L'Assemblea de Docents amb els projectes d'innovació educativa

El projecte educatiu d'educació autodidacta del CEIP Talaiot

El Projecte Educatiu de Ceip Talaiot sorgeix arrel de petites i grosses situacions de colapse del Claustre davant les dificultats per donar respostes educatives als diferents problemes d’infants, famílies i mestres.

Els projectes educatius basats principalment en els aprenentatges de coneixements i memorització, (oblidant el creixement emocional) i l’exigència d’èxit social ens ha conduit cada vegada més a situacions de conflictes greus.

Davant d’aquesta situació de la nostra petita escola, hi ha al darrera tot el conflicte social actual, caracterizat a per la pèrdua de valors individuals i col·lectius, pels canvis socials, pels canvis de rols o models educatius que per la rapidesa dels mateixos canvis deixen de ser útils, etc.

Dins aquest marc de crisi social globalitzada, la nostra escola només és un petit reflexe del que està passant a aquest sistema global (no som ni un cas aïllat ni excepcional).


Davant aquests fets i després de constatar que la majoria dels infants no volen anar a l’escola i és una realitat que hi ha alts índex d'abandonament, en definitiva, veuen i viuen que l’escola no és un lloc on es promogui el goig per aprendre, d’aprendre amb alegria, d’aprendre a gaudir de les relacions, de l’amistat, del respecte, del plaer de compartir,…

Aquestes reflexions nostres, i d’altres de molt abans de nosaltres no ens desanimen; ben el contrari ens estimula a la recerca d’experiències educatives, de viatjar per conèixer experiències diferents a França, a Itàlia, visites a les escoles Waldorf de la nostra comunitat, visites a escoles Montessori, trobades en moltes escoles de la Comunitat Catalana (el Martinet, Congrés d’indians,...) Com també el seguiment de les escoles d’Equador i l'estudi dels llibres de Rebeca i Mauricio Wild entre d'altres.

Valorar aquestes experiències que tenen en comú la recerca d’un NOU PARADIGMA EDUCATIU,
ens atrevim a definir com a tret principal: la recerca de la FELICITAT, com la característica que ens fa més humans.

Immersos en aquest viatge; inicialment ens dóna la mà; Maria Montessori, i just després Jean Piaget; seguim de molt aprop les etapes evolutives que ell va definir. Després si hem d’elegir una escola, elegim el “Pesta” (escola a l' Equador de Mauricio i Rebeca Wild) i els seus llibres, dels quals ens inspirem.


Per tal de fer un resum, el bessó del treball de Ceip Talaiot, escola inspirada en els ambients dels Wild i en el canvi de rol del mestre, és: crear espais de maduresa, de maduració INDIVIDUAL (no col·lectiva), on els individus poden descobrir per sí mateixos (explorar, manipular els materials, experimentar, etc); sense imposició dels adults o d’altres infants (els adults es mantenen sempre que poden en un tercer pla).

Seguint el fil conductor dels Wild, feim formació a través d' Olga Arnedo, directora de l’escola CreaNova. Javier i Olga, fundadors de la Fundació Nec, ens aporten idees apassionants de la seva experiència en educació autodidacta a l’escola CreaNova a Sant Cugat des Vallès.

Resumint el Projecte Educatiu a educació infantil i a primària al Talaiot feiem incidència en els següents punts:
  • Creació d’ambients tranquils i relaxats que puguin satisfer les necessitats bàsiques dels infants. Els adults són responsables de la creació d’aquests ambients. Les famílies ens donen suport per la creació i manteniment d’aquests ambients. 
  • CIRCULACIÓ LLIURE per aquests ambients. 
  • L’aprenentatge és individual, sorgeix de la necessitat interna i condueix cap a una maduració autodidacta. RESPECTE als processos individuals dels infants. 
  • AUTORREGULACIÓ (en tots els moments del dia; l'infant tria que vol fer, on vol estar i amb qui vol estar, si te gana o no en té, etc).
  • L’ENTRADA LLIURE a aquests ambients esta lligada al desenvolupament de la responsabilitat per complir les NORMES I ELS LÍMITS a cada un dels espais. 

Per poder dur endavant el projecte, el Claustre s'ha i s'està formant en educació no directiva i la despesa de dita formació ha estat assumida per cada un dels mestres. L'escola necessita de mestres formats, renovar les instal·lacions per poder adaptar-les a les necessitats dels infants, necessita d'altres materials i recursos. Així, ens vàrem veure abocats a la necessitat de crear l’ Associació Innova Talaiot; una associació vinculada als mestres i famílies del Talaiot per tal que puguin cercar recursos per finançar el projecte del centre. D’aquesta manera van sorgint diferents activitats per tal de fer possible el somni. D'aquí neix el cicle de conferències, actualment el segon cicle de conferències (i d'altres activitats com venda de paperetes, jornades de treball per mestres i famílies, reunions pedagògiques, assessoraments entre iguals, etc...) d'aquesta manera es pot dotar econòmicament el projecte.

Al cicle de conferències hi participen ponents especialitzats en educació autodidacta, educació activa, especialistes en neurociència, especialistes en acompanyament respectuós... en definitiva, ponents vinculats al món educatiu, persones que aporten la visió i l’experiència de què un nou paradigma educatiu és possible. Dins aquest marc esperam que el primer ponent, Isra García, que és una bomba mediàtica pel seu positivisme, ens contagii del seu entusiasme i ens aporti idees per fer créixer aquest somni.

Les persones que assisteixin a les conferències d’alguna manera participaran en la creació d’aquest nou paradigma educatiu. Nosaltres així ho creiem, per això el títol del cicle de conferències: “Construint una nova mirada cap a l'infant”. També ens agrada dir la frase de Miquel Martí i Pol: “Tot està per fer i tot és possible”.
Més recent Anterior

Formulari de contacte