Ràtios a més de 30 alumnes/aula a secundària?

L'Assemblea de Docents de l'IES Santa Margalida demana una assignació de grups, ràtios i quota de professorat més justa i que garanteixi el dret a l'educació dels nostres alumnes.


Des de l'Assemblea de Docents de l'IES Santa Margalida volem mostrar la nostra preocupació per l'assignació de grups que la Conselleria ha fet al nostre centre. Així mateix volem expressar el nostre suport a les Amipes del municipi (CEIP Vora Mar de Can Picafort, CEIP Elionor Bosch de Santa Margalida, IES Santa Margalida) i al nostre equip directiu en la seva demanda d'una distribució i adjudicació de grups i professorat més justa, que tengui en compte les especificitats dels centres, les dificultats a què ens enfrontam i les necessitats que tenim per combatre el fracàs escolar i millorar la qualitat educativa.

El curs que ara acabam ha estat un dels pitjors, quant a condicions de ràtios, conflictivitat i problemàtica social, de tots els que hem viscut dins el centre, però el curs que ve s'albira encara més fosc. Aquesta no és la millora que ens prometeren i per això ho volem denunciar públicament.

Per què alçam la veu?
Just en el moment que estam sota la pressió del final de curs, ens assabentam de la previsió de grups que la Conselleria d'Educació ens ha adjudicat per al curs 2016/17. Cada any el mateix, a la pressió del final de curs s'afegeix la pressió de saber que tornarem a començar el curs en precari. En certa manera s'exerceix una forma de violència psicològica sobre els centres, difícil d'assumir any rere any, quan el que volem és normalitat i tranquil·litat.

En el nostre cas la qüestió és molt bona d'entendre: demanam que ens adjudiquin un grup més de 1r d'ESO i mig grup més de 1r de Batxillerat, per no haver de tenir el curs que ve 33 alumnes dins l'aula en el primer cas i 39 alumnes en el segon. Ho demanam per als nostres alumnes, per a les seves famílies, i per poder treballar amb la garantia que podrem intentar combatre el fracàs escolar en unes condicions mínimament avantatjoses. Però ens topam amb la realitat d'una administració burocratitzada, que és incapaç de prioritzar de manera absoluta i contundent la lluita contra el fracàs escolar revertint unes ràtios impossibles amb la problemàtica que presenta el centre. De moment, les negociacions amb la Conselleria no permeten que ens tranquil·litzem i poguem ser optimistes.

El curs passat:
Durant el curs passat el nostre equip directiu ja va lluitar tot l'estiu a la Conselleria per a que ens concedissin un 5è grup de 1r ESO, però el NO va ser la resposta a totes les demandes. No hi havia pressupost, deien. En conseqüència, optàrem per desviar recursos humans propis de batxillerat per poder formar un 5è grup a primer d'ESO, a costa d'elevar la ràtio de 1r de batxillerat a 36 alumnes. I els treballadors sempre tapant les vergonyes de l'administració.

El proper curs:
Ens arriben cinc grups de 6è de les dues escoles de primària adscrites, i només ens adjudiquen 4 grups de 1r d'ESO. Qualcú ho entén? Des del centre hem calculat que tendrem 137 alumnes en el primer curs de secundària -inclosa la corresponent previsió de repetidors-, que equival a 33,75 alumnes per aula. Des de la Conselleria fan un càlcul a la baixa, comptant un màxim de 120 alumnes, que equivaldrien a 30 alumnes per aula, un càlcul que entraria dins l'aparent «legalitat». Però en realitat ens trobam que de facto des de l'administració, per fer el càlcul de grups, s'està utilitzant el màxim d'alumnes per aula permès a secundària (30), més el 10% permès excepcionalment, i això és una flagrant il·legalitat que, de consumar-se, feim comptes denunciar davant els tribunals, ja que el 10% extra només és pot aplicar per a nova matrícula una vegada començat el curs. És a dir, per a necessitats excepcionals una vegada feta la planificació.

Però aquest cop aquest claustre no fa comptes tapar les vergonyes de l'administració. Si no ens donen més grups demanarem públicament al Conseller en persona que vengui a inaugurar el curs escolar al nostre institut, a les aules massificades, que doni la cara davant el nostre alumnat i les seves famílies.

Assemblea de docents de l'IES Santa Margalida
Més recent Anterior

Formulari de contacte