Riscos laborals insta educació a reduir les ràtios i educació se renta les mans, passant la responsabilitat als centres

Mentre que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a reduir les ràtios als 13 centres visitats, la Conselleria d’Educació i Universitat passa la pilota als centres sense incrementar els recursos.

El passat mes de juny la Conselleria d’Educació i Universitat va rebre l’avaluació de Servei de Prevenció de Riscos Laborals on obliga a la Conselleria a augmentar el nombre de docents i adequar els espais al nombres d’alumnes en els 13 centres on es feren les inspeccions. Aquest informe no es va entregar a Inspecció de Treball, com era prescriptiu fins que es va reclamar per saber-ne els resultats. Finalment ahir, 27 de setembre, ens ha arribat de Conselleria l’avaluació en la qual Planificació i Centres admet, que hi ha aules d’infantil i primària on se superen 28 alumnes per aula, ràtio il·legal segons la llei. Fet que la Conselleria d’Educació i Universitat i el Govern Balear ha negat públicament, enganant a l’opinió pública. L’Assemblea de Docents duu denunciant aquestes il·legalitats des que va expirar el Decret de mesures urgents de Bauzà.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals insta a «augmentar el nombre de docents d'acord amb les ràtios i amb l'especial dificultat de l'alumnat NESE», «en un termini no superior a diversos mesos.», i Inspecció de Treball comunicarà a Educació l'obligació de complir les directrius del Servei de Prevenció.

L'informe indica que l'estrès és «probablement, el problema que més pot afectar la salut dels docents» i constata que les ràtios excessives d'alumnes per aula provoquen estrès i tensió continua pel caos, interrupcions i baralles i que s'han donat casos de contractures i somatització.

També conclou que les ràtios elevades dificulten la feina de qualitat i no permeten fer segons quines activitats. Han detectat aules amb més d'un 45% d'alumnes NESE, «factor molt important que incideix en la pressió que han de suportar els mestres i les mestres». La situació es veu agreujada per la gran quantitat d'alumnes nouvinguts i d'altres amb conductes explosives i problemes emocionals.

Dins l'escala de nivell d'estrès de l'1 al 5, els docents han qualificat amb una mitjana de 4,60 el fet d'impartir classe a un grup amb un nombre elevat d'alumnes i amb un 4,31 el nombre insuficient de professors per al nombre d'alumnes que hi ha. Els tècnics constaten que «és evident una gran implicació i professionalitat dels docents enquestats respecte a la situació d'augment de ràtios existents en els seus centres educatius» i que «la vivència dels docents quant al nombre elevat d'alumnes és de malestar».

Per altra banda, es dóna la circumstància que a sis dels 13 centres ja s'havia fet una avaluació el curs passat i el nivell d'estrès ha pujat a cinc d'ells i es manté igual al sisè.ESPAI FÍSIC

L'informe recull una «queixa majoritària respecte a l'espai físic». Als 13 centres hi ha en total 21 aules que no compleixen els m2 mínims per alumne requerits a les normatives estatals de seguretat i salut als llocs de treball i de requisits mínims a l'ensenyament (2 m2 a 2n cicle d'infantil i 1,5m2 a primària). Els tècnics insten a «fer un estudi per adequar el nombre d'alumnes a l'espai necessari», «en qüestió de diverses setmanes.»

L'espai insuficient obliga els mestres a moure el mobiliari a cada canvi d'activitat, dificulta el treball en petits grups, els passadissos queden molt estrets i els alumnes no es poden moure de la cadira.DADES TÈCNIQUES

Les avaluacions es van dur a terme als 13 centres objecte de la denúncia entre el 22 de maig i el 5 de juny. Van entrevistar 154 mestres de 74 aules (van opinar 89 mestres).

Des de l'Assemblea de Docents volem recordar que, apart d'aquests 13 centres, el curs passat dos de cada tres centres públics d'infantil i primària (143 de 215) tenien grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes. 572 grups d'infantil i primària superaven la ràtio màxima de 25 alumnes i 115 grups tenien 28 alumnes o més sense estar realment desdoblats.SUPORTS INSUFICIENTS


Entre les «opinions recurrents» dels enquestats destaquen els suports insuficients, sobre tot per la gran quantitat d'alumnes NESE. Els suports són de mitja jornada, de vegades un de sol per a dos grups de 28 o més alumnes, i no n'hi ha per als especialistes, a gran part de l'horari dels tutors ni per als alumnes d'aules UEECO (Unitat Educativa Específica a Centre Ordinari). El docent de suport, per la seva banda, té manca de contacte amb el centre perquè no pot anar a hores de coordinació i organització de centre.MANCA DE TRANSPARÈNCIA

Des de l'Assemblea denunciam la manca de transparència de la Direcció General de Planificació, que no aporta les dades de ràtios actualitzades per nivells i centres que tenim demanades des de 26 d'abril.
L’Assemblea de Docents insta a la Conselleria d’Educació i Universitat que es complexi amb celeritat el que requereix el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i Inspecció de Treball i que reconeguin la situació d’emergència que es viu a les aules de les nostres illes, en lloc d’intentar ocultar la realitat. Exigim una vegada més que l’Educació sigui “realment” una prioritat d’aquest Govern i que ho demostri amb un pressupost digne. Exigim més de mil milions d’euros de pressupost per a educació al 2018.


#MésDeMil


Més recent Anterior

Formulari de contacte