Només escolta el que li demana segons quins pares?

Continua la Campanya sobre beques, ajudes i alumnes amb necessitats educatives especials a "Aló Camps". 

Ens demanem què hauria de fer un president, si escoltar només a UN pare, o si per el contrari hauria d'escoltar el que li demanen els legítims representants de TOTS els pares.


Més recent Anterior

Formulari de contacte