L'aplicació del TIL és un despropòsit pedagògic

Isabel Cerdà, responsable política del TIL
L'enquesta feta per l'Assemblea de Docents a una setantena de centres demostra, una vegada més, que la implantació del TIL és un despropòsit pedagògic ple de llacunes i incoherències que poden suposar, a grans trets, que els alumnes deixin d'aprendre contingut de les matèries per aprendre un poc més d'anglès.
L'aplicació del TIL, ja se sap, va en contra de la comunitat educativa. En l'enquesta de 27 preguntes, dividides en infantil, primària i secundària, se n'han extret conclusions bastant preocupants pel que fa a la qualitat en l'educació. Davant l'obscurantisme de la Conselleria, hem volgut saber de primera mà quin és el nivell d'aplicació del TIL i la preparació dels centres en aquest sentit.
PRINCIPALS CONCLUSIONS:


1.- El TIL compta amb el rebuig del 63% dels consells escolars municipals.
2.- El TIL no s'aplica a la meitat dels centres.
3.- Les assignatures en anglès són, a primària, plàstica, musica, medi i educació física. Mentre que a secundària ho són matemàtiques, naturals, plàstica i música.
4.- La immensa majoria dels centres no disposa d'un auxiliar de conversa ni tampoc de professorat de suport.
5.- L'acreditació en coneixements d'anglès és minsa, amb molts pocs titulats amb el nivell C1.
6.- La metodologia AICLE és desconeguda per la immensa majoria dels docents. Just un 34% de primària i un 25% del professorat de secundària estan formats en aquesta metodologia.
7.- Hi ha una absència total de material per impartir les matèries. Això suposa que sigui el professor mateix que se'l prepara.
8.- Classes orals d'anglès. Mentre que a infantil hi ha un 56% de classes en anglès i un 32% a secundària, els resultats davallen al 16% de professorat que imparteix les matèries just en anglès.

CONSULTAR L'ESTUDI:
Més recent Anterior

Formulari de contacte