I tu què has perdut. CEIP Son Ferriol


Què hem perdut al CEIP Son Ferriol?
Temps per escoltar als alumnes
La possibilitat de fer un ensenyament individualitzat
Hem perdut desdoblaments
Els dos especialistes de psicomotricitat a infantil
Molt de temps fregant les goteres del centre
El temps necessari per potenciar la creativitat
Moltes energies fent feines en les què no creim...

PER TOT AIXÒ I MÉS...
SEGUIREM LLUITANT!!!

ituquehasperdut@gmail.com

Més recent Anterior

Formulari de contacte