L’ASSEMBLEA DE DOCENTS S’ACTIVA I S’ORGANITZA DE NOU EN COMISSIONS DE TREBALL I ES FA UNA CRIDA A LA REACTIVACIÓ DE LES ASSEMBLEES DE CENTRE



Els docents reunits en assemblea denuncien que les mesures lingüístiques impulsades pel Govern pel curs que ve són mesures ideològiques i no pedagògiques i que els 60 milions que es volen destinar a la implantació d’aquest model lingüístic s'haurien de dedicar a altres necessitats realment urgents als centres educatius.


Prop de dos-cents docents varen acudir a la convocatòria de dijous 8 de febrer de 2024 a l’IES Berenguer d’Anoia d’Inca, impulsada per les assemblees de l’IES Can Peu Blanc (Sa Pobla) i l’IES Alcúdia amb el lema, “Ja és ben hora, en parlam”?

Seguint l’ordre del dia proposat, els docents de les assemblees de centre convocants varen explicar els motius que els ha impulsat a tornar a convocar de nou l’Assemblea: la incursió de les polítiques d’extrema dreta dins l’escola amb l’obsessió per desprestigiar la feina dels docents, per inventar mentides i conflictes inexistents, i per eliminar el català dels centres educatius. Tots aquests motius els mouen a organitzar l’Assemblea per estar preparats i fer front a les decisions i les polítiques educatives del Govern

Es va recordar que l’Assemblea va estar funcionant fins a novembre de 2017, moment en què va cessar la seva activitat i es va remetre al seu blog, ja que allà és on hi ha reflectida la trajectòria de l’Assemblea i on també queden reflectits els acords quant a la caixa de resistència en la qual varen quedar uns 168.000€.

Es va informar que des de l’inici de la caixa de resistència fina ara aquests diners han estat custodiats per l’Obra Cultural Balear (OCB), entitat a la qual l’Assemblea mostra agraïment. A més es va informar també que s'està engegant el procés per passar els doblers a un compte del Col·legi Professional de Docents (tal com es va acordar a l'assemblea de Binissalem de 2/12/2017). Així, quan aquest traspàs sigui efectiu, el Col·legi Professional de Docents els custodiarà i, per tant, restaran a disposició de l'Assemblea, com sempre ho han estat, per a fer-ne ús quan l'Assemblea ho decideixi 

A continuació es va iniciar el debat sobre les línies d’acció i s’obriren torns de paraula. Els docents varen reconèixer que el detonant mobilitzador ha estat la qüestió lingüística en resposta a les mesures educatives que vol impulsar la Conselleria d’Educació de la mà del conseller Vera i la resposta dels docents amb la campanya «La llengua no es toca», que es va iniciar a l’IES Clara Hammerl i que de manera contínua i espontània s'està difonent i recolzant per més de 190 centres educatius de les Illes Balears.

Tot i això, són moltes les qüestions educatives que preocupen els docents com el pin parental, la burocratització, les infraestructures dels centres, les ràtios, la manca de personal, la segregació social, entre moltes altres qüestions de rellevància, que possiblement haurien d’haver tengut una resposta més clara i generalitzada i front a la qual probablement no es va donar al seu moment la contestació que feia falta.

Els docents reunits en assemblea varen denunciar que les mesures lingüístiques impulsades pel Govern pel curs que ve són mesures ideològiques i no pedagògiques ja que no pretenen garantir l’objectiu del coneixement i la competència en les llengües oficials i que els 60 milions que es volen destinar a la implantació d’aquest model lingüístic es podrien dedicar a altres necessitats realment urgents com són la manca i reforma d’infraestructures educatives, el reforç de docents de suport per atendre els alumnes amb necessitats educatives i de personal psicosanitari per cobrir les demandes de caire emocional i psicològic cada vegada més freqüents als centres educatius. Aquestes necessitats certament no es generen en uns mesos sinó que llasten el sistema educatiu des de fa molts anys i no s’han atès amb l’excusa de la manca de pressupost.

En virtut del que es parlà al debat, es va acordar fer una crida a la constitució i l’activació de les assemblees de centre per aglutinar forces i enfortir una xarxa de contactes que ens permeti reaccionar quan alguna circumstància ho requereixi.

D’altra banda, es va acordar l'organització de la nostra Assemblea en comissions de treball i es constituïren quatre comissions amb docents voluntaris per portar a terme la feina encarregada a cadascuna.

També es va proposar posar en marxa els “dimecres verds”, cridant els docents a portar la camiseta verda aquest dia de la setmana i s’encoratja les assemblees de centre perquè promoguin la “rebuda verda” del conseller Vera a les escoles i instituts, tal i com ja han fet altres centres de Mallorca.

Els docents que varen dissenyar les camisetes varen explicar que les comandes de camisetes amb el lema “La llengua no es toca” es reactivaran la propera setmana i que la tramitació es farà a través de la web 


L’Assemblea de Docents ha tornat, tenim força, experiència i capacitat de lluita!

Més recent Anterior

Formulari de contacte