La subhasta d'art aporta 100.000 euros més a la caixa de resistència


La subhasta d'art solidari 'Artistes i mestres van plegats' ha recaptat 47.929 € a la subhasta celebrada al Trui teatre. S'han venut un total de 107 obres, de les 240 que sortien a subhasta. A aquests s'hi han d'afegir els 50.000 € recaptats amb la venda dels cinc gravats de Miquel Barceló. A la subhasta, el Miró ha arribat gairebé als 8.000 €, mentre que el gravat de Calder ha assolit els 4.400 i el gravat de Tàpies 4.000 €. D'altres, com Tinus Castañer, que ha sortit per 1 €, ha arribat als 130 en pocs segons. Unes 400 persones d'aforament al Teatre, amb molta expectativa i que s'emetia en directe per internet.
Les obres que no s'han venut encara es podran comprar via web (http://www.artiresistencia.com) fins al 31 de desembre, amb les mateixes condicions que ara: a meitat de preu de mercat. En aquest sentit, s'ha de dir que encara hi ha moltíssimes obres de qualitat.

La subasta de arte solidario Artistas y maestros juntos' ha recaudado € 47.929 en la subasta celebrada en el Trui teatro. Se han vendido un total de 107 obras, de las 240 que salían a subasta. A estos hay que añadir los 50.000 € recaudados con la venta de los cinco grabados de Miquel Barceló. En la subasta, el Miró ha llegado casi a los 8.000 €, mientras que el grabado de Calder ha alcanzado los 4.400 y el grabado de Tàpies € 4000. Otros, como Tinus Castañer, que ha salido por 1 €, ha llegado a los 130 en pocos segundos. Unas 400 personas de aforo en el Teatro, con mucha expectativa y que se emitía en directo por internet.
Las obras que no se han vendido todavía se podrán comprar vía web (http://www.artiresistencia.com) hasta el 31 de diciembre, con las mismas condiciones que ahora: a mitad de precio de mercado. En este sentido, hay que decir que todavía hay muchísimas obras de calidad.


The art auction gets 100,000 € for the teacher's emergency fund.
The auction 'Artists and teachers go together' raised 47,929€ yesterday at Trui teatre. 107 of the 240 works of art given away by the artists have been sold. We have to add here 50,000€ got by the sale of the 5 etchings donated by Miquel Barceló. At the auction, Joan Miró's work reached nearly 8000€, Calder's etching raised 4,400, and Tàpies, 4,000 more. Others, as Tinus Castañer, whose starting bid was 1€, reached 130 in few seconds. Over 400 people were at the theatre and the auction was broadcasted live on the internet.
The works of art which still haven't been sold will be able to be bought on the website (http://www.artiresistencia.com) until the 31st of December, with the very same conditions: half of their market price. It must be said, that there are still many high quality works of art.
Més recent Anterior

Formulari de contacte