divendres, 20 de juny del 2014

Quin sentit té retallar el futur? 9,3% menys d'oferta de places de Formació Professional per al curs 2014-2015

La comparació entre les xifres corresponents a l'oferta de cicles formatius de formació professional presencial mostren una disminució del 9,3%, del nombre de places a les quals els joves tindran accés el curs 2014-2015 respecte de les que tingueren el curs 2013-2014.

En el conjunt de les Illes Balears, aquesta disminució del 9,3% suposa una pèrdua de 719 places. Centrant-nos en cada una de les Illes, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera es perden 702, 49 i 8 places respectivament, mentre que només a Menorca es produeix un petit augment en 40 places.

Els percentatges de Formentera són particularment alarmants perquè suposen una retallada del 17,39% del nombre de places respecte del curs anterior. 
Fa una setmana que la Conselleria d'Educació ha fet pública l'oferta formativa de Formació Professional presencial del curs 2014-2015 i, una vegada més, podem constatar que tenim un govern que s'omple la boca de falses promeses pel que fa a l'oferta educativa destinada als joves de les Illes.

La comparació entre les xifres corresponents a l'oferta de cicles formatius de formació professional presencial mostren una clara disminució, concretament del 9,3%, del nombre de places a les quals els joves tindran accés el curs 2014-2015 respecte de les que tingueren el curs 2013-2014.

Pel que fa al curs 2013-2014, les places inclouen els Programes de Qualificació Professional (PQPI), els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Mentre que, pel que fa al curs 2014-2015, inclouen els CFGM i CFGS i la Formació Professional Bàsica (que passarà a substituir els PQPIs).

En el conjunt de les Illes Balears, aquesta disminució del 9,3% suposa una pèrdua de 719 places. Centrant-nos en cada una de les Illes, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera es perden 702, 49 i 8 places respectivament, mentre que només a Menorca es produeix un petit augment en 40 places.

Els percentatges de Formentera són particularment alarmants perquè suposen una retallada del 17,39% del nombre de places respecte del curs anterior. A més, contradiuen clarament les paraules de la consellera Camps del passat 15 de juny en què anunciava nous mòduls formatius a Formentera. La realitat és que el curs passat l'IES Marc Ferrer va impartir un PQPI de Serveis de Restauració (18 places) i un CFGM de Cuina i Gastronomia (28 places), mentre que per al curs 2014-2015 a l'IES Marc Ferrer s'ofereixen 10 places per fer una Formació Bàsica de Cuina i de Restauració i 28 places en un CFGM de Serveis de Restauració. Així, és cert que hi ha nous cicles formatius, però aquesta novetat és deguda al canvi de nomenclatura dels cursos i la realitat és que hi haurà 8 places menys per als joves de Formentera.

Aquestes xifres palesen un cop més el desinterès de l'actual govern pel que fa a la necessitat d'oferir una formació professional que pugui cobrir la demanda i que sigui adequada a les necessitats actuals.