Persisteix la NO aprovació dels PTILS

ELS CLAUSTRES DOCENTS SÓN CONVOCATS EN UN JULIOL ATÍPIC I EN LA SEVA MAJORIA PERSISTEIXEN EN LA NO APROVACIÓ DELS PTILS

Per primera vegada en trenta anys, la Conselleria obliga a fer claustres el mes de juliol per aprovar els projectes lingüístics de centre, el PTIL. Això no obstant els claustres de mestres i professors segueixen tombant amb més contundència a les votacions el TIL. Fins i tot centres que l'havien aprovat al juny (ceip Sa Marina) ara hi han votat en contra. El que és ben clar és que el TIL té deficiències pedagògiques gravíssimes. Docents, directors i fins i tot els inspectors discrepen de les directrius del Govern.

Des que ha acabat el curs, la Conselleria s'esforça per donar una imatge de tranquil·litat i de normalitat que no es correspon amb la realitat als centres. A banda de la imposició en alguns centres de directors triats a dit i amb la conseqüent resistència per part dels claustres respectius (IES Borja Moll, IES Binissalem, IES Sineu), aquest mes de juliol s'ha caracteritzat per una mostra més d'autoritarisme per part de la Conselleria que, per mitjà d'un ofici del secretari Estarellas, ha fet convocar Claustres per esmenar i aprovar els projectes lingüístics (PTILs) que molts centres no aprovaren durant el mes de juny. Tanmateix, el tir els ha sortit per la culata perquè, a més de la presentació de fulls de discrepància de molts d'inspectors i dels directors d'ADESMA, el resultat ha estat una altra mostra de resistència i de dignitat per part dels mestres i professors.

Entre les males arts de la Conselleria hi ha hagut aquest mes de juliol, les pressions al CEIP Can Misses d'Eivissa perquè aprovàs el TIL, o la pressió a la directora de l'escola de Portocolom, que ha dimitit. La intenció d'imposar un sí al TIL als claustres ha tengut per resposta un NO molt més contundent a més de quaranta centres dels quals té constància l'Assemblea de Docents. Per contra, la Conselleria segueix rebent amb els braços oberts aquell col·lectiu que es dedica a judicialitzar l'educació i que ataca la dignitat de mestres i professors amb denúncies que no van enlloc, com és la feta contra professors de Campos, que no ha arribat enlloc; o els denunciants de Jaume March, director expedientat i retirat del càrrec fa sis mesos i que ara s'ha reincorporat al càrrec sense rebre cap acusació.

Així les coses, la informació que ens han anat arribant és que els claustres que han estat convocats durant el juliol estan votant més unànimament en contra i, fins i tot, alguns claustres que pel juny havien aprovat el seu PTIL, com que els han fet introduir per força modificacions en les hores de repartiment de llengües, ara han votat que no. El vot negatiu al PTIL persisteix en la majoria de centres convocats aquest mes de juliol, com per exemple els CEIPs Ariany, Son Juny (Sant Joan), Juníper Serra (Petra), Miquel Capllonch, Mestre Colom (Bunyola), Aina Moll, Gabriel Comas i Ribes (Esporles), Son Anglada, Binissalem, Es Molinar, Pare Bartomeu Pou, Vora Mar, Bartomeu Ordines, Sa Marina, Miquel Costa i Llobera (Pollença), Sant Jordi, Es Pont, Es Puig (Sóller), Son Basca, Joan Veny i Clar, Elionor Bosch, Guillem Ballester i Cerdó, Melcior Rosselló i Simonet, Sa Graduada (sa Pobla), Gènova, Maria Antònia Salvà (Son Sardina); i els IES Pau Casesnoves, Alcúdia, Sineu, Santa Margalida, Damià Huguet, Baltasar Porcel, Berenguer d'Anoia, Josep Font i Trias (Esporles), Emili Darder, Llucmajor, Antoni Maura, Can Peu Blanc, Clara Hammerl, Son Pacs, Binissalem.

Per si ja ha estat insòlit que es convocassin claustres en juliol, més ho és encara que ens hagin convocat sota coacció i amenaça (subtil, com sempre) amb un informe que donava a entendre que estàvem convocats a votar i havíem de votar sí per força. Els informes incloïen la següent advertència: «Cal que el claustre de professors aprovi els aspectes educatius i de concreció curricular del PTIL. És funció i responsabilitat del claustre de professors aprovar els aspectes educatius i de concreció curricular del PTIL. El PTIL elaborat per la CCP s'adequa a la normativa vigent, de forma que cap de les objeccions educatives i/o curriculars manifestades pel claustre poden servir de motivació per no aprovar-lo, amb la qual cosa l'acord adoptat podria incórrer en un vici de nul·litat o anul·labilitat dels actes administratius, d'acord amb el capítol IV de la Llei 30/1992». Com que ja sabem que aquesta Conselleria desconeix el significat de la paraula «democràcia» no ens ha vengut de nou, ara bé, nosaltres continuarem exercint els nostres drets i el secretari Estarellas hauria de fer un esforç intel·lectual per adonar-se'n que, si tot l'any de tensar la corda no li ha donat resultats, tampoc ho farà ara, i ben bé es podria trobar que el pròxim curs la corda se li trenqui i caigui de cul enterra.
Més recent Anterior

Formulari de contacte