Els centres educatius de les Illes Balears diuen NO a la PGA, NO al TIL

La Programació General Anual -PGA- no ha estat aprovada a la immensa majoria dels centres enquestats per l'Assemblea de Docents, com a mostra de rebuig a la implantació del Projecte del Tractament Integrat de Llengües -PTIL o TIL-. Així ho desvela aquest estudi que constata que, de 131 centres, 90 no han aprovat la PGA ni al seu claustre de docents ni tampoc al consell escolar, que engloba la comunitat educativa.

Quant a secundària, el 85% dels centres enquestats han dit que no a la PGA (33). I tan sols 3 centres l'han aprovada sense esmenes ni incidències. Per contra, hi ha un cas que crida l'atenció, el de l'Institut Joan Maria Tomàs, en el qual el director impedí que el claustre votàs la PGA, el mateix director que no deixà que l'IES acollís la jornada de les Obertes el passat 28N.

D'altra banda, a primària, de 92 centres 57 han dit que NO a la PGA. La incidència encara es fa major si hi sumam els 20 centres que han exclòs el TIL de la PGA i els 10 que l'han aprovat amb informes desfavorables.

La no aprovació de les PGA respon a una nova mesura de força contra la imposició, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Decret TIL, el qual afecta de manera directa l’autonomia del centre i aspectes pedagògics fonamentals.

A parer de l'Assemblea, la implantació del TIL impossibilita aspectes educatius bàsics:

1.- Limita l'autonomia de centre i de claustre per elaborar projectes educatius en funció del context social i cultural i de les característiques de l'alumnat que hi ha a cada centre.

2. -No està garantida, de cap manera, l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives.

3.- El projecte PTIL no presenta aportacions metodològiques.

4.- No hi ha gens clars els criteris d'avaluació, alhora que es constata que l'alumnat deixarà d'impartir bona part de la matèria relacionada amb les assignatures impartides en anglès.

5.- No hi ha una formació específica suficient del professorat per impartir les assignatures en anglès. Tampoc no hi ha els recursos humans suficients per dur-ho a terme amb garanties.
Més recent Anterior

Formulari de contacte