PROPOSTA BASES ASSEMBLEA DOCENTS IB

Companyes i companys de l'Assemblea de Docents

Es va acordar en la darrera assemblea de donar suport a un proposta feta per l'Assemblea de professors de l'IES Sta Margalida, consistent en regular o posar les bases de funcionament i organització de l'Assemblea de Docents.

Nosaltres varem enviar un correu, amb un esborrany, que és el següent:

"N'hem estat parlant amb l'assemblea de professors del centre i trobam que és absolutament necessari que es reguli com a mínim què és l'Assemblea de Docents. Si us fixau, quan surt mencionat a la premsa es fa de manera ambigua, i és lògic, ja que no ho hem establert ni nosaltres mateixos.
Pensam que prendre un acord tan bàsic i elemental com aquest determina el caràcter de seriositat de l'Assemblea de Docents, si és quelcom seriós, que ha de durar i del que se n'ha d'extreure algun resultat.

Proposta per discutir i consensuar:

1. Sobre l'estructura i les funcions de l'Assemblea de Docents de les Illes:

L'Assemblea General de Docents està formada per les assemblees de centre (amb el seu/s portaveu/s) i els sindicats (amb els seus portaveus). Per tant, l'Assemblea General de Docents no són els sindicats, ni les assemblees de centres (ja que ambdos són entitats amb autonomia pròpia), ni individualitats; sinó un espai per

- Coordinar-se els docents en les seves lluites
- Establir canals de comunicació bilaterals més efectius i directes (entre els sindicats i els treballadors i viceversa)
- Sumar forces i definir accions de cara a l'objectiu comú: defensar l'educació (pública, laica, en català i de qualitat) i els nostres interessos com a treballadors

2. Normes de funcionament de l'Assemblea:

L'Assemblea de Docents es convocarà, per regla general, un cop cada mes. De totes maneres, les convocatòries es poden flexibilitzar si els seus membres ho consideren. En cada assemblea es decidirà la data aproximada de la propera reunió.

En cada assemblea que es celebri hi ha d'haver un secretari (que redacti l'acta) i un moderador (que condueixi la reunió, dinamitzi i doni els torns de paraula). Les figures de secretari i moderador seran rotatòries.

Els acords que es prenguin intentaran buscar el consens. Si no fos possible, es recurrirà a la votació (cada portaveu, un vot). Les votacions es faran tenint en compte els assistents.
Abans de cada Assemblea es farà arribar amb temps suficient l'ordre del dia als portaveus. Si algun membre no pot assistir, pot enviar el seu vot, comentari o proposta per correu electrònic prèviament a la reunó.

L'Assemblea de Docents, sempre que sigui possible, ha de procurar funcionar de manera transparent i democràtica.

3.Creació d'una comissió d'Acció:

La Comissió d'Acció de l'Assemblea de Docents s'encarregaria d'agilitzar l'organització de l'acció reivindicativa.

Estaria composta per voluntaris que s'encarreguin de proposar i organitzar accions (independents de les dutes a terme exclusivament pels sindicats) en el marc de l'Assemblea; accions puntuals, directes, concretes, que requereixin, o no, de la coordinació de tots els centres.

Les propostes d'acció de la Comissió d'Acció han de ser aprovades per l'Assemblea de Docents.

La Comissió d'Acció ha de respondre davant l'Assemblea de la feina que realitzi.

La Comissió d'Acció ha d'estar en contacte amb altres organitzacions, grups o plataformes amb qui l'Assemblea de Docents té interessos en comú, de cara a la possible coordinació conjunta d'accions."

La idea és discutir-ho a les assemblees de centre i intentar consensuar-ho de cara a la pròxima Assemblea.

Salut,

Marina (de l'IES Sta Margalida)
Més recent Anterior

Formulari de contacte