I tu què has perdut? IES Juníper Serra


Ja fa més de dos anys de les tancades, professors i alumnes plegats. Però no ens han escoltat. I hem perdut molt!! I els més perjudicats... els alumnes.

Així presenten el seu I tu què has perdut l'IES Juníper Serra

ituquehasperdut@gmail.com

Més recent Anterior

Formulari de contacte