COMUNICAT DE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS DE L'IES MARRATXÍ

Des de dia 20 de desembre, en què la Conselleria d'Educació va comunicar al nostre director, Jaume March, l'obertura d'un expedient disciplinari per falta molt greu, han aparegut, en algun mitjans de comunicació, diversos rumors i notícies que no s'ajusten a la realitat dels fets. És per aquest motiu que l'Assemblea de Docents de l'IES Marratxí voldríem fer una sèrie d'aclariments per contribuir a esmenar els errors que poden ser fruit del desconeixement i, alhora, denunciar les actuacions interessades d'un o dos mitjans de comunicació que segueixen clarament una estratègia de desinformació i intoxicació argumental amb finalitats ideològiques:


1.- A hores d'ara, només tenim constància de l'obertura d'un únic expedient disciplinari entre els membres del nostre equip educatiu -el que afecta al nostre director-, això no obstant, a cinc dels nostres companys i companyes se'ls han obert diligències informatives per la seva legítima actuació durant els dies de mobilització de principis del present curs escolar.
2.- De la mateixa manera que hem fet pública la nostra solidaritat amb el director del Centre, ens solidaritzam igualment amb tots i cadascun dels companys que ja han hagut de declarar davant la representant del Servei d'Inspecció Educativa, com a resultat d'una denúncia que no està sustentada en raons de caràcter pedagògic ni de sentit comú, sinó que obeeix a una estratègia de persecució ideològica. Pot servir com a exemple el fet que, dos dels nostres companys han estat interrogats per intervenir en una reunió de l'AMIPA del Centre com a portaveus d'aquesta Assemblea, quan hi assistiren convidats per la Junta Directiva per transmetre-hi els nostres posicionaments i, a més a més, són pares d’alumnes del centre i membres de l'APIMA.
3.- Les relacions entre aquesta Assemblea i l'APIMA del Centre (els únics representants legítims dels pares i mares que nosaltres reconeixem) han estat sempre molt cordials i productives, atès que, tant uns com els altres, tenim com a objectiu nuclear l’aconsecució d’una educació pública de qualitat de la qual en són els principals beneficiaris els nostres fills i alumnes. És per això que consideram part de la intoxicació informativa elevar l'anècdota a categoria: UNA família que denuncia no es pot atorgar la representació dels pares del Centre.
4.- Ens sentim especialment desprotegits davant l'actuació de la Conselleria d'Educació, que, lluny de reiniciar el diàleg amb els nostres representants, ha optat per l'estratègia de la por per evitar les veus crítiques amb la seva política educativa de retallades i d'imposició, i utilitza -i, al nostre parer, estimula- l'existència de denúncies infundades per persistir en la desqualificació dels membres del col·lectiu de docents davant de la societat.
5.- Recordam que, l'Assemblea de Docents de l'IES Marratxí subscriu plenament el decàleg de reivindicacions de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears que, com no es cansen de repetir llurs portaveus, no es limita només a la retirada del TIL, i participa activament en les mesures de pressió i/o resistència que es proposen, fins i tot si aquestes s'oposen a les propostes de l'Associació de Directors, com va passar quan ens vàrem negar a aprovar les Programacions Generals Anuals dels centres. De manera que, en cap cas pertanyem a un mal anomenat “feu” del director Jaume March. Ben al contrari, quan s’escau, ens hi posicionam en contra si ho consideram necessari, atès el context de participació democràtica més elemental i natural que caracteritza els centres educatius d’Europa al segle XXI.
En conclusió: aquesta Assemblea és lliure i sobirana i no ret vassallatge a ningú.
6- Insistim que les reivindicacions a què donam suport no pretenen prioritàriament l’aconsecució de finalitats econòmiques. Una constant que ha caracteritzat el moviment ha estat l’absolut altruisme. Prova d’aquesta asseveració, són les classes extraordinàries que està duent a terme el col·lectiu de docents de 2n de batxillerat del nostre centre fora del seu horari laboral, per tal de recuperar els dies de no docència com a conseqüència de la vaga de les tres primeres setmanes del curs.
7.- Reiteram el nostre compromís en la defensa de la llibertat d'expressió i demanam, una vegada més, que s'acabi amb qualsevol tipus de desqualificació, coacció i persecució per motius ideològics cap al col·lectiu docent, perquè només així podrem recuperar el clima de confiança entre nosaltres, l’alumnat i les famílies, sense el qual la nostra tasca educativa és impossible.

Assemblea de Docents de l'IES Marratxí
Més recent Anterior

Formulari de contacte