dimecres, 18 de juny del 2014

Quin sentit té retallar el futur? El nombre d'hores no cobertes es dispara

L'estudi comparatiu fet per l'Assemblea de Docents a 10 centres d'ensenyament secundari demostra un increment escandalós del nombre d'hores no cobertes per manca de professorat. Així, si durant el curs 11-12 les hores no cobertes en aquests 10 centres foren 11881; durant el curs 12-13 el nombre d'hores no cobertes es dispara fins les 18006, augmentant en un 51,50% respecte del curs anterior.

Aquest fet, que suposa que els i les alumnes perdin hores lectives per manca de professorat, es deu a la negativa per part de la Conselleria d'Educació a cobrir les baixes de menys de 15 dies i a la complicitat de la Conselleria de Sanitat que ha ordenat no fer baixes de més de 14 dies. Això permet que es donin casos en què el període no cobert és superior als 15 dies. En aquest sentit, és té constància de baixes no cobertes de més de 3 setmanes, així com del fet que des de la Conselleria han manifestat que no cobrien una baixa de 20 dies perquè “és una baixa de 20 dies i ara ve Nadal”.

Aquest increment d'hores en què els alumnes es queden sense el professor de la matèria que els correspon sembla no preocupar la mateixa Conselleria que tantes vegades ha posat el crit al cel i ha encès la crispació acusant els docents de fer perdre hores als alumnes durant la vaga.

Les conseqüències que es deriven del fet de no cobrir aquestes hores lectives són molt greus en qualsevol dels casos ja que suposen la pèrdua de 40 hores lectives a secundària o de 50 hores a primària (per una baixa de 15 dies),  però s'agreugen en els casos d'alumnes amb necessitats educatives, dels grups que es queden sense tutor (que és l'enllaç amb les famílies), dels centres en què simultàniament s'han donat fins a 4 baixes o, fins i tot, de les reduccions de jornada que no s'han cobert durant la resta del curs.