CLASSES DE REPÀS (hemeroteca 21-27 de setembre)

Docents de les Illes, el TILTÀNIC ha enrocat, s’ha obert una escletxa i, a la fi, ben davant el Consolat de la Mar, han perdut les claus, matar-TILT-lerilerile, han perdut les claus, matar-TILT-lerileriló,!!!

I és que el rumb el duien equivocat des del principi per mor de na Juana Mari, la capitana, que li donaren el carnet de cabotatge i ni sabia llegir les cartes (demanau-li qui és en Jafudà!!) Ha,ha,ha,ha. Clar que això no és culpa seva sinó del comandant, tothom sap que “on mana patró, no mana mariner”. De fet, sempre ho ha tengut clar: “quan el president deixi de necessitar-me, me n’aniré”.

Dit i fet, na Juana Mari, la que parla Euskadi, ha sortit sense fer renou perquè l’equip de Bauzà no li ha permès de parlar amb la premsa durant l’acte de presa de possessió de na Núria Riera. Deu haver bastat bé allò de “jo ho hi era quan se signà el TIL” , una frase perfecta per a la seva defenestració. També podria haver dit “ a mi plim”. O era plis? Nooooooo. Ha estat plas, plas, uns bons tocs pel cul, d’aquests que fan pupa, pupa, abans de confinar-la a la bodega del vaixell, aquest que va rumb a Menorca, amb el dipòsit ple de cabals públics. Urooooooooo, que tothom ho fa això de pagar-se el bitllet a base de dietes, que no de règim!!

Diu en Bauzà que sempre compleix la llei i que no hi ha perill que incorreixin en rebel·lia, en desobediència perquè “creure és criança” i ell està molt ben educat, en els millors col·legis no públics de Madrid, no?? Com a bon fill, respecta l’autoritat màxima, únicament en qüestiona el veredicte. Què hi pot fer si va ser alliçonat per professors adoctrinadors centralistes, que veuen en la llengua el perill màxim de descohesió i descentralització de l’Estat espanyol?? Aiiiii, això no pot ésser.

En un intent de millorar la imatge, en Joserra ha canviat el discurs autoritari, de pels meus collons (recordeu que fa estona que va retirar d’enmig el seu amic Delgado, aquell que es posà uns collons pel cap com a trofeu de caça) per un de nou basat en el “paternalisme” i de nova terminologia: ja no hi ha PTIL, hi ha trilingüisme. Quin pare de les Illes no entén que és millor parlar tres llengües que dues?? Quin pare no ensenyaria anglès, la interlingua més necessària del món? Quin no voldria que l’escola pública estàs a l’altura de les concertades i de les privades que sí ho apliquen??

Pater, conta la veritat. Les escoles privades i concertades no estan obligades a seguir el teu model, el que imposa el teu seny per davant i n’Estarellas, per darrera. Tenen capacitat de maniobra i ho fan com consideren necessari. Per cert, se t’ha oblidat explicar que les públiques ja teníem model trilingüe a les “Seccions europees” i que funciona de meravella. Quin capet!!! Ahhh, també se t’oblida que si deixassis de concertar escoles segregacionistes com la del Parc Bit, tendríem molt de líquid per invertir en millores absolutament necessàries per a aquesta escola pública de primera que tant desitges per als ciutadans de les Illes. Ai las!!

Mentrestant els que sí vetllen per l’educació dels fills són els pares i les mares: la COAPA ha demanat per escrit al Tribunal Superior de Justícia de Balears que requereixi la Conselleria d’Educació perquè enviï instruccions de paralització del TIL a tots el centres de les Illes en compliment de les mesures cautelars. Això mateix han decidit, també, els directors, que no aplicaran el TIL si el Govern no els dóna instruccions concretes i per escrit. “Verba volant, scripta manent”, això és: les paraules volen, els escrits romanen, per secula seculorum, amèn!!

Des de la Vall de Núria, la frescor arriba a la conselleria d’educació. S’enceta una nova pàgina de pau i tranquil·litat?? És l’harmonia la pròxima fita de la Consellera que ja ha iniciat una ronda de reunions amb representants dels principals sindicats de docents i d'associacions de pares d'alumnes. S'ha reunit amb representants de l'associació catòlica de pares d'alumnes, Concapa, del sindicat ANPE i de CCOO. Dilluns estan citats a la Conselleria representants d'UGT i l'STEI. També estan previstes reunions amb la COAPA i l’AD, el sector més crític, fins al moment!!! Esa Nuria, como mola, se merece una ola!!! Així la vitorejarien els alumnes i així ho feim des d’aquí!!!

A la fi, una persona al capdavant que ha entès que el TIL ha mort, que ni funciona ni dóna rèdit electoral. Que és necessari reunir-se i parlar. Que s’han d’arreglar tants de temes!!! Aiiiiii, quina emoció. I pensar que a Núria es va signar l’Estatut d’Autonomia català el 1932 mentre Francesc Macià era el president de la Generalitat. Quin bon rotllet!!!

Meam, meam, no sabria per quin punt començar, o sí? Ja que el TIL és mort i els inspectors paralitzaran qualsevol actuació relacionada amb el projecte difunt, podrien començar per solventar els suspensos de més que hi ha hagut per mor de fer matèries no lingüístiques en anglès i, sobretot, aconseguir cobrir les baixes des del minut zero.

Sra Núria Riera, la dialogant, sàpiga que tenim un problema seriós de no-cobertura de baixes fins als 15 dies. Sou capaç d’imaginar un fill d’en Bauzá, si en tengués, sense 15 dies de classe només per qüestions pecuniàries, de doblers?? Nooooo, i ara, com se pot consentir això, que se perdin, posem per cas, a primer cicle d’ESO, 8 hores de català, vuit hores de castellà, vuit hores de matemàtiques, etc??? Ja n’hi ha prou. Si hi ha una baixa, s’ha de cobrir automàticament!!! Volem una educació de qualitat per a tothom!!

Res, ens encanta aquesta nova etapa de diàleg. Ja ho diu ja la nostra cultura més tradicional i comuna: “hi ha molt de camp per córrer”. Benvinguda i compti amb nosaltres, els docents, per a tot allò que impliqui salvaguardar una escola pública de qualitat i en català, amb el vistiplau de la Universitat de les Illes, òrgan competent en aquests afers.

Dia 29 farà un any de la gran manifestació verda. 100.000 persones demanaven, llavors, l’anul·lació del TIL. Ara ja podem dir que el TIL és mort i que comença un any de debat sobre educació en què intervenguin totes les parts afectades, amb professionals al capdavant, amb l’ UIB al darrera i amb una interlocutora –confiam- vàlida, amb ganes d’escoltar tothom i d’avançar!!!

Més recent Anterior

Formulari de contacte