EL TRIDENT DE LA REPRESSIÓ. FRANCISCO GARCÍA MOLES, JUAN JIMÉNEZ I MARIA-JOSEP GRAU, INSPECTORS.


En un moment o altre, ja sigui dins aquest curs o al final de legislatura, el conflicte educatiu haurà de finalitzar, i serà aleshores quan tots i totes haurem de mirar enrera i veure quin paper han jugat els diferents agents dins aquest conflicte.
En les darreres setmanes estam vegent com s'està utilitzant el cos d'inspectors com una eina de repressió política més que no com un instrument d'assessorament i lluita contra el fracàs escolar. En els centres hi ha absentisme i falta de mitjans per resoldre problemes de tot tipus. En canvi, les ordres que reben els inspectors són, TIL, TIL, TIL i expedients.

Pensam que no és just generalitzar, sobretot quan són nombrosos els inspectors que s'esforcen per fer la seva feina sense pressionar ni fer mobbing als equips directius i docents, i més quan hi ha inspectors que es queixen que massa sovint a la premsa surt el genèric "inspectors" sense fer cap tipus de distinció. Ara mateix, però, el cap d'inspectors, Francisco García Moles actua com a punta de llança d'una pressió sense precedents. Aquesta pressió l'exerceix tant sobre els seus companys de cos, que pateixen les seves males maneres dia rera dia, com sobre els directors i el professorat. El seu paper poc clar en els darrers expedients, arribat el moment, s'haurà d'aclarir i s'hauran de demanar responsabilitats.
En les darreres setmanes hem vist també com ha actuat la parella d'inspectors formada per Juan Jiménez i Maria-Josep Grau. L'afer de l'institut Berenguer d'Anoia ha estat poc més que vergonyós. Res justifica la poca transparència i la violència psicològica que s'utilitzà en el procés de destitució de l'exdirector de l'institut i el nomenament de la seva substituta, i la pressió exercida just després sobre els seus companys d'equip directiu també dimitits i obligats a assumir les funcions (no quedàvem que no s'obligaria a ningú a assumir la funció directiva, i que sobraven candidats a direcció?). Segurament, aquests inspectors, han seguit les ordres que els han donat, però s'hi han esforçat. Amb anterioritat Juan Jiménez ja havia protagonitzat episodis esperpèntics com el de l'IES Son Ferrer, i Maria-Josep Grau, nova en el càrrec, s'ha mostrat com una persona amb un caire ben poc humà en les seves actuacions en el CEIP Costa i Llobera de Palma, en l'IES Pau Casesnoves i en el Col·legi Pius XII, i recordem que fa poc més d'una setmana no va voler rebre l'Amipa de l'IES Berenguer després de tot aquest trist episodi.
Demanam als companys i companyes que quan hi hagi ordres que comprometin la nostra coherència i professionalitat, es demanin sempre per escrit. Si les ordres no arriben clares i per escrit, comunicau el nom de l'inspector o inspectora en qüestió. Perquè no s'ha de generalitzar, cal que tenguem clar qui s'està excedint en les seves funcions per si s'han de prendre mesures.
Més recent Anterior

Formulari de contacte