Comunicat de l'equip directiu del CEIP Mestre Colom de Bunyola

Les causes per les quals l'equip directiu del CEIP Mestre Colom de Bunyola ha presentat la seva dimissió són les següents:

Com a equip directiu i com a docents, volem continuar mantenint la dignitat de pertànyer a un col·lectiu que ha fet molta de feina per aconseguir una escola pública i de qualitat. Com a equip directiu no volem esser representants d'una Conselleria que no escolta la comunitat educativa, que crea incertesa als mestres i als equips directius, que amenaça amb expedients disciplinaris mai vists pels mestres i funcionaris de cap administració pública. Una administració que retalla recursos, ajudes de menjador i no cobreix les baixes llargues de manera imminent. Tot això provoca que el personal docent, amb l'equip directiu inclòs, visquem una situació que es fa de cada dia més insuportable.


Hem presentat la nostra dimissió perquè se'ns obliga a imposar el Tractament Integral de Llengües en el nostre centre, amb el qual no estam d'acord, perquè ens obliga a desmuntar altres projectes en llengua estrangera que ja funcionen en el centre i que tant bons resultats han donat als nostres alumnes quan passen a l'institut. És aquest un projecte no consensuat ni fet pels professionals del nostre centre, imposat des del Govern, que acabarà amb l'ensenyament en català, l'única llengua pròpia de Mallorca, i per tant del nostre poble, al qual tanta d'il·lusió, tant d'entusiasme i tanta d'eficàcia han dedicat els mestres d'aquesta escola. És un projecte que anul·la els projectes lingüístics dels centres fets amb tant d'esforç pels claustres i aprovats pels consells escolars. Amb la imposició d'aquest tractament integral de llengües, no només s'anul·la el respecte per la llengua catalana, eina de cohesió dels bunyolins, de naixement o d'adopció, fins ara vehicle d'aprenentatge de la nostra escola, sinó que a més a més es provoca un procés d'inestabilitat social que pot dur a divisions i problemes entre les famílies i l'escola, problemes fins a l'actualitat inexistents.

Com a equip directiu no podem compartir la nova llei de símbols, que vulnera la llibertat d'expressió dels centres, creant més indignació i malestar entre els mestres, amb amenaces de multes amb quantitats fora mida, amb l'única intenció de fomentar la por i la inseguretat.

Malgrat haver fet feina amb tanta de tensió, no deixarem de lluitar pel model educatiu en el qual ens hem format i en el qual creim. I agraïm el suport i la confiança que durant aquests anys ens han donat els mestres i les famílies de la nostra escola.

Gràcies de tot cor.

L'equip directiu del CEIP Mestre Colom de Bunyola

Bunyola, 2 de febrer de 2014

Més recent Anterior

Formulari de contacte