Continuam sense compromisos concrets per aturar la LOMCE als Instituts

La reunió que va tenir lloc ahir entre el grup sectorial d'educació i les entitats de la comunitat educativa no va servir per anunciar i concretar una planificació de l'acció per aturar la LOMCE als instituts el curs vinent. Des del comitè de vaga valoram que no s'ha respost a la urgència del moment.

L'horabaixa d'ahir dijous 11, els portaveus de l'Assemblea de Docents vàrem participar de la reunió entre entitats de la comunitat i representants dels partits que estan negociant els acords per conformar un nou govern per les Illes Balears. Aquesta reunió tenia un únic tema que era la LOMCE i les possibles vies per escapar de la mateixa.

Fa 12 dies, des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents es va escriure una carta a representants del PSIB-PSOE, MÉS i PODEM, explicant-los la nostra preocupació per l'arribada de la LOMCE a secundària i batxillerat al proper curs i demanant-los que mostressin compromisos concrets per poder aturar la seva imposició, tot abans que fos massa tard. Per la nostra part, valoram positivament la creació d'un grup de treball tripartit per estudiar com actuar per frenar aquesta llei i ahir esperàvem que aquest grup anunciaria mesures concretes per paralitzar al màxim possible l'arribada de la LOMCE als instituts.

Però no va ser així i això ens va saber greu. La dinàmica de la reunió d'ahir va consistir a escoltar les opinions de les diferents entitats, prendre nota i emplaçar-nos a la setmana vinent. Des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents entenem que la situació relativa a la imposició de la LOMCE als instituts de les Illes Balears  requereix una aposta valenta. I ara mateix, una aposta valenta és una aposta ràpida, per dos motius: el primer, perquè cada dia que passa la LOMCE es va assentant. El segon, perquè cada dia que passa hi ha tensions que creixen innecessàriament dins la comunitat educativa.

A la reunió d'ahir s'escoltaren coses molt interessants com són compromisos polítics. S'anuncià que aquest grup de treball demanarà als seus partits que el futur Govern de les Illes Balears declari el seu rebuig a la LOMCE, també que promoguin una proposició de llei en el Parlament de les Illes Balears que insti al Parlament espanyol a la derogació de la LOMCE. A més, plantejaran que les Illes Balears facin un front comú amb altres comunitats autònomes en contra de la LOMCE.

Igual d'interessants poden resultar les propostes de mesures amb caràcter educatiu que es plantejaren: La creació d'un grup de treball entre administració i comunitat educativa per analitzar l'aplicació de la LOMCE el pròxim curs; Conservació d'unes plantilles globals completes i solucions pels docents interins i pels docents de la concertada; Declaració de les avaluacions individualitzades LOMCE d'enguany a 3de primària com a invàlides; I suport als centres que no canviïn els llibres de text.

Quant a les mesures de caràcter legal, la proposta que tenia l'aval del grup de treball era la modificació de les ordres de desenvolupament dels currículums per modificar la distribució horària per pal·liar les conseqüències negatives respecte a les assignatures perjudicades per la imposició de la LOMCE. Però acte seguit aquesta mateixa proposta es va qüestionar des de la taula que l'explicava, ja que es va dir que calia valorar si conservar les polèmiques tres hores de suposada lliure distribució per posar-les a disposició de l'autonomia dels centres.

A banda d'aquesta proposta, es va explicar per què el grup de treball veia inconvenients a altres mesures com l'ús d'un decret llei o la derogació dels currículums autonòmics LOMCE.
Després de l'exposició, es va obrir un torn de paraula en el qual les diferents entitats van explicar els seus punts de vista i opinions, mentre que des del grup de treball es prenia nota. De la reunió no va haver-hi més conclusions que el fet de ser emplaçats a tenir notícies la setmana vinent.

Uns compromisos que han mancat
Des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents trobam que, si està clar que la proposta amb més consens és la d'evitar que el curs vinent comenci amb la LOMCE als centres, cal posar fil a l'agulla i anunciar-ho des de ja.

Entenem que cal donar tranquil·litat a la comunitat educativa anunciant que la primera mesura que es prendrà des de la futura Conselleria d'Educació és la modificació de les ordres de desenvolupament dels currículums.

A més, cal anunciar que claustres i equips directius es facin a la idea de treballar amb, com a mínim, amb les quotes de professorat i plantilles del curs que ara acaba i que, si no volen errar en la seva planificació del pròxim curs, que ho tenguin en compte.
Cal anunciar com quedarà concretament la distribució horària de les diferents assignatures i quines seran aquestes.

En definitiva, cal anunciar tota una proposta de planificació, amb dates, que sigui convincent i que tengui en compte quan es concediran les adjudicacions de places de professorat i que solucioni qualsevol problema que pugui sortir d'endarreriment de les matriculacions de l'alumnat.
La demanada d'una necessària concreció no només va ser una proposta nostra, sinó que també la van manifestar diferents sindicats i els representants de la FAPA.

Tres hores enverinades
Ens va sobtar que des del grup de treball es contemplés la possibilitat de conservar les polèmiques tres hores de lliure disposició de centre, que en molts de centres han representat una bomba a dins els claustres a l'hora de discutir qui se les quedava i qui sortia perjudicat. Des de les entitats de la comunitat educativa, només sortiren en defensa d'aquesta possibilitat ADESMA i la patronal Escola Catòlica, el que demostra que no és una proposta de canvi basada en el consens. La justificació d'aquesta proposta és que aquestes hores s'utilitzaran, garantint l'autonomia de centre, per projectes d'innovació pedagògica. A nosaltres ens sobta que en quatre setmanes que fa que s'han aprovat els currículums s'hagin desenvolupat projectes d'innovació.

Ara com abans, pensam que qualsevol mesura de modificació de la dinàmica horària dels centres ha de partir d'iniciatives de consens en el si de la comunitat educativa i que, ara mateix, amb les urgències que hem tengut, aquest debat no ha tengut lloc. Per això mateix, allò més net és tornar a les distribucions horàries anteriors als currículums LOMCE i, un pic tot s'hagi calmat, obrir un diàleg per construir noves propostes educatives des del consens i amb els canvis que facin falta. Si s'ha de construir projectes innovadors que canviïn la forma de treballar i els horaris dels centres, no ha de ser per una herència enverinada d'unes ordres de Núria Riera. No es pot estar contra la LOMCE i acceptar aquestes tres hores carregades de verí.

Tant a la pública com a la concertada
També volem destacar el nostre desacord amb la voluntat del representant de la patronal Escola Catòlica de deixar fora de les possibles mesures que s'acordin, incloent-hi les de personal, als centres concertats. Si aquests centres es paguen amb doblers públics, han d'assumir les mateixes mesures que els centres públics.

En aquesta línia es manifestaren els companys de l'Assemblea de Docents Desconcertats, el portaveu de les cooperatives d'ensenyament i representants sindicals.

Altres coses interessants
En la reunió també poguérem escoltar altres intervencions interessants.

Per part del representant d'ADIDE, es va recordar que els currículums de secundària i batxillerat estan mal fets i que s'hauran de tornar a fer.

Per part de la representant d'ADIPMA, es va apuntar que també cal aplicar mesures a infantil i primària. En aquesta darrera etapa  també s'han perdut hores de plàstica i s'han canviat perfils de professorat que afecten possibles suports.

Des de l'STEi es va comentar que el procediment d'aprovació dels currículums va tenir un error de forma i que una acció contra aquests seria un recurs contenciós administratiu amb una sol·licitud de paralització cautelar. Diferents veus varen veure positivament aquesta possibilitat. 
Conclusió

Des del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents havíem dipositat una esperança en la reunió d'ahir. Però aquesta no va servir per concretar solucions i propostes en el punt més urgent, la planificació del curs vinent. Vist que arran de la reunió no ha canviat la realitat de la imposició de la LOMCE, l'estratègia de l'Assemblea de Docents no varia a l'espera de l'anunci de mesures concretes que tenguin repercussió als instituts el pròxim curs. Per això, seguim mantenint la crida a votar no en els claustres a les distribucions horàries LOMCE.
Més recent Anterior

Formulari de contacte