LOMQE NO!!!

CAL UNA LLEI NOVA?
 • 7 lleis en 30 anys
 • La nova llei genera conflicte i confrontació social
 • Manca de diàleg amb la Comunitat Educativa
 • Rebuig de les forces socials

QUINS AVALS PROFESSIONALS TÉ?
 • No té cap aval professional. Només la impulsen els Mercat, Conferència Episcopal i P.P.


COM PLANTEJA LA SOLUCIÓ AL FRACÀS ESCOLAR?
 • Sense propostes concretes
 • Més Retalls
 • Menys Mestres
 • Més Alumnes per aula
 • Menys Recursos econòmics i de suport social
 • Augmenta les diferències socioeducatives dels infants

ÉS UNA LLEI EXCLOENT vs INCLUSIVA
 • Itineraris Prematurs
 • Rànkings de centres (publicació dels resultats de cada centre)
 • No compensa les diferències socioeconòmiques familiars
 • Assignació de recursos en funció dels resultats acadèmics i no en funció de les necessitats del centre, Potenciant la distància entre classes socials
COMPETITIVA vs COOPERATIVA
REVÀLIDES A NIVELL ESTATAL
 • Afectaran a l´expedient de l´alumnat
 • Tindran un cost addicional, ja que seran realitzades per professionals externs als centres

ÉS UNA LLEI SEXISTA vs COEDUCADORA
 • Legitima concerts que discriminen per sexe

MENYSPREA LA CULTURA I LA LLENGUA

MENYSPREA l´Educació Artística, Música, Tecnologia i Humanitats

ANTIDEMOCRÀTICA
 • Limita la llibertat de càtedra
 • Selecció arbitrària del professorat
 • Bloqueja la participació de les famílies
 • Nomenament del director/a per part de l´Administració
 • Consell Escolar amb una funció consultiva, no de gestió

INTRODUCCIÓ D´AGENTS PRIVATS
 • Progressiva privatització del sistema educatiu

IMPLANTACIÓ a 1er, 3er i 5è de PRIMÀRIA, ESO/F.PBàsica
 • A 3er d´ESO els alumnes hauran de triar FP o Batxiller
 • L´F.P. Bàsica no proporcionarà el Graduat en ESO

Més recent Anterior

Formulari de contacte