L'Assemblea de Docents exigeix al govern un pressupost en educació de mil milions d'euros pel 2017

L’Assemblea de Docents reunida el 29 de setembre decideix exigir un pressupost d'educació per al 2017 de 1000 milions d'euros. Aquesta exigència es troba en la mateixa línia que les que han fet altres entitats de la comunitat educativa com el Consell Escolar de les Illes Balears, Illes per un pacte i FAPA. Els docents consideram aquest augment pressupostari com a un primer pas imprescindible per acabar de manera progressiva amb la problemàtica de la manca d'espais i professionals per atendre als alumnes dels centres escolars de les Illes Balears i exigeix al Govern i als partits que li donen suport que compleixin amb els compromisos electorals adquirits amb els ciutadans.
Tres anys després, en l’aniversari de la històrica manifestació en defensa de l’educació, els docents seguim mobilitzats per millorar l’eduació de les Illes Balears.

Ahir, a Mallorca ens reunirem a la primera assemblea general d’aquest curs escolar a l’IES Marratxí. Durant aquesta assemblea es tractaren diferents temes de debat com la sobresaturació de les aules, la creació del Col·legi professional de docents, la manca d'infraestructures educatives, l'augment de “barracons “, el compromís d'increment del 30%, els pressuposts pel 2017, etc.

Referent al debat sobre els pressuposts educatius pel 2017 destacam que,les Illes Balears dediquen un 2'96 % del PIB a educació, aquesta xifra està molt per davall de la mitjana de l'Estat, un 4'4%, i molt enfora de la mitjana europea que es situa per sobre del 5 % del PIB. Tot i les mancances de diners que pateixen les Illes per les dificultats de finançament derivades d'un sistema fiscal injust, creim que aquest fet no ha de servir d'excusa als nostres governants perquè dediquin més diners a educació, pensam que és una questió de prioritats polítiques dedicar un percentatge superior a educació, que s'ajusti a les necessitats urgents dels alumnes i a les seves promeses electorals (les dificultats de finançament ja existien quan es presentaren a les eleccions). Si d'uns pressuposts escasos dedicam un percentatge insuficient, els resultats són catastròfics per un sistema educatiu que precisa de decisions i polítiques valentes per revertir la situació que patim des de ja fa massa temps. Duim un any i mig de legislatura i per assolir els compromisos electorals, el Govern hauria d'incrementar els pressupostos fins arribar, a finals de legislatura, al 4'5% del PIB. Per tots aquests motius, hem acordat exigir a la Conselleria dedicar com a mínim de 1.000 milions d’euros per educació al 2017. Aquesta millora és necessària per donar resposta la la millora d'infraestructures i professsorat. A tall d'exemple, a les Illes Balears, aquest curs hem començat amb 107 barracons, 14 més que l’any passat.

Referent a la sobresaturació de les aules: els docents denunciam la situació irregular que patim alumnes i docents i la dificultat d' atendre les necessitats dels nostres alumnes en aules massificades, situació que s'agreuja quan no es reb el suport necessari pels alumnes NESE i NEE. Denunciam que la Conselleria d'educació ha elaborat les quotes dels professorat de suport sense consensuar amb la comunitat educativa i que aquesta dinàmica ha deixat sense atenció a molts alumnes que ho necessiten . Aquest és el cas entre d'altres de les contínues denuncies per faltes d'ATES a Eivissa. En aquest sentit, des de l'Assemblea de docents, animam als companys que denunciin les irregularitats i les ràtios que es trobin fora de la llei. Recordam que ràtios a infantil de més de 28, a primària més de 29, a ESO més de 33 i a Batxillerat a més de 39 són ràtios il·legals. A FP Bàsica ràtios de més de 20 alumnes per aula també són il·legals.

També s’ha informat sobre la reunió del passat dimarts amb representants de la Conselleria d’Educació i Universitat sobre les revàlides LOMQUE. Així com també s’ha transmès la informació de la Mesa Sectorial del 29 de setembre on s'ha anunciat que possiblement sortiran unes 425 places d’oposició, places que només corresponen a la taxa de reposició (jubilacions i defuncions des de la darrera convocatòria d’oposicions, l’any 2011).
Més recent Anterior

Formulari de contacte