Torna el joc brut a la Conselleria: l'IAQSE envia instruccions sense signar als centres de primària

A la Conselleria d'Educació, el dia abans de la data prevista per l'inici de les antipedagògiques proves LOMCE de tercer de primària hi ha nirvis. La crida al boicot i la vaga els ha fet perdre els papers de nou.

Així les coses, avui, a prop de la fi de la jornada escolar, des de l'IAQSE i des del departament d'inspecció educativa s'ha tornat a enviar instruccions sense signar a totes les escoles de primària. Davant la manca d'autoritat moral i real de la institució i de la previsió d'un exitós boicot a les proves, la Conselleria juga a embullar el personal. I si envia les instruccions sense signar, és perquè sap que no té raó.

Els escrits d'avui contradiuen una ordre i una resolució que sí que han estat signades per la mateixa Consellera. A la nota d'avui es diu que “Si per qualsevol motiu no es poden realitzar les proves els dies 19 i 20 de maig, s'hauran de realitzar qualsevol dia que el centre escolar ho planifiqui, [...] tal i com estableix el punt 5.2 sobre alumnat absent el dia de la prova”. La normativa és clara en aquest punt. L'Ordre de la consellera de 6 de març de 2015 diu que les proves s'hauran de fer a tots els centres els mateixos dies i a la mateixa hora i la resolució de la consellera de 19 de març de 2015 indica que aquests dies són el 19 i el 20 de maig. Per tant, que hi hagi una segona oportunitat per a l'alumnat absent és contradictori a l'esperit de la mateixa prova, però que a cada centre es facin les proves en dates diferents ja dibuixa el poc interès científic de les mateixes.

Davant una nova situació d'indefensió jurídica, tornam a recordar a mestres i equips directius que si reben ordres orals, o escrites i sense firmar, que són contradictòries amb la normativa, han de cobrir-se les esquenes demanant instruccions per escrit i firmades. Mentre aquestes no arribin, allò que s'ha de seguir és el que està signat per la consellera, Núria Riera. Evitem caure en paranys i enganys. Cadascú ha de ser responsable de les pròpies decisions i no de les dels superiors. Tot aquest embull només se solucionaria amb una nova resolució.

En cas que existeixin pressions de qualsevol tipus, cal avisar a la comissió jurídica de l'Assemblea de Docents per rebre el suport adequat.

En aquest moment ja podem dir que el boicot a les proves LOMCE de tercer ha recollit el seu primer èxit. Les proves estan perdent tota credibilitat i tota raó de ser.

Tot i el joc brut, la jornada de vaga segueix el seu curs i organització.

Més recent Anterior

Formulari de contacte