs, alguns d'ells superant el nombre d'hores lectives segons normativa, i altres perdent el seu lloc de treball.
Més recent Anterior

Formulari de contacte