Desxifrem la LOMCE (I). El preàmbul

Aquesta és la primera entrega de l'anàlisi de la LOMCE. Una llei perniciosa que ocupa un dels deu punts de reivindicació que motivaren la vaga indefinida, que encara està en vigor. 

La primera versió del preàmbul, que va ser substituïda per l’actual perquè fins i tot dins el PP hi va haver qui el trobava massa impresentable (encara que fos per motius electoralistes), deixava clar que la LOMCE és de caràcter selectiu, mercantilista i afavoridor de les desigualtats.

Vegeu com començava: 
La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. 

En canvi el preàmbul amb què s’ha publicat, comença així:

Los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, criticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. 

El doctor Antonio Viñao, de la Universitat de Múrcia, en la conferència que féu el passat dia 13 de desembre a la UIB, recomanava que llegíssim la LOMCE amb el primer preàmbul, perquè si la llegíem amb el segon, no l’entendríem.

Efectivament, aquest segon preàmbul és un seguit de consideracions i declaracions enganyoses, perquè contradiuen l’articulat de la llei, o bé de construccions gramaticals buides de sentit, una presa de pèl, vaja, un exemple diàfan dels discursos polítics que no diuen res.

En aquesta primera entrega farem un joc que aclareix aquest darrer aspecte del preàmbul. Deixam per a entregues ulteriors l’anàlisi de les mentides que conté.

El joc consisteix que endevineu, sense consultar ara el text oficial, quina és la redacció precisa del primer fragment del paràgraf quart del capítol I del preàmbul (que consta de quinze capítols). Diu:

Detrás de los talentos de las personas estàn

Opció primera: 

… los valores que los impulsan, las actitudes que los materializan, las competencias que los construyen y los conocimientos que los vertebran.

Opció segona:

… los valores que los materializan, las actitudes que los construyen, las competencias que los vertebran y los conocimientos que los impulsan.

Solució: cap de les dues. Si agafau els verbs materializan, construyen, vertebran i  impulsan, podeu fer-ne 24 permutacions, totes molt sonores i contundents, quan s’associen als factors valores, actitudes, competencias i conocimientos.

Una d’aquestes permutacions és la que han triat els redactors del preàmbul. Ara ja el podeu consultar pel google i sortir de dubtes.

Aquest paràgraf és un símptoma aclaridor d’una de les finalitats del preàmbul: aparentar que hi ha una reflexió profunda quan no hi ha res.


L’altra finalitat, que és intentar enganyar-nos tot atribuïnt a la llei unes virtuts que la majoria de ciutadans i ciutadanes voldríem per al sistema educatiu, però que en l’articulat no s’hi troben ni per casualitat, sinó que hi floreixen tots els vicis de la ideología neoliberal.
Més recent Anterior

Formulari de contacte