ESTAT DE LES REUNIONS DE NEGOCIACIÓ AMB LA CONSELLERIA A DIA 13/10

La darrera reunió que els comitès de vaga hem tengut amb la Conselleria d'Educació dins el marc de les negociacions de la vaga va ser el dilluns dia 7 d'octubre, reunió a la que vàrem ser citats amb un correu electrònic enviat a les 10:09 h. del mateix dia (veure). Va ser una llarga reunió en la qual, com en totes les precedents, no es va arribar a cap acord. Davant el bloqueig en les negociacions, vàrem sol·licitar de manera oral que quan se'ns tornàs a convocar, la convocatòria anàs acompanyada d'alguna nova proposta per part de l'administració per tal de desbloquejar les negociacions, i també de manera oral es va sol·licitar un calendari de reunions per poder planificar millor aquestes.
El dia següent, dia 8, a les 14:10 h. vàrem rebre per correu electrònic la convocatòria per una nova reunió el mateix dia a les 17h., en la qual se'ns anunciava que ens lliurarien un calendari de reunions (veure). Des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents vàrem decidir que tan sols hi aniria una persona a recollir el document, i que amb posterioritat en faríem una valoració. No hi hagué reunió. Els comitès ni s'assegueren. Recolliren la proposta de calendari i partiren.
Una vegada vist el calendari, i d'acord amb el comitè de vaga de l'STEI i FE CCOO, decidírem elaborar una resposta que entràrem a registre el dia 10 al mig dia, ja que la primera reunió del calendari estava prevista per dia 11. El mateix dia 10 a les 11:02 havíem rebut la convocatòria per a la reunió de dia 11 (veure). En el document de resposta vàrem fer arribar a la Conselleria les següents consideracions (veure document):
-No ens podíem reunir dia 11 a les 12h. ja que és horari lectiu i els docents ara mateix som als centres. Tampoc no acceptàvem la reunió de dia 24, per coincidir amb la vaga general del sector educatiu a nivell estatal.
-Per a la reunió de dia 15, que hi hagués ordre del dia, que el primer punt fos aprovació de les actes, que per aprovar-les, abans la Conselleria havia d'haver-les enviat, ja que encara no disposaven de cap acta després de 7 reunions, i que dins l'ordre del dia hi hagués especificat els temes de negociació a tractar per tal de poder preparar propostes.
-També demanàvem que per properes reunions se'ns enviàs ordre del dia i acta amb 48 hores d'antelació.
-Finalment demanàvem a la Conselleria que aclarís el que s'havia dit en reunions anterior de manera oral sobre el marc de negociació. Si només es contemplava la possibilitat d'un acord global sobre els punts en conflicte, o si hi havia possibilitat d'un acord parcial.
Per tant, els comitès de vaga no anàrem a Conselleria el divendres 11 a les 12h.

ACTUALITAT
El mateix divendres rebérem la convocatòria de la Conselleria per a la reunió de dimarts dia 15 (veure). Aquest document no satisfà les nostres demandes prèvies pels següents motius:
-En l'ordre del dia només se sotmet a aprovació les actes dels dies 26 i 27 de setembre. És a dir, les dues primeres reunions de negociació amb els comitès de vaga, i nosaltres havíem demanat totes les actes de totes les reunions. No entenem per què la Conselleria té tantes dificultats per fer-nos arribar les actes.
-Tot i que el primer punt de l'ordre del dia és aprovar les actes dels dies 26 i 27, en el correu electrònic que ens han enviat, només hi ha l'acta del dia 26, i per tant, ni tan sols podem aprovar la del dia 27.
-El punt 3 de l'ordre del dia torna a ser molt inconcret, ja que demanàvem a la Conselleria que concretàs un poc més els punts a tractar per a poder preparar per la nostra part unes contrapropostes prèvies a la proposta de la Conselleria. També esperàvem que des de la Conselleria se'ns fes arribar alguna proposta nova per fer avançar les negociacions.
-En el mateix punt 3 el redactat fa esment a la "proposta d'acord global", però no sabem si això és una resposta a la demanda que ens aclarissin si l'acord havia de ser global o si hi ha possibilitats d'arribar a acords parcials per fer avançar les negociacions i la solució, encara que sigui parcial, del conflicte.
Més recent Anterior

Formulari de contacte