Pares i professors de Menorca i les Pitiüses es revolten contra les proves IAQSE

La jornada de vaga convocada a Menorca i a les Pitiüses ha tengut un seguiment del 40%. La motivació d'aquesta aturada han estat l'inici de les proves de nivell de IAQSE, aquest 11 de novembre. La prova en qüestió afecta tan sols als cursos de 1r, 3r i 5è, els afectats per la implantació del TIL -tot i que no s'aplica a 1r d'ESO on també es vol implantar el TIL-.
La convocatòria d'aquesta prova ha estat molt discutida per diversos factors: la manca de transparència amb el procediment; la sospita que aquestes pretenen ser unes proves manipulables; i elaborades d'esquena als centres educatius.
A part del seguiment de la vaga a Menorca i a les Pitiüses, la postura dels pares ha estat bastant clara: avui les aules tornaven a estar pràcticament buides. A Eivissa, de forma especial, els pares han manifestat el rebuig a aquestes proves. I així ho han transmès mitjançant escrits, manifests, no duent els nins a escola i decorant els carrers de verd. Així, les proves IAQSE d'avui ha Evissa han quedat més que desvirtuades per l'absència massiva dels alumnes. De fet, a cap dels centres s'ha assolit el nombre mínim de 30 alumnes per celebrar les proves (Santa Gertrudis, 15; Sant Rafel, 2; L'Urgell, 8; Sant Ciriac, 22; Poeta Villangómez, 6).
Des de l'Assemblea es considera que aquestes proves són una evidència més del tipus de Govern que tenim: desconfiat i manipulador. En primer lloc, perquè aquestes proves posen al mateix nivell alumnes de tots els centres educatius (públics, concertats i privats); perquè n'exclouen els immigrants i els alumnes amb necessitats (tan presents a l'escola pública!); i perquè l'elecció de centres no ha estat gaire 'aleatòria'. Per exemple, a Eivissa s'han escollit els únics 4 centres que practiquen la immersió lingüística...
Segons el director de l'IAQSE, Rubén Quesada, legalment, aquest organisme només ha de fer les proves a 4t de primària i a 2n d'ESO. Per tant, segons les seves pròpies declaracions, aquesta avaluació, no és mostral, com sí es descriu a la resolució de la Conselleria d'Educació. Aquestes proves es tornaran a celebrar al maig i es compararan amb les d'aquest novembre. Per això, es veu ben clar que aquestes proves són les 'seves' proves d'aplicació del TIL i no les que realment viuen i pateixen alumnes, mestres i professors de les Illes Balears.

*L’aplicació de les proves es realitzarà els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2013 per al curs de 1r d’educació primària i els dies 19, 20, 21 de novembre de 2013 per als cursos de 3r i 5è d’educació primària.

L’avaluació 'mostral' de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística es realitzarà a una mostra aleatòria de fins a 30 alumnes de 1r, 3r d’EP, i de fins a 35 alumnes de 5è d’EP de cada un dels 50 centres seleccionats, també, 'aleatòriament'. Aquest alumnat constitueix una mostra no representativa de l’alumnat de 1r, 3r i 5è d’EP de les Illes Balears.


Més recent Anterior

Formulari de contacte