La Conselleria crea un servei d'assessorament del TIL inútil, digitat i que no aporta cap solució

La primera reunió del nou servei d'assessorament ATLES, creat sense consens i amb personal escollit a dit, no aporta cap solució als dubtes dels docents Mallorca, gener 2014
Si fa mesos que des de la comunitat educativa denunciam que el TIL no està justificat pedagògicament i que tot allò relatiu a la seva imposició és pura improvisació, avui a la xerrada de presentació de l'equip d'Assessorament al Tractament de Llengües a les Escoles (ATLES) la cosa ha tornat a quedar evidenciada.
La reunió de presentació ha tengut lloc a les 12:30 en el Centre de Professorat de Palma i hi han assistit el Cap de Servei de Tractament Integrat de Llengües, Fernando Bonnin, i Esperança Quadra, una de les membres de l'equip, i a la que no ha comparegut la Directora General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, Isabel Cerdà. A la cita també han acudit representants dels diferents centres de primària del municipi de Palma, separats a dues sales diferents segons si els mestres venien de la pública o de la concertada,  i durant els propers dies es celebraran reunions a altres municipis de les quatre illes.


Després de quatre mesos del començament del curs, els i les docents esperàvem que en aquesta reunió es responguessin algunes preguntes que fa estona que hem plantejat al voltant dels alumnes amb necessitats especials de suport educatiu (NESE), al voltant de majors inversions en equipaments digitals o respecte a desdoblaments i suports dins de l'aula. Cap d'aquests temes ha estat respost. La reunió d'avui ha estat una freda trobada en la qual s'ha presentat l'equip ATLES, format per 8 persones que es suposa que es posaran a fer feina a partir d'ara -a finals de gener- per donar solucions als docents que han estat obligats a impartir el TIL.
L'efectivitat d'aquest equip on hi ha psicopedagogs, professors de l'EOI i orientadors és molt qüestionable. Què farà un equip de 8 persones per atendre els més de 300 centres educatius de les Illes Balears? I més quan la seva intervenció parteix d'un full de demandes que encara han d'entregar els centres i a partir del qual s'ha de convocar una reunió a cada centre que s'adreci a aquest equip?
Una de les tasques que s'atorga aquest equip és la d'elaboració de materials per donar suport als docents que han de bregar amb el TIL. Però avui no han donat cap paper a ningú, ni pràctic ni teòric. Després de la reunió, els presents han marxat amb la mateixa indefinició que tenien abans de la trobada sobre les principals llacunes del TIL.
Volem recordar que més enllà del propi Decret-Llei de TIL no ha arribat als centres cap instrucció escrita sobre com s'ha de desenvolupar aquest. Tota la informació és oral i fins i tot contradictòria. En aquest sentit, fins ara s'ha estat aconsellant a molts de centres que s'utilitzi el català o el castellà en les hores de TIL en anglès amb els alumnes amb NESE, instrucció que entra en contradicció amb el propi decret-llei i amb els nous projectes lingüístics imposats gràcies a ell. Aquests deixen clar que la llengua a l'aula ha de ser només l'anglès i no hi ha cap altra norma que aprovi l'ús d'altres llengües.
La reunió d'avui al CEP de Palma hagués estat un bon lloc per aclarir aquesta paradoxa, però de nou hem vist que el nou equip d'assessorament sobre el TIL entra amb peu coix. Veurem que diuen a la seva pàgina web, que per suposat no existeix i que no es preveu la seva posada en marxa fins d'aquí a quinze dies.
Des del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents tornam a recordar que el nostre compromís com a docents és amb els nostres alumnes i amb la societat i no amb les dèries autoritàries de cap dirigent polític. Un programa com el TIL imposat sense cap justificació pedagògica no mereix el nostre respecte i s'ha de qüestionar en les nostres pràctiques a dins l'aula.  
Més recent Anterior

Formulari de contacte