Errades importants a les proves LOMQE.

L'Assemblea de Docents d'Eivissa i la Coordinadora de Professorat Preocupat volem denunciar una sèrie d'errades importants a les proves LOMQE de 3r que li fan perdre, més si cap, el seu valor diagnòstic.

Com ja hem dit en reiterades ocasions, aquestes proves estan descontextualitzades, no respecten els diferents ritmes d'aprenentatge ni l'autonomia dels centres,no tenen en compte la diversitat de l'alumnat i no serveixen perquè, amb els resultats obtesos, l'administració faci un programa de millora amb recurs humans i econòmics. A més a més, són proves que només tenen en compte una petita part de la part educativa dels centres. Deixen de banda aspectes tan importants com el treball dels valors, l'autonomia de l'alumnat, la reflexió i l'autocrítica, les arts, les relacions interpersonals, la natura, les ciències socials, la cura del cos i la salut, etc. En definitiva, no atenen a una educació integral de l'alumnat, que respecti els diferents ritmes i les diferents intel·ligències que estan presents a l'ésser humà.

Les proves de Català i Castellà no presenten cap deficència per la seua senzillesa, ja que només recullen l'avaluació de la comprensió oral i escrita, i a l'expressió escrita. Sospitam que, l'alt nivell exigit a les proves d'anglès, tal i com demostram al quadre adjunt, té una clara intenció que l'alumnat aconseguesqui uns resultats baixos perquè la Conselleria d'Educació pugui continuar defensant un projecte de trilingüisme que pedagògicament no s'aguanta per cap banda. I més quan hem vist com el PP ha polititzat l'Institut d'Avaluació de la Qualitat del Sistema educatiu (IAQSE) al llarg de la legislatura. Si a tot això, sumam aquestes deficiències que PRESENTAM A L'ARXIU ADJUNT, no ens queda un altra que concloure que aquestes proves seran una despesa de temps, recursos humans i recursos econòmics que no tindran CAP REPERCUSIÓ POSITIVA en el nostre sistema educatiu.

Anàlisi de les proves LOMQUE de tercer de primària. Balears
Més recent Anterior

Formulari de contacte