L'Assemblea emprèn la marxa per l'educació

L'Assemblea general de docents assenyala dia 12 d'abril per una nova mobilització reivindicativa amb la Marxa per l'Educació, que sumarà passes entre Inca i el Born per reivindicar la defensa i el compromís per una escola pública, de qualitat, en català, inclusiva i construïda entre tota la comunitat educativa. Per això mateix, l'Assemblea també cridarà els claustres de docents a posicionar-se contra la Lomqe
La primavera verda, que s'inicià a Porreres amb un espectacle lúdic i festiu va servir per presentar una gran marxa verda per l'educació, el proper dissabte dotze d'abril. Aquesta marxa, i el posicionament davant la Lomque foren dos dels principals temes tractats en l'assemblea general dels docents, de dijous, 27 de març. Es reitera, així, un compromís per la defensa d'una escola pública, de qualitat, en català, inclusiva i construïda entre tota la comunitat educativa.

Dijous els docents refermaren que posen el compte enrere per a la Marxa per l'Educació, que tendrà lloc el proper dissabte 12 d'abril, amb una marxa reivindicativa des d'Inca fins al Born de Palma, en què es pretenen sumar 'Passes per l'educació'.

Aquest mateix mes d'abril també s'esperen més accions per part de la Plataforma Crida el proper 15 d'abril, perquè estan treballant en l'elaboració d'un Llibre verd per l'educació; accions dels estudiants represaliats durant l'ocupació de la Conselleria d'Educació d'ara fa dos anys. I, així mateix, la presentació d'un llibre de l'Assemblea en què s'analitzen els diferents punts de conflicte i l'actuació que ha tengut el Govern Bauçà contra l'educació pública de qualitat.

Una altra de les conclusions més rellevants de l'assemblea general de docents és que es farà una crida als claustres de professors a posicionar-se en contra de la Lomque, així com també es valorarà el fet d'instar els directors a no exercir els 'poders' que se'ls atorga mitjançant la nova llei d'educació. En aquest sentit, l'Assemblea aposta perquè es mantengui el pes del claustre de docents i dels conselles escolars a l'hora de prendre decisions.

En aquest mateix sentit, l'Assemblea s'adhereix als moviments estatals de rebuig a la llei Wert. Aquest document conjunt de la plataforma planteja una seqüència d'actuacions individuals -equips directius, caps de departament i docents- i col·lectives -òrgans col·legiats i comunitat educativa- amb l'objectiu comú de fer inviable l'entrada en vigor de la LOMCE. Aquestes actuacions es fonamenten en els següents principis: 1r, l'exercici actiu de la discrepància professional per part dels docents (inclosos els que formen part d'equips directius); i 2n, l'expressió pública de la disconformitat amb la normativa per part de la comunitat educativa en general.
L'objectiu, els principis i el plantejament de l'execució d'aquestes propostes són molt similars, i gairebé coincidents en molts de casos, amb les que s'han dut a terme o estan en marxa en aquest curs escolar en oposició a les decisions que han pres els actuals responsables de l'administració educativa de les Illes Balears (vaga, aturades temporals, dimissió de caps de departament, no aprovació de les PGA, redacció d'escrits de discrepància professional, mobilitzacions, presentació d'iniciatives parlamentàries).
No obstant això, en destaquen dues que podrien ser considerades per part de l'assemblea de docents:

• 1r, la declaració d'objecció de consciència professional i

• 2n, la declaració, per part dels docents (especialment per als membres dels equips directius) de renúncia d'atribucions previstes a la LOMCE en la presa de decisions que afecten al funcionament dels centres sense tenir en compte els acords democràtics adoptats pels òrgans col·legiats.

Una altra de les campanyes en marxa és la de les dimissions dels caps de departament, com a mostra de protesta davant la situació educativa. En aquest sentit, s'ha informat que ja són més de dos-cents els caps de departament dimitits, que representen el 50% dels instituts. I també s'ha dit que encara n'arriben de noves. Aquesta acció, simbòlica perquè els docents segueixen exercint les seves responsabilitats, ha molestat molt la Conselleria, que ha emprès una nova cacera de bruixes sense fonament. Mentre, la mateixa Conselleria gira el cap a una altra banda amb casos com el del CEIP de Sant Jordi.

Quant al final de curs calent, ja s'han començat a posar damunt la taula noves estratègies d'encarar els darrers mesos per tal de fer palès que el conflicte és viu, que esperam que es posin les bases per a la negociació i que davant un nou expedient injust hi haurà resposta clara.
Més recent Anterior

Formulari de contacte