Pacte per a l'Educació de les Illes Balears. Ha arribat el consens.

El "Pacte per a l'Educació de les Illes Balears" s'ha concretat en el redactat d'un document de bases consensuat per les cinc entitats que han participat en la seva elaboració: MenorcaEdu21, el Cercle per l'Educació, Pitiüses per un Canvi, FAPA-COAPA Balears i l'Assemblea de Docents (col·lectiu Illes per un Pacte).

Aquest darrer document, disponible a https://goo.gl/nAQsyl, ha estat ratificat per les cinc entitats redactores i actualment es troba en procés de recollida d'adhesions per part d'altres entitats, col·lectius i individuals, i de proposta als interlocutors sindicals i polítics.
En el procés de redacció l'Assemblea de Docents va recollir i acordar en assemblea observacions i esmenes al primer esborrany que es varen consensuar amb la resta d'entitats i que es varen incloure pràcticament en la seva globalitat en el text que es va presentar als mitjans de comunicació el passat dimarts 5 de maig.

La proposta del "Pacte per a l'Educació" estableix una unitat d'acció de la base de tota la comunitat educativa de les Illes Balears davant de les creixents polítiques d'imposició de la Conselleria d'Educació i del govern central durant aquesta legislatura.
El pacte planteja la possibilitat real d'un canvi en el sistema educatiu que, com planteja la introducció del document, sigui estable, entès com a servei públic basat en l'equitat i la qualitat, la participació democràtica i amb la capacitat d'adaptar-se als canvis socials i tecnològics.
Més recent Anterior

Formulari de contacte