Els directors d'escola, desorientats amb el TIL

L'Associació de Directors de Secundària -ADESMA- ha enviat una carta a la Conselleria per tal que els contesti per  escrit tots els dubtes que se'ls presenta davant l'aplicació del TIL a les aules. En primer lloc, pel que fa als alumnes amb necessitats de suport (nee i nese) que no poden seguir una classe normal, i molt manco ho podran fer en anglès.
De més a més, sol·liciten si el material per a l'aprenentatge ha d'estar tot en anglès o si es pot utilitzar material escrit en altres llengües. Aquest dubte sorgeix davant la gran quantitat d'assignatures que s'han d'impartir en anglès i que no estaven previstes al mes de juny.
Encara més dubtes: Si una assignatura no es pot fer en anglès perquè els alumnes no poden seguir-la, en quina llengua s'hauria de fer? Què es fa amb els pares contraris al fet que s'ensenyi en anglès determinades assignatures? Què passa si un alumne suspèn una matèria pel mal domini de l'anglès i no pel coneixement de la matèria?
Tot plegat configuren un allau més d'arguments perquè el TIL es deixi en suspens fins que no s'aclari tot, començant per les negociacions entre Assemblea, sindicats i Conselleria.
Més recent Anterior

Formulari de contacte