TAULA EDUCATIVA: ELECCIONS SINDICALS A L'ENSENYAMENT PÚBLIC (SEGONA PART)

UGT, ANPE I STEI PRESENTEN LES SEVES PROPOSTES SINDICALS AL MÓN EDUCATIU

Segona ronda de debats amb motiu de les eleccions sindicals amb Maria Alarcón d’UGT, Antoni Riera d'ANPE i Cosme Orell de l’STEI.


Maria Alarcón d’UGT manifesta que la prioritat del seu sindicat serà la millora de l’educació i de la qualitat educativa, i sobretot la recuperació de tot el que ha perdut la comunitat educativa amb les mesures urgents decretades pel Govern durant aquesta legislatura.

Sobre la relació del seu sindicat amb l’Assemblea de Docents diu que han mantingut contactes perquè molts d’afiliats al sindicat pertanyen també a l’Assemblea de Docents. Alarcón destaca la col·laboració amb l’Assemblea a través de la feina unitària realitzada des del Grup de Treball Unitari.

Segons Alarcón, UGT no va signar el pacte d’interins perquè els seus afiliats i la gent propera es manifestà en contra: “la gent no només volia un pacte per recolocar-se, sinó una negociació de la millora de les condicions de feina (oferta pública d’ocupació, cobrar l’estiu i els sexennis). A més com a sindicat volíem una negociació global per tractar de totes aquelles condicions que afectaven als funcionaris. Si haguessin inclòs condicions de feina tant de funcionaris com d’interins, no només d’una part, ens haguéssim plantejat la seva signatura”.


Antoni Riera d'ANPE considera que l’educació és “l’arma més poderosa per produir canvis dins la societat. Per produir aquests canvis necessitam una educació de qualitat, i per tant, inversió. El que veiem és que hi ha desinversió en l’educació pública”, sobretot destaca la manca d’inversió en infraestructures.

Riera considera que els interins són el col·lectiu més perjudicat, que durant els processos d’adjudicació de places d’interins s’han produït errades, per això demana que es “facin dins un procés de transparència dins l’agost, i si no és possible, en el mes de setembre”.

El cap de llista d’ANPE es compromet a demanar un increment en la inversió pública i la recuperació de les pagues extres, complements de tutoria i de cap de departament, a més dels sexennis.

Riera destaca la presència del seu sindicat en el Grup de Treball Unitari, en el Cercle per l’Educació i a Menorca-Edu21 intentant crear un treball positiu, unes bases de consens. Riera recorda també que el seu sindicat treballa i treballarà exclusivament per l’educació pública.

Riera considera que “l’educació no ha de ser la moneda de canvi de cap partit polític. L’educació és educació i és fonamental per a què un país creixi, per aprendre des de petits a negociar, conviure en pau i a ser democràtics amb independència de la ideologia de cada partit”.

Quant a la relació amb l’Assemblea de Docents, Riera comenta que com a sindicat representen el conjunt del professorat, diu que han fet algunes accions conjuntes... Afegeix que “no conec a l’Assemblea, conec a Iñaki Aicart de vista, però no hi he tingut cap relació directa”.

Riera defensa que ANPE té un tarannà negociador i que per això s’han assegut a negociar amb la Conselleria, que és una responsabilitat sindical anar a escoltar i conèixer les propostes i a partir d’aquí poder decidir: “Les millores s’han d’intentar aconseguir per la via de negociació i si no és possible, les negociacions es rompen”.

Sobre la signatura del pacte d’interins amb la Conselleria, Riera diu: “Vàrem considerar que el pacte d’interins proposat per la Conselleria era suficientment bo, donava estabilitat i tranquil·litat als interins, i per això el vàrem signar”.


Cosme Orell de l’STEI destaca com a principals punts del programa electoral: defensar l’increment en la inversió pública en educació, revertir les retallades i continuar garantint l’assessorament als docents: “Cal incrementar el percentatge del Producte Interior Brut destinat a educació. Després s’han de revertir totes aquelles mesures d’austericidi en educació, des d’una doble vessant, lluitant colze a colze amb la comunitat educativa, donant continuïtat a la lluita jurídica i mantenint la capacitat del sindicat per donar resposta a les nombroses consultes que rep”. En aquest sentit recorda que “en poc més d’un mes i una setmana varen atendre gairebé 2.000 consultes”. Orell afegeix la bona feina dels serveis jurídics de l’STEI durant aquests darrers 4 anys.

Orell fa un recordatori de com es va fundar l’Assemblea de Docents a partir d’una convocatòria assembleària dels sindicats. Orell també destaca el paper de l’STEI en les Assemblees, recordant que el sindicat al qual representa ha estat present en totes les Assembles des del principi, fent propostes i assumint les propostes aprovades al si de l’Assemblea i lluitant colze a colze amb l’Assemblea.

Orell defensa la signatura del pacte d’interins, perquè encara que no és un pacte ideal, no és el pacte que ells haguessin volgut, però que “s’havia de signar perquè dóna estabilitat a un col·lectiu docent molt desfavorit”. Orell volgué afegir que “abans de signar el pacte, l’STEI va convocar fins a 13 assemblees de professorat a més d’una enquesta telemàtica que varen dir per una majoria molt important que s’havia de signar aquest pacte”.

Orell detalla les diferències significatives del pacte d’interins actual respecte de pactes anteriors: “per una banda, tornam a llistes separades per cossos, una reivindicació històrica de l’STEI, això és positiu perquè evita ambigüitats a l’hora de triar plaça; és un pacte que garanteix que hi haurà 1.350 persones que tindran contracte des de l’1 de setembre al 31 d’agost de l’any següent, i això durant quatre anys, independentment de si hi ha gent que es jubili o que es convoquin oposicions”.


Tots els representants sindicals destaquen que els canvis de Consellera d’Educació no han suposat cap canvi real en la política educativa.

Més recent Anterior

Formulari de contacte