2 de juny, assemblea general a l'IES BInissalem


El proper 2 de juny a l'IES Binissalem a les 17:30 h es convoca assemblea general amb els següents punts de l'ordre del dia:

- Informació de la reunió amb el Conseller sobre el compromís del 30%

- Ràtios. Ens preocupa especialment aquest punt en el moment que coincideix amb el període de matriculació als centres educatius. No tots els centres compleixen amb les ràtios establertes per llei. El famós decret de mesures urgents que tant de mal ens ha fet, acaba aquest curs escolar i ara mateix s'estan matriculant alumnes per al curs vinent. Això vol dir, que hem de tornar a les ràtios legals (20 a 4t d'ed infantil, 25 a 5è, 6è d'infantil i primària, 30 ESO i 35 batxillerat). Des de la Coordinadora, un cop consultats els serveis jurídics, ja ens hem posat a fer feina per preparar una reacció en els casos que no compleixin la llei. Els propers dies us anirem enviant més informació. Mentres tant, qui millor que cada centre per tenir de primera mà les dades referents a la previsió per a l'any vinent? És per aquest motiu que vos animam a participar a l'assemblea. Feim una crida a tots els docents que teniu o tendreu classes massificades!
- Demanda interins. Arrel de les darreres sentències favorables al cobrament dels mesos d'estiu per part dels interins en altres comunitats autònomes, hem pensat que tenim més força per donar cobertura a aquest col·lectiu interposant una demanda judicial. Aquest, com no pot ser d'altra manera, és un punt que ha d'aprovar-se en assemblea. Si abans animàvem a participar als qui teniu classes massificades, també feim una crida especial al col·lectiu d'interins per participar de la decisió d'interposar o no la demanda.

- Col·legi Professional (1a recollida de signatures): Recordau que ens vàrem posar un primer termini fins a finals de maig per a la recollida de signatures per al col·legi professional. S'informarà del recompte de signatures que hagin arribat per correu ordinari a la vegada que es farà la primera recollida presencial dels fulls de signatures que s'entregaran a l'assemblea. Amb les dades de participació obtingudes, valorarem si podem iniciar el procés o si ens hem de donar més marge de temps per a la recollida. Vos animam a que si no ho heu fet, signeu per al Col·legi professional.
- Caixa de resistència: A petició de l'assemblea de l'IES Antoni Maura, escrit que es va compartir a tots els centres en el seu moment, ha quedat pendent decidir què fer amb la caixa de resistència. Aquest tema es tractà a la passada assemblea a l'IES Sureda i Blanes i s'aprovà que la Coordinadora fes un resum de les despeses previstes i que informàs sobre els projectes que es poden impulsar des de l'Assemblea de Docents. Així doncs, en breu s'informarà sobre els doblers que s'han de guardar per a tasques pendents i de les propostes que en fa la Coordinadora(Col·legi, jornades i demanda cobrament estiu interins, si és el cas). A la vegada que enviem aquesta documentació,també s'enviarà un formulari en el que cada contacte de centre l'emplenarà amb la decisió presa en l'assemblea del seu centre, elegint una de les dues possibilitats; mantenint la caixa per als projectes que es volen impulsar o liquidar-la.

Com veis serà una assemblea amb temes importants per tractar, vos animam a participar.

Més recent Anterior

Formulari de contacte