I tu què has perdut? Lloseta, un poble valent


Llibertat
Llum
Rialles
Atenció individualitzada
Temps
El dret a una educació lenta
Ser referent lingüístic
Estabilitat
Qualitat
Drets
Companys....

No podem oblidar tot el aquesta legislatura ens han fet perdre. I el que sí hem decidit perdre  per voluntat pròpia és... LA POR

ituquehasperdut@gmail.com

Més recent Anterior

Formulari de contacte